«

»

mar 21 2012

Skriv ut detta Inlägg

Bästa sjukhusmaten! – så höjs måltidskvalitén vid svenska sjukhus

Karin Lidén, Göran Hägglund, Christina Mörtl, Catharina Offe

Kost & Närings studie av måltidskvalitén vid svenska sjukhus, Bästa sjukhusmaten!, presenterades den 21 mars 2012 för Socialdepartementet och socialminister Göran Hägglund. Projektledare för studien är Christina Mörtl. Under hösten 2011 har måltidskvaliteten kartlagts vid nio svenska sjukhus, dels för att identifiera förbättringsområden och flaskhalsar, dels för att lyfta fram och sprida goda exempel. Som ett led i detta fick två sjukhus och ett landsting under Kostdagarna 2012 ta emot Kost & Närings utmärkelse ”God Förebild”:

Lasarettet i Ystad: ”för ett gediget och omfattande utbildningsprogram i kost och näring för alla kategorier vårdpersonal, utarbetat i samarbete med diestist, kostekonom och kostchef”.

Centrallasarettet i Växjö: ”för ett väl genomarbetat nutritionsprogram som omfattar hela sjukhuset, utarbetat med stöd från sjukhusledningen och i nära samarbete mellan dietister och kostenhet” samt

Landstinget Sörmland: ”för en illustrativ broschyr för önskekost som retar patienternas aptit samt en väl utprovad receptbank, fastställd att gälla för alla enheter inom Landstinget Sörmland”.

Här finner du studien för nedladdning i PDF-format

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/nyhet/4538