«

»

jul 05 2016

Skriv ut detta Inlägg

Kompetensbrist fortsatt en knäckfråga

IMG_2353 webb

Direkt efter paneldiskussionen gav Christina Rogestam (mitten) och Christina Tallberg (t.h.), ordföranden för landets största pensionärsorganiationer, SPF Seniorerna respektive PRO.

Ekonomi och kompetens knäckfrågor inom
hemtjänstmåltiderna

Har vi råd att inte satsa på maten för äldre som bor kvar hemma? Med denna frågeställning som utgångspunkt bjöd Livsmedelsverket på tisdagen in till seminariet Självständig i teorin, undernärd i praktiken? Hur fungerar maten för äldre som bor kvar hemma?

Bland seminariets deltagare återfanns bland andra regeringens särskilda utredare för att ta fram en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen, Susanne Rolfner Suvanto, Livsmedelsverkets generaldirektör Annica Sohlström och Britta Schröder, områdeschef äldreboende, korttidsenhet och hemtjänst, Östra Göteborg.

Kompetensbrist fortsatt ett problem

Eva Sundberg, teamchef Mat och Måltider vid Livsmedelsverket.

Eva Sundberg, teamchef Mat och Måltider vid Livsmedelsverket.

Utifrån en handfull på förhand givna påståenden om äldremåltiderna. Ett exempel som flera av paneldeltagarna kunde instämma i: ”Brist på kompetens är den enskilt största förklaringen till att många äldre med hemtjänst mår dåligt och riskerar att bli undernärda”.

– Seminariet gav inte svar på hur vi ska gå tillväga för att lösa kompetensbristen, men att man måste göra det blev ännu mer bekräftat, från alla håll i panelen. Vi måste jobba på olika nivåer med det här. Livsmedelsverket kan göra vad vi kan från vårt håll, men det handlar också om satsningar från regering och riksdag. Sedan måste organisationerna inse hur mycket man har att vinna på att få in mer kompetens i sin organisation, konstaterade Eva Sundberg, teamchef Mat och Måltider på Livsmedelsverket, i en intervju med Kost & Näring direkt efter seminariet.

Hon lyfte också fram de diskussioner som fördes under seminariet kring effekterna av måltidskostnader för den enskilda – för många äldre en mycket stor utgiftspost, där variationerna i måltidskostnad dessutom varierar kraftigt mellan landets kommuner.

– Det är helt enkelt dyrt med 50 spänn för en matlåda för många gamla idag. Om man upplever att man inte har råd att köpa mat så är det jättesvårt att komma framåt. För mig låter det som att det här är något man behöver titta vidare på.

Här kan du lyssna till en längre intervju med Eva Sundberg (5 min 17 sek):

”Komplex helhet”

Marianne Backrud-Hagberg, ordförande i Kost & Näring, var en av dem från föreningen som följde seminariet från åhörarplats.

– Seminariet visade på hur komplex den här frågan är, hur många olika pusselbitar som måste till för att helheten ska fungera, för att måltidssituationen ska bli bra för de gamla som bor hemma, säger Marianne Backrud-Hagberg, som också hon instämmer i analysen om bristen som måltidskompetens som ett stort problem.

Samtidigt har ju en rad olika satsningar gjorts under de senaste åren, just för att höja kompetensen inom bland annat äldremåltiderna. Varför har det här inte varit tillräckligt?

– Min bild är att de satsningar som gjorts varit alldeles för kortsiktiga, att de avslutats innan man har kunnat dra några egentliga slutsatser av dem. Det har handlat om enskilda projekt som har fått projektpengar, och när projektpengarna tagit slut så dör projektet. Så kan man inte driva en långsiktigt arbete.

David Hollertz

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/nyhet/13084