«

»

feb 16 2016

Skriv ut detta Inlägg

”Vi ansvarar för dagens höjdpunkt”

IMG_1499 webb

”Vi ansvarar för dagens höjdpunkt”

Christine Jirving är ny deltagare i Kost & Närings fokusgrupp Äldreomsorg. Hon vill arbeta för en höjd lägstanivå för äldrematen i Sverige. ”Äldrematen är en fantastisk utmaning. Vi måste titta på hur vi arbetar med den i alla olika delar”, säger hon.

Till vardags arbetar Christine Jirving som enhetschef för den kommunala äldrematen i Västerås: sju restauranger på servicehus och tre produktionskök, totalt cirka 40 anställda.

– Det är härligt med all direktrespons från matgästerna. Vårt ansvar är att göra måltiderna till dagens höjdpunkt för de äldre, där skiljer sig äldrematen från till exempel skolmaten. För skolbarn är lunchen en av dagens måltider, resten äter de hemma, säger Christine.

Hon tycker att det är viktigt att arbeta med samverkan i måltidsverksamheten.

– Maten vi lagar ska ju serveras av vårdpersonal. Det är väldigt viktigt att vi samverkar i alla led. Kocken kan ha lagt all sin kärlek i en köttfärssås men den blir ändå inte god om den inte serveras i en bra miljö med ett trevligt bemötande.

Konkreta planer

I Kost & Näring och fokusgrupp Äldreomsorg verkar man nu för en lagstiftning om äldrematen, och fokusgruppen vill ta aktiv del i arbetet med att utforma ett sådant lagförslag.

– Vi kanske också skulle kunna ha nytta av ett verktyg för utvärdering, ungefär som Skolmat Sverige fast för äldrematen, säger Christine Jirving.

Än så länge har hon bara varit med på ett av fokusgruppens möten. Vid nästa möte, i februari, ska gruppen lägga fast en konkret plan för arbetet framåt.

– Kvaliteten är något vi måste arbeta med hela tiden. Alla vet ju att de äldre blir friskare om det äter bra. Och förbättrar vi kvalitet och effektivitet så ger det i förlängningen vinning även ekonomiskt, säger Christine Jirving.

Malin Ottosson

Fotnot: Intervjun publiceras också på Kost & Närings medlemssidor i Magasin Måltid, med utgivning nu i dagarna.

 

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/nyhet/12494