«

»

jun 08 2017

Skriv ut detta Inlägg

Flera vägar in i köken

Blivande praktikanter i pilotprojektet Future Kitchen, tillsammans med tolk, under introduktionsutbildningen i Vänersborg tidigare i vår.

FRAMTIDENS KÖKSKOMPETENS

Flera vägar in i köken

Det är inte bara i gymnasieskolan som framtidens kökskompetens finns. Många blivande medarbetare utbildas inom vuxenskolan – och även här har de offentliga måltidsverksamheterna stora möjligheter att påverka både utbildning och praktik. Här bjuder vi på två exempel bland de satsningar som är på gång just nu.

Utbildningsföretaget Astar är en av flera aktörer på marknaden som erbjuder eftergymnasiala kockutbildningar. Sedan årsskiftet arrangerar man dessutom köks- och restaurangutbildning på uppdrag av Arbetsförmedlingen.

– Vi vann en upphandling som sträcker sig över fyra år. Nu kör vi den här utbildningen på 36 skolor över hela landet, säger Mikael Torkeli, regionchef på Astar.

Just nu är 800 elever under utbildning – unga som äldre, infödda som nysvenskar. Utbildningstiden varierar beroende på individuella förutsättningar men är i snitt 40 veckor, varav runt 8 veckors arbetsplatsförlagt lärande, APL.

”Offentliga måltider är ofta ett helt nytt begrepp för de nyanlända. Det här är ett sätt att visa vilka vägar det finns ut i det svenska arbetslivet”

– Vårt uppdrag är att utbilda anställningsbara kockar. En del har redan goda förkunskaper och kanske har jobbat i flera år på restaurang i sitt hemland medan andra i princip aldrig satt sin fot i ett kök tidigare, säger Mikael Torkeli, som råder de kost- och måltidschefer som söker kompetent kökspersonal att ta kontakt med Astar på sin närmsta ort.

– Då kan ni vara med och skräddarsy utbildningen efter egna specifika behov, så kallad rekryteringsutbildning som sker i samarbete med Arbetsförmedlingen. Alla elever får med sig grunderna, sedan anpassar vi utbildningen efter vilken kompetens uppdragsgivaren efterfrågar.

”Helt nytt begrepp för många nyanlända”

Maria Biörklund Helgesson.

Pilotprojektet Future Kitchen, som initierats av Måltid Sverige och drivs i samarbete med Västra Götalandsregionen och Arbetsförmedlingen, ger nysvenskar som läser sfi möjlighet att kombinera studierna med praktik i storkök. Maria Helmersson är projektledare för Måltid Sverige.

– Syftet med Future Kitchen är att skapa intresse för att jobba i kök och locka så många som möjligt att vilja utbilda sig vidare inom yrket. Offentliga måltider är ofta ett helt nytt begrepp för de nyanlända. Det här är ett sätt att visa vilka vägar det finns ut i det svenska arbetslivet, säger hon.

Det hela inleds med en tre dagar lång introduktionsutbildning tillsammans med tolk, där man går igenom grundläggande livsmedelshygien och formella och informella regler inom det svenska arbetslivet. Därefter följer en tre månader lång praktik som förläggs till ett storkök i den egna kommunen.

– Vi har utbildat 28 handledare i en handfull västsvenska kommuner, som tar hand om var sin praktikant. Just nu har vi ett 20-tal praktikanter ute i verksamheterna. I augusti ska projektet utvärderas för att se vad som fungerat och vad som kan göras bättre. – Sedan hoppas vi kunna fortsätta med nya praktikanter i höst, säger Maria Helmersson.

Agneta Renmark

FOTNOT Detta är en av flera artiklar i Kost & Närings special om framtidens kökskompetens, som du kan ta del av från och med slutet av maj, här på kostochnaring.se och på föreningens medlemssidor i Magasin Måltid. Här nedanför hittar du övriga publicerade artiklar i ämnet:Flera vägar in i köken

FRAMTIDENS KÖKSKOMPETENS Det är inte bara i gymnasieskolan som framtidens kökskompetens finns. Många blivande medarbetare utbildas inom vuxenskolan – och även här har de offentliga måltidsverksamheterna stora möjligheter att påverka både utbildning och praktik.
Kampen om kompetensen
FRAMTIDENS KÖKSKOMPETENS Trots ett skriande behov av utbildade kockar i både offentlig och privat sektor är söktrycket på gymnasieskolans restaurang- och livsmedelsprogram lågt. För landets kost- och måltidschefer är det hög tid att bli aktiva i kampen om framtidens kompetens.
Så tar du kommandot i kompetenskampen
FRAMTIDENS KÖKSKOMPETENS Funderar du på hur du ska gå tillväga för att framgångsrikt ta plats i programrådet för Restaurang- och livsmedelsprogrammet närmast dig och din verksamhet? Kost & Närings guide i fem steg hjälper dig att komma igång!
"En win-win för alla"
FRAMTIDENS KÖKSKOMPETENS Ett ögonblick, Marie-Louise Nydahl, måltids- och lokalvårdschef i Mjölby, som via gymnasieskolans lokala programråd bygger broar mellan Restaurang- och livsmedelsprogrammet och sin egen verksamhet. Vilken är din roll i det lokala programrådet?

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/nyhet/15617