«

»

jan 12 2018

Skriv ut detta Inlägg

Framtid på agendan

På plats i Helsingborg. I Föreningsdagarna deltar förtroendevalda i Kost & Närings olika organ, tillsammans med deltagarna i de fem fokusgrupperna och föreningens kommunikatör.

FÖRENINGSDAGARNA 2018

Framtid på agendan

Omkring 30 av Kost & Närings medlemmar strålade under slutet av veckan samman i Helsingborg för 2018 års föreningsdagar.

Syftet med Föreningsdagarna, som hålls varje år i januari, är att planera Kost & Närings aktiviteter och verksamhet under året. Men det handlar minst lika mycket om att lyfta blicken mot de mer övergripande frågorna kring föreningens roll, funktion och betydelse – både för sina medlemmarna och för branschen i stort.

Vässad ledarskapsprofil

Bland de teman som diskuterades under torsdagens intensiva heldagsprogram återfinns bland annat medlemstillväxt, satsningar på fördjupat samarbete och utbyte med de akademiska kostekonom- och kostvetarprogrammen samt hur Kost & Näring som en del av Ledarna ska kunna vässa sin profil i frågor rörande ledarskap.

Årets föreningsdagar avslutas under fredagen med ett halvdagsprogram i regi av föreningens branschsamarbetspartner Aviko Norden och Kronägg.

Ett längre reportage från Föreningsdagarna 2018 hittar du på Kost & Närings medlemssidor i Magasin Måltid, med utgivning i mitten av februari.

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/nyhet/framtid-pa-agendan