«

»

jun 14 2018

Skriv ut detta Inlägg

Diger agenda i Oslo

Tillsammans för de nordiska offentliga måltiderna. Fr.v. Marianne Schröder Maagaard och Marianne Backrud-Hagberg, Sverige, Mary-Ann Sorensen och Ghita Parry, Danmark, Gudny Jonsdottir, Island, Arnt Steffensen, Norge och Anna Magnusdottir, också hon från Island. Foto: Elisabeth Strøm, Kjøkkenskriveren.

NORDISKT MÖTE 2018

Diger agenda i Oslo

Internationell samverkan, en uppdatering direkt i regeringskvarteren om den nya kvalitetsreformen för äldreomsorgen, Leve hele livet, som väntas sjösättas 2019 – och så sedvanligt erfarenhetsutbyte kring senaste nytt på respektive lands ”hemmaplan”.

Det var något av allt det som stod på agendan när Kost & Näring och föreningens nordiska systerföreningar strålade samman i Oslo den 8-9 juni, på inbjudan av norska Kost- og ernæringsforbundet.

Inför EFAD:s årsmöte i holländska Rotterdam i september diskuterades de frågor som är av gemensamt nordiskt intresse, tillsammans med statusavstämning av arbetet för en yrkesregistrering av kostchefer, måltidschefer och motsvarande titlar inom samlingsnamnet ”foodservice-dietist”.

På plats i Oslos regeringskvarter fick mötesdeltagarna en rapport om den kvalitetsreform för äldre, ”Leve hele livet”, som stortinget fattar beslut om i höst och som – om förslaget klubbas igenom – ska sjösättas i januari 2019 och pågå under fem år. Måltiderna ingår som ett av totalt fem strategiska områden.

Ghita Parry från danska Kost & Ernæringsforbundet berättade om föreningens mission och långsiktiga målsättningar. Foto: Marianne Backrud-Hagberg.

På programmet för dagarna stod även ett besök vid Forbrukerrådet, Norges motsvarighet till svenska Konsumentverket. Rådets Anne Kristin Vie, fackdirektör för offentliga tjänster och hälsa, berättade om hur man i samarbete med Kost- og ernæringsforbundet arbetar politiskt för att förbättra måltiderna på sjukhem och i fritidsverksamheter och förskolor.

Kost & Närings representanter, Marianne Backrud-Hagberg och Marianne Schröder Maagaard, ordförande respektive internationell delegat, bjöd sina kollegor från grannländerna bland annat på en genomgång av Kostdagarna, aktiviteterna under 2017 års Almedalsvecka och det pågående arbetet i föreningens fokusgrupper.

2019 står Sverige och Kost & Näring värd för Nordiskt möte, som äger rum den 24-25 maj.

I kommande nummer av Kost &  Närings medlemssidor i Magasin Måltid, med utgivning i september, kan du läsa mer om årets upplaga av Nordiskt möte.

David Hollertz

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/nyhet/diger-agenda-i-oslo