«

»

aug 04 2016

Skriv ut detta Inlägg

Hemmaboende äldre om mat och måltider

Hemmaboende äldre om mat och måltider

”Idag väljer eller tvingas allt fler äldre i Sverige bo kvar hemma istället för att flytta till ett äldreboende. Samtidigt ökar undernäringen i denna grupp – en utveckling som får allvarliga konsekvenser för individ och samhälle.”

Student och artikelförfattare: Frida Dagergård
Klicka här för att ta del av artikeln i PDF-format (öppnas i nytt fönster)

Om Kost & Närings sommarläsning

Under juli och augusti bjuder Kost & Näring tillsammans med Institutionen för kostvetenskap vid Uppsala universitet på daglig sommarläsning i form av populärvetenskapliga artiklar om aktuell forskning inom offentliga måltider. De sammanlagt 24 artiklarna är skrivna av studenter på kursen ”Måltidsservice”. Publicering sker med en artikel per dag, måndag till torsdag – hela sommaren.

Sammanfattningar, slutsatser och reflektioner som publiceras i sommarläsningen är studenternas egna, och har inte granskats av Kost & Näring. De speglar inte heller nödvändigtvis Kost & Närings hållning och inställning inom de områden som behandlas.

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/nyhet/hemmaboende-aldre-om-mat-och-maltider