Skriv ut detta Sida

Kostdagarna 2019, 28-29 mars i Göteborg

Klara för Kostdagarna. Överst fr.v. Jonna Bornemark (foto: Robert Blombäck), filosof vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola; Laura Hartman, nationalekonom och utredare med bred erfarenhet bland annat som ordförande i statliga Tillitsdelegationen; Åsa Öström och Johan Swahn, professor respektive forskare vid Örebro universitet, Campus Grythyttan; Lottie Knutson, journalist med bred och mångårig erfarenhet av krishantering; Jörgen Oom, psykolog med specialinriktning mot påverkan av attityder samt Cecilia Nebel och Annika Unt (foto: Eva-Lisa Svensson) – årets moderator-duo som kombinerar nyfiken, vass journalistik med grundmurat kunnande om, och engagemang för, de offentliga måltiderna.

__

KOSTDAGARNA 2019, 28-29 MARS I GÖTEBORG

Måltiderna, makten
– och möjligheterna

Med miljontals dagliga måltidsmöten torde få yrkesgrupper ha lika påtagliga möjligheter att påverka breda gruppers hälsa och mående som landets offentliga måltidsverksamheter.

Med avstamp i temat Tusen och en (val)möjlighet sätter Kostdagarna 2019 fokus på attityder, beteenden och värderingar. Hos deltagarna själva, hos deras medarbetare – och inte minst hos deras matgäster.

Hur kan etablerade vanor och tankemönster förändras i en riktning som är framtidssäkrad och hållbar, på alla plan: globalt, lokalt och för den enskilde? Vad kännetecknar de strukturer som möjliggör, eller bromsar, en utveckling i positiv riktning? Och går rollen som konstruktör av valsituationer med flera beslutsalternativ, där alla är ungefär lika goda, att förena med respekten för individens självbestämmande?

ALLT OM KOSTDAGARNA – klicka för …

• Inbjudan, med praktisk information och anmälan till Kostdagarna
• Bokning av boende på Clarion Hotel Post
• Presentation av de medverkande på Stora scenen (uppdateras löpande)
• Program Stora scenen (presenteras i januari)
• Satellitworkshops (presenteras i februari)
• Kostdagarnas utställare (presenteras i februari)

 

Stora scenen väntar en färgstark uppsättning medverkande med vitt skilda arbetsfält på att utifrån sina respektive kompetenser bidra med unika perspektiv på alla de val och avvägningar som ledning och styrning av det sena 2010-talets offentliga måltidsorganisationer innebär. De enkla och komplicerade, de självklara och tuffa, de små och stora. Och ibland de helt oväntade, ställda på sin spets under dramatiska omständigheter.

Med ett helt nytt inslag i form av så kallade satellitworkshops, erbjuds deltagarna i Kostdagarna 2019 i tillägg till programmet på Stora scenen parallella seminarier kring några av branschens mest brännande utmaningar. I centrum för detta närmare, dialogbaserade forum står erfarenhetsutbyte, diskussion och gemensamma lösningar.

Kort om Kost & Närings Kostdagarna

Kostdagarna vänder sig till kost- och måltidschefer, kostekonomer, livsmedelsupphandlare och andra ledare och medarbetare med anknytning till de offentligt finansierade måltiderna inom skola och förskola, vård och äldreomsorg.

För tredje gången gillt återvänder Kostdagarna 2019 till Göteborg och Clarion Hotel Post, den 28-29 mars. I ett fulladdat konferensprogram ”lunch-till-lunch” – med program på Stora scenen parallellt med handplockade, externa satellitworkshops och full aktivitet i montrarna hos närmare 50 utställare – förenas vetenskap, inspiration och aktuell forskning med tankeväckande perspektiv på ledarskapets utmaningar.

Kostdagarna 2019 leds av Cecilia Nebel och Annika Unt. Årets moderator-duo kombinerar nyfiken, vass journalistik med grundmurat kunnande om, och engagemang för, de offentliga måltiderna och alla de som finns och verkar i branschen.

Praktisk information

Tredje gången gillt. Kostdagarna 2019 äger rum på Clarion Hotel Post i Göteborg.

När: Torsdag-fredag den 28-29 mars 2019 (Klicka för att lägga till i kalender). Registrering, kaffe och smörgås och utställning från kl. 10.00, ordinarie program startar 12.30. Dagarna avslutas med sittande lunch från och med kl. 13.00 på fredagen.

Var: Clarion Hotel Post i Göteborg, på Drottningtorget direkt intill centralstationen.

Hur: Kostdagarnas program sträcker sig från lunch-till-lunch, med trerättersmiddag och underhållning på kvällen den 28 mars.

AnmälanKlicka här för att komma direkt till inbjudan inkl. anmälan!

Deltagaravgift: Medlemmar i Kost & Näring eller andra föreningar inom Ledarna: 4 000 kr, övriga 5 000 kr. Moms tillkommer. Är du ännu inte medlem i föreningen men väljer att gå med i samband med anmälan till Kostdagarna, välj kategorin Ny medlem i Kost & Näring, så betalar du det reducerade medlemspriset. (Klicka här för information om de olika typerna av medlemskap.) Samtliga måltider och middagen inklusive dryck ingår i deltagaravgiften.

Boende: Clarion Hotel Post erbjuder ett begränsat antal enkel- och dubbelrum den 27/28-29 mars. Boende på hotellet bokas av respektive deltagare längre ned på den här sidan. Ta mig direkt dit!

Sistaårsstudenter som under vt -19 är inskrivna på Kostvetar-/Kostekonomprogrammet vid universiteten i Umeå, Uppsala eller Göteborg, alternativt vid de gastronomiska programmen vid Högskolan i Kristianstad, erbjuds att delta kostnadsfritt i Kostdagarna. (Middagen på kvällen den 28:e ingår dock inte.)

Frågor? Skriv till oss så hjälper vi till! Adressen är kostdagarna@kostochnaring.se.

 

Medverkande Stora scenen

Cecilia Nebel

Professionell moderator och nyhetsjournalist med ett brett arbetsfält – från ledning av såväl stora konferenser som politiska debatter, till produktion av samtalspoddar och talkshowen Late Night Lund, där hon är programledare. Tillsammans med Annika Unt leder Cecilia programmet på Kostdagarnas stora scen.

Annika Unt

Kommunikatör, moderator och dietist som vikt huvuddelen av sitt yrkesliv åt mat och måltider – och allra helst de som serveras i offentlig regi. Uppmärksammad för sina insatser som opinionsbildare, jurymedlem och internationell nätverkare. Efter att tidigare ha lett programmet på dagarnas seminariescen återvänder nu Annika till Kostdagarna, för att tillsammans med Cecilia Nebel stå värd för Stora scenen.

Foto: Eva-Lisa Svensson

Åsa Öström

Professor vid Campus Grythyttan, Örebro universitet, med bred erfarenhet av forskning kring sensorik i förhållande till bland annat måltidsupplevelser och språkliga, kommunikativa perspektiv på mat och måltider. Till Kostdagarna och Stora scenen kommer Åsa för att, tillsammans med Johan Swahn, presentera och diskutera de senaste forskningsrönen kring hur sensorik kan bidra till positiva beteendeförändringar hos den offentliga måltidsgästen.

 

Johan Swahn

Forskare vid Campus Grythyttan och Örebro universitets laboratorium Sense Lab, med inriktning mot att utveckla smak- och måltidsupplevelser utifrån ett sensoriskt perspektiv. Till Kostdagarnas kommer Johan för att, tillsammans med Åsa Öström, presentera och diskutera de senaste forskningsrönen kring hur sensorik kan bidra till positiva beteendeförändringar hos den offentliga måltidsgästen.

Lottie Knutson

Få andra i Sverige torde vara lika förknippade med förmågan att kommunicera i kriser och turbulenta skeenden som Lottie Knutson. Känd, och hyllad, blev hon som kommunikationsdirektör vid Fritidsresor i samband flodvågskatastrofen i Asien 2005 – men detta var varken den första eller sista kris hon hanterat. Till Kostdagarna kommer Lottie för att bidra med sina kunskaper och erfarenheter av ledarskap under extraordinära omständigheter – och för att förklara betydelsen av att ha en egen ”mental uniform”.

Jörgen Oom

Psykolog med specialinriktning inom attitydpåverkan och kommunikation, som under mer än tre decennier hjälpt många av Sveriges allra tyngsta privata och offentliga organisationer att släppa sargen och ”våga vara bäst”. Till Kostdagarna kommer Jörgen för att inspirera, entusiasmera – och för att förklara vad han egentligen menar med mantrat: If it’s to be, it’s up to me.

Foto: Robert Blombäck

Jonna Bornemark

Filosof vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola som i sin senaste bok Det omätbaras renässans – en uppgörelse med pedanternas världsherravälde (Volante, 2018) bland annat undersöker begreppet icke-vetande och den ”förpappring” av yrkeslivet som hon ser som en viktig förklaring bakom den ökade ohälsan. Till Kostdagarna kommer Jonna för att, i ett förlängt programpass delat med Laura Hartman (se nedan), ge fördjupad insikt om alternativen till den ”livsdränering” som många upplever i sin yrkesroll.

Laura Hartman

Nationalekonom med ett gediget intresse för välfärdssamhällets utmaningar, och som brinner för att omsätta forskning i konkret samhällsnytta. Erfarenhet från chefsroller i offentlig sektor och statliga utredningar, bland annat som ordförande i Tillitsdelegationen. Till Kostdagarna kommer Laura för att, i ett förlängt programpass delat med Jonna Bornemark (se ovan), ge fördjupad insikt om alternativen till ett offentligt ledarskap präglat av detaljkontroll, uppföljning och administration.

Foto: Elisabet Ohlson Wallin

Gudrun Schyman

Hon har beskrivits som en unik urkraft, en politisk ikon som inte lämnar någon oberörd. Som en otålig visionär, besjälad av att under sin livstid bidra till omfattande samhällsförändringar. Efter ett kvartssekels debattnärvaro och två partiledarskap – bland mycket annat – behöver hon knappast någon närmare presentation. Till Kostdagarna kommer Gudrun för att visa på maktens strukturer och kulturer – och på vad som krävs för att behärska dem och skapa utrymme för handlingskraft.

Samuel Salzer

Beteendestrateg och expert på skapande av hälsosamma vanor i samhället – inte minst ifråga om mat och måltider. Till Kostdagarna kommer Samuel, vars kompetensområden också inkluderar beteendedesign och förändring av digitala beteenden för att ringa in nycklarna till handlandet – och för att förklara varför matgäster, medarbetare och du själv tenderar att agera på helt andra sätt än det var tänkt från början.

Foto: Thomas Szendrö

Richard Tellström

Etnolog, måltidsforskare och författare känd bland annat som expert i tv-produktionerna Historieätarna och Landet Brunsås. Till Kostdagarna kommer Richard – för andra gången i Kostdagarnas historia – för att belysa hur människor utnyttjar matkulturens ständiga förändringar som en möjlighet att manifestera sig själva; hela livet igenom. Och för att förklara varför vi aldrig kommer att äta någon annan mat än den vi ställer upp på.


__
__

Bokning av hotellrum

Kost & Näring erbjuder boende på Clarion Hotel Post i enkel- eller dubbelrum den 27/28-29 mars. Boende ingår inte i deltagaravgiften utan bokas av respektive deltagare direkt via nedanstående formulär.

 

Ja tack, jag är anmäld till Kostdagarna 2019 och önskar boka boende på Clarion Hotel Post!


Välj ett av följande bokningsalternativ:

Enkelrum 1 natt, 28-29 mars, pris 1 435 kr exkl. moms

Dubbelrum 1 natt, 28-29 mars, pris 1 525 kr exkl. moms

Enkelrum 2 nätter, 27-29 mars, pris 2 870 kr exkl. moms FULLBOKAT

Dubbelrum 2 nätter, 27-29 mars, pris 3 050 kr exkl. moms FULLBOKAT

Vem/vilka kommer att bo i rummet?

Boende 1:

Boende 2:
(vid bokning av enkelrum, lämna detta fält blankt!)


Faktureringsunderlag

Mitt för- och efternamn:

Min e-postadress:

Organisation/företag:

Fakturaadress:

Postnummer och ort:

Eventuell referens/fakturamärkning:

Villkor: Jag är medveten om att bokningen av hotellrum faktureras med minst 20 dagars betalningsvillkor räknat från bokningsdatum, att bokningen är bindande samt att mina kontaktuppgifter kommer att sparas och behandlas av Kost & Näring i enlighet med föreningens integritetspolicy. Namnändringar rörande vilka personer som kommer att bo i rummet är kostnadsfria och möjliga fram till och med den 21 mars 2019.

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/kostdagarna2019-2