«

»

jul 01 2015

Skriv ut detta Inlägg

Moral – och omoral – i den offentliga affären

IMG_0612 lowres

Moral – och omoral – i den offentliga affären

Den offentliga upphandlingen omsätter enligt beräkningar mer än 900 miljarder per år, motsvarande en fjärdedel av Sveriges BNP. En enorm marknad, vars särskilda lagar och tillämpningar påverkar affärsrelationerna mellan upphandlande myndigheter och leverantörer. Hur kan vi skapa god affärsetik i offentliga affärer – och vad driver omoral?

Det var temat för Offentliga Affärers och SKL Kommentus seminarium ”Affärsetik och moral i den offentliga affären – finns det?” på måndagen. I diskussionspanelen återfanns bland andra Åsa Edman, chefsjurist vid SKL Kommentus, Amela Alisic-Hodzic (S), regionråd med ansvar för upphandling och Helena Sundén, generalsekreterare vid Institutet mot mutor.

Panelen kunde bland annat konstatera att korruption inte bara är en utlandsföreteelse. Också i Sverige finns ett slags ”i-landskorruption”, där grundläggande behov som exempelvis läkarvård inte kräver några mutor, men där vissa parter tenderar att behandlas betydligt välvilligare än andra.

Överprövningar affärsetiskt problem

Möjligheten att begära överprövningar i den offentliga affären lyftes under seminariet fram som ett affärsetiskt problemområde. Sedan införandet av en upphandlingslagstiftning med processmöjlighet har antalet överprövningar ökat från runt 50 till cirka 3 500. Det finns också exempel på hur hot om överprövningar och skadestånd förekommer.

– Det är viktigare att fokusera på en god affär än att fokusera på att inte bli överprövad, framhöll Amela Alisic-Hodzic, och tangerade därmed en av slutsatserna under det rundabordssamtal som Kost & Näring, Martin & Servera och Menigo genomfört tidigare på dagen.

”Varför blir jag bjuden?”

I diskussionen kring vad som som krävs för att korruption ska kunna undvikas var panelen enig om betydelsen av en bra dialog mellan köpare och leverantör.

Helena Sundén från Institutet mot mutor passade också på att skicka med åhörarna ett tips av det mer handfasta slaget.

– Varje gång du blir bjuden på något, ställ dig själv frågan: ‘varför blir jag bjuden på detta?’.

Maria Larsson

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/nyhet/11470