«

»

jul 01 2015

Skriv ut detta Inlägg

Bucht om hållbart lantbruk

Bucht om hållbart lantbruk

Hur kan lantbruket – såväl det ekologiska som det konventionella – bli mer hållbart utifrån miljösynpunkt?

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S)

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S)

Den frågan stod i förgrunden vid Lantmännens seminarium ”Nu blir det andra bullar – så kan vi bidra till en mer hållbar livsmedelskonsumtion” på måndagen. I diskussionspanelen bestående av representanter från politiken, för företag och miljö- och konsumentorganisationer deltog bland andra landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S).

Bucht lyfte fram det faktum att den svenska lantbruket som helhet jämfört med andra länder utvecklats i en mer hållbar riktning. Han menade att ”miljöanpassat” är ett bättre ord än ”konventionellt” för att beskriva den del av det svenska icke-ekologiska jordbruket, eftersom miljöbelastningen minskat kraftigt också i den här delen av produktionen.

Tendensen som ofta märks i debatten att ställa konventionell och ekologisk livsmedelsproduktion mot varandra kritiserades av landsbygdsministern.

– Båda delarna behövs, och att skapa ett motsatsförhållande dem emellan är vansinnigt. I slutändan måste konsumenten få chansen att välja, sammanfattade Sven-Erik Bucht.

Agneta Elovsson

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/nyhet/11463