«

»

dec 12 2013

Skriv ut detta Inlägg

”Offentlig upphandling eller gröna nedköp?”

”Offentlig upphandling eller gröna nedköp?”

Offentlig upphandling inte ska användas som ett miljöpolitiskt instrument. Det hävdas i en rapport framtagen av Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi, ESO, som i dagarna överlämnats till Finansdepartementet.

I rapporten ”Offentlig upphandling eller gröna nedköp? En ESO-rapport om miljöpolitiska ambitioner” analyseras möjligheterna att bedriva miljöpolitik genom så kallad ”grön upphandling”.

Rapportens författare, Sofia Lundberg och Per-Olov Marklund, drar bland annat slutsatsen att grön upphandling inte bara har begränsade förutsättningar att fungera som effektiva styrmedel i miljöpolitiken, utan till och med riskerar att leda till ökad miljöbelastning.

Klicka här för att ta del av rapporten i sin helhet i PDF-format!

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/nyhet/gronanedkop