«

»

jun 25 2012

Skriv ut detta Inlägg

Nedräkningen har börjat – Kost & Näring i Almedalen 2012

När Kost & Näring för första gången deltar i Almedalsveckan på Gotland, den 1-8 juli, står måltiderna inom vård och omsorg, Lagen om offentlig upphandling (LOU) samt matsvinnet i fokus.

Två seminarier genomförs under tisdagen, den 3 juli, och två dagen därpå, onsdagen den 4 juli. Satsningen är den del i föreningens strävan att ta ännu mer plats i den allmänna debatten och synliggöra kostchefernas avgörande betydelse för de måltider som serveras runt om i det offentliga Måltidssverige.

I samarbete med Magasin Måltid genomför Kost & Näring under onsdagen den 4 juli också ett seminarium på temat matsvinn.

Bättre sjukhus- och äldremat till samma pris – en vision inom räckhåll?

Tider:
Tisdag den 3 juli kl 10.45–11.30
Onsdag den 4 juli kl 09.15–10.00

Goda måltider i harmonisk miljö, anpassade till individens preferenser och hälsotillstånd, spelar stor roll såväl för patienters tillfrisknande som äldres hälsa och välmående. Förutsättningen för en behovsorienterad syn på mat och måltider är utbildning och kompetens, hela vägen från planering till servering – något som dock alltför ofta saknas. Med Kost & Närings kartläggning av måltidssituationen vid svenska sjukhus, ”Bästa sjukhusmaten!”, som en av utgångspunkterna diskuteras hur höjd kostkompetens kan förbättra måltiderna inom vården och omsorgen – många gånger till liten, eller ingen, merkostnad.

Välkommen att ta del av spännande perspektiv, aktuell forskning och konstruktiv diskussion mellan läkare, politiker och kostchefer.

Medverkar gör föutom Annika Larsson (moderator): Gunnar Akner, Professor och överläkare, Örebro universitet; Eva Sonidsson, Riksdagsledamot (S) ledamot i Utbildningsutskottet, Socialdemokraterna; Åsa Coenraads, Riksdagsledamot, Moderaterna. Christina Mörtl, Sekreterare, Kost & Näring.

I ♥ LOU? Sveriges kostchefer om möjligheter och framtidsfrågor i livsmedelsupphandlingen

Tider:
Tisdag den 3 juli kl 11.45–12.30
Onsdag den 4 juli kl 10.15–11.00

Lagen om offentlig upphandling är ett ständigt återkommande tema, både i debatten och i svenska kostchefers vardag. Samtidigt som upphandlingsprocessen ofta kritiserats för att försvåra valet av exempelvis närproducerade och ekologiska råvaror, finns aktuella exempel som pekar på stora möjligheter för beställaren att köpa det hon eller han faktiskt vill köpa.

Vid seminariet presenteras kostchefernas syn på LOU, liksom Kost & Närings helt nya “LOU-nyckel” med konkreta råd för lyckad upphandling.

Välkommen till en diskussion som tar avstamp i möjligheterna – inte problemen – med LOU. I diskussionen deltar företrädare för Sveriges kostchefer, Sveriges Kommuner och Landsting, Miljöstyrningsrådet samt för leverantören Martin & Servera.

Medverkar gör förutom Karin Lidén (moderator): Mathias Sylwan, Förbundsjurist, SKL Sveriges Kommuner och Landsting; Monica Sihlén, Projektledare, MSR Miljöstyrningsrådet; Nils Berntsson, Marknadsdirektör, Martin & Servera.

Vinn på mindre svinn! Hur minskar man svinnet i de offentliga köken?

Tid:
Onsdag den 4 juli kl 11.15–12.30

Det slängs ca 10 000 – 30 000 ton mat i skolköken i Sverige. Magasin Måltid och Kost & Näring bjuder in till ett evenemang om problematiken kring svinnet i de offentliga köken och hur du kan minska det i din verksamhet. Anna Maria Corazza Bildt, Christer Lind, Pär Bergkvist och Anita Broddesson.

Mer information om seminarierna finns i Almedalsveckans kalendarium – klicka här!

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/nyhet/4475