«

»

sep 26 2018

Skriv ut detta Inlägg

Handledarutbildning a’la carte

Tove Hallor (längst bort i bild) och Amanda Östlund från Hushagsgymnasiet i Borlänge är två av de gymnasieelever på Restaurang- och livsmedelsprogrammet vars utbildning i delar består av apl, arbetsplatsförlagt lärande. Fotot, som emellertid inte har någon direkt koppling till artikeln, togs i samband med deras medverkan i ett av Kost & Närings seminarier under Gastro Nord i april. I förgrunden skymtar också studiekamraten Michael Villanueva fram.

SATSNING FRÅN SKOLVERKET

Handledarutbildning a’la carte

I syfte att höja kvaliteten i det arbetsplatsförlagda lärande som ingår som en del i gymnasieskolans yrkesprogram – Restaurang- och livsmedelsprogrammet inräknat – erbjuder Skolverket nu skräddarsydda, kostnadsfria handledarutbildningar på plats i offentliga och privata verksamheter.

Joel Gudheimsson, Skolverket – en av myndighetens nio regionala handledarutbildare.

Pilotprojektet, som inleddes i augusti och som i en första etapp pågår fram till årsskiftet, vänder sig till arbetsplatser som är intresserade av att ta emot gymnasieelever för arbetsplatsförlagt lärande, så kallat apl, inom ramen för gymnasieskolans yrkesprogram.

Sammanlagt nio handledarutbildare, fördelade på lika många regioner, har tillsatts av myndigheten. Deras uppdrag är att genomföra specialanpassade utbildningar för den personal som kommer att handleda elever under deras apl. Utbildningen är kostnadsfri och tänkt att fungera som ett komplement till den webbaserade handledarutbildning som Skolverket erbjuder sedan tidigare.

”Att elevernas apl, praktik eller prao blir en riktigt bra upplevelse är något som alla vinner på”

– Vi fungerar som en extra resurs för de verksamheter som vill ta emot elever under apl. Genom att komma ut fysiskt till arbetsplatserna och dessutom anpassa handledarutbildningens innehåll efter specifika behov och önskemål, vill vi göra det så enkelt och effektivt som möjligt för arbetsgivarna, säger Joel Gudheimsson, handledarutbildare i region Stockholm.

”Svårt hitta apl-platser i storkök”

– När det gäller behoven av apl-platser bland eleverna på Restaurang- och livsmedelsprogrammet hör vi från skolor att det är svårt att hitta plats just inom storkök och offentliga måltidsverksamheter, fortsätter Joel Gudheimsson.

Han hoppas att landets kost- och måltidschefer nu ska göra bruk av erbjudandet om handledarutbildningen – och ta kontakt.

– Att elevernas apl, praktik eller prao blir en riktigt bra upplevelse är något som alla vinner på. En bra kontakt med eleverna direkt under deras utbildning ger också verksamheterna en bra chans att lösa sina rekryteringar på ett snabbare och enklare sätt.

Vill du veta mer om Skolverkets kostnadsfria, skräddarsydda handledarutbildning som erbjuds bland annat offentlig måltidsverksamheter i hela landet? Skriv ett mail till aplhandledarutbildare@skolverket.se så slussas ditt meddelande vidare till rätt person bland de nio regionala handledarutbildarna.

David Hollertz

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/nyhet/handledarutbildning-ala-carte