Skriv ut detta Sida

Kostdagarna 2019, 28-29 mars i Göteborg

KOSTDAGARNA 2019, 28-29 MARS I GÖTEBORG

Måltiderna, makten
– och möjligheterna

Med avstamp i temat Tusen och en (val)möjlighet satte Kostdagarna 2019 fokus på attityder, beteenden och värderingar. Hos deltagarna själva, hos deras medarbetare – och inte minst hos deras matgäster.

Hur kan etablerade vanor och tankemönster förändras i en riktning som är framtidssäkrad och hållbar, på alla plan: globalt, lokalt och för den enskilde? Vad kännetecknar de strukturer som möjliggör, eller bromsar, en utveckling i positiv riktning? Och går rollen som konstruktör av valsituationer med flera beslutsalternativ, där alla är ungefär lika goda, att förena med respekten för individens självbestämmande?

Det var några av alla de frågeställningar som stöttes och blöttes under ett högintensivt Kostdagarna-dygn, lunch-till-lunch den 28-29 mars på Clarion Hotel Post i Göteborg.

DET VAR KOSTDAGARNA 2019 – klicka för …

• Här hittar du medverkandepresentationerna
• Presentation av samtliga medverkande på Stora scenen
• Det kompletta programmet: Stora scenen och satellitworkshopar
• Kostdagarnas utställare

__

Stora scenen väntade en färgstark uppsättning medverkande med vitt skilda arbetsfält på att utifrån sina respektive kompetenser bidra med unika perspektiv på alla de val och avvägningar som ledning och styrning av det sena 2010-talets offentliga måltidsorganisationer innebär. De enkla och komplicerade, de självklara och tuffa, de små och stora. Och ibland de helt oväntade, ställda på sin spets under dramatiska omständigheter.

Med ett helt nytt inslag i form av nio, mycket välbesökta satellitworkshopar, erbjöds Kostdagarnas deltagare i tillägg till programmet på Stora scenen parallella seminarier kring några av branschens mest brännande utmaningar. I centrum för detta närmare, dialogbaserade forum stod erfarenhetsutbyte, diskussion och gemensamma lösningar.

Kort om Kost & Närings Kostdagarna

Kostdagarna vänder sig till kost- och måltidschefer, kostekonomer, livsmedelsupphandlare och andra ledare och medarbetare med anknytning till de offentligt finansierade måltiderna inom skola och förskola, vård och äldreomsorg.

För tredje gången gillt återvände Kostdagarna 2019 till Göteborg och Clarion Hotel Post, den 28-29 mars. I ett fulladdat konferensprogram ”lunch-till-lunch” – med program på Stora scenen parallellt med handplockade, externa satellitworkshopar och full aktivitet i montrarna hos närmare 50 utställare – förenas vetenskap, inspiration och aktuell forskning med tankeväckande perspektiv på ledarskapets utmaningar.

Kostdagarna 2019 leddes av Cecilia Nebel och Annika Unt, en moderator-duo som kombinerade nyfiken, vass journalistik med grundmurat kunnande om, och engagemang för, de offentliga måltiderna och alla de som finns och verkar i branschen.

Medverkandepresentationer

Medverkande Stora scenen

Cecilia Nebel

Professionell moderator och nyhetsjournalist med ett brett arbetsfält – från ledning av såväl stora konferenser som politiska debatter, till produktion av samtalspoddar och talkshowen Late Night Lund, där hon är programledare. Tillsammans med Annika Unt leder Cecilia programmet på Kostdagarnas stora scen.

Annika Unt

Kommunikatör, moderator och dietist som vikt huvuddelen av sitt yrkesliv åt mat och måltider – och allra helst de som serveras i offentlig regi. Uppmärksammad för sina insatser som opinionsbildare, jurymedlem och internationell nätverkare. Efter att tidigare ha lett programmet på dagarnas seminariescen återvänder nu Annika till Kostdagarna, för att tillsammans med Cecilia Nebel stå värd för Stora scenen.

Foto: Eva-Lisa Svensson

Åsa Öström

Professor vid Campus Grythyttan, Örebro universitet, med bred erfarenhet av forskning kring sensorik i förhållande till bland annat måltidsupplevelser och språkliga, kommunikativa perspektiv på mat och måltider. Till Kostdagarna och Stora scenen kommer Åsa för att presentera och diskutera de senaste forskningsrönen kring hur sensorik kan bidra till positiva beteendeförändringar hos den offentliga måltidsgästen.

 

Jörgen Oom

Psykolog med specialinriktning inom attitydpåverkan och kommunikation, som under mer än tre decennier hjälpt många av Sveriges allra tyngsta privata och offentliga organisationer. Till Kostdagarna kommer Jörgen för att inspirera, entusiasmera – och för att förklara vad han egentligen menar med mantrat: If it’s to be, it’s up to me.

Foto: Robert Blombäck

Jonna Bornemark

Filosof vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola som i sin senaste bok Det omätbaras renässans – en uppgörelse med pedanternas världsherravälde (Volante, 2018) bland annat undersöker begreppet icke-vetande och den ”förpappring” av yrkeslivet som hon ser som en viktig förklaring bakom den ökade ohälsan. Till Kostdagarna kommer Jonna för att, i ett förlängt programpass delat med Laura Hartman (se nedan), ge fördjupad insikt om alternativen till den ”livsdränering” som många upplever i sin yrkesroll.

Laura Hartman

Nationalekonom med ett gediget intresse för välfärdssamhällets utmaningar, och som brinner för att omsätta forskning i konkret samhällsnytta. Erfarenhet från chefsroller i offentlig sektor och statliga utredningar, bland annat som ordförande i Tillitsdelegationen. Till Kostdagarna kommer Laura för att, i ett förlängt programpass delat med Jonna Bornemark (se ovan), ge fördjupad insikt om alternativen till ett offentligt ledarskap präglat av detaljkontroll, uppföljning och administration.

Foto: Elisabet Ohlson Wallin

Gudrun Schyman

Hon har beskrivits som en unik urkraft, en politisk ikon som inte lämnar någon oberörd. Som en otålig visionär, besjälad av att under sin livstid bidra till omfattande samhällsförändringar. Efter ett kvartssekels debattnärvaro och två partiledarskap – bland mycket annat – behöver hon knappast någon närmare presentation. Till Kostdagarna kommer Gudrun för att visa på maktens strukturer och kulturer – och på vad som krävs för att behärska dem och skapa utrymme för handlingskraft.

Linda Lindström

Beteendestrateg och en av Sveriges främsta föreläsare inom nudging, som med hjälp av insikter från psykologi och beteendeekonomi arbetar för att skapa hållbara beteenden. P.g.a. sjukdom ersätter Linda Samuel Salzer, som tidigare utannonserats som medverkande.

Foto: Thomas Szendrö

Richard Tellström

Etnolog, måltidsforskare och författare känd bland annat som expert i tv-produktionerna Historieätarna och Landet Brunsås. Till Kostdagarna kommer Richard – för andra gången i Kostdagarnas historia – för att belysa hur människor utnyttjar matkulturens ständiga förändringar som en möjlighet att manifestera sig själva; hela livet igenom. Och för att förklara varför vi aldrig kommer att äta någon annan mat än den vi ställer upp på.

Lottie Knutson

Få andra i Sverige torde vara lika förknippade med förmågan att kommunicera i kriser och turbulenta skeenden som Lottie Knutson. Känd, och hyllad, blev hon som kommunikationsdirektör vid Fritidsresor i samband flodvågskatastrofen i Asien 2005 – men detta var varken den första eller sista kris hon hanterat. Till Kostdagarna kommer Lottie för att bidra med sina kunskaper och erfarenheter av ledarskap under extraordinära omständigheter – och för att förklara betydelsen av att ha en egen ”mental uniform”.

__
Anmärkning
: I tidigare kommunikation kring Kostdagarna har Johan Swahn, forskare vid Örebro universitet, Campus Grythytta, presenterats som en av de medverkande. Johan har tyvärr tvingats lämna återbud och finns därför inte längre med i programmet eller medverkandepresentationerna. 

Program

_
TORSDAG 28 MARS
_

10.00 – 11.30
Ankomst, registrering och utställartid samt kaffe och smörgås

11.30 – 12.30
Lunch

12.30 – 13.00
Tusen och ett val
Kost & Närings ordförande Marianne Backrud-Hagberg inleder 2019 års Kostdagar, ackompanjerad av moderatorerna Cecilia Nebel och Annika Unt.

13.00 – 14.00
Nudging i praktiken – en måltidsknuff i rätt riktning
Linda Lindström, beteendestrateg, om beteendepåverkan, mekanismerna bakom mänskligt beslutsfattande – och om de viktigaste verktygen för att skapa beslutsmiljöer som uppmuntrar önskvärda beteenden.

14.00 – 14.15
Paus

14.15 – 15.00
Hooked on a feeling: Multisensoriska måltidsupplevelser
Åsa Öström, professor vid Campus Grythyttan, Örebro universitet, om måltidsupplevelse som ett resultat av samspelet mellan alla sinnen – och om hur denna kunskap kan användas för konkret och positiv påverkan.

Parallella satellitworkshopar

14.15 – 15.00
Kök & Pedagogik – finalistmötet
Hör finalisterna i 2019 års Kök & Pedagogik berätta om just sina goda, kreativa exempel på måltidspedagogik inom fritidsverksamheten – och ta chansen att bidra med dina egna frågor och perspektiv, direkt på plats.

Arrangeras av: Kost & Närings fokusgrupp Förskola och skola
Medverkande: 2019 års finalister i Kök & Pedagogik, tillsammans med tävlingens jurymedlemmar Hanna Sepp (tillika moderator), lektor, Högskolan Kristianstad, Johanna Bothén, kostekonom och måltidspedagog samt Christel Larsson, professor i kostvetenskap vid Göteborgs universitet

14.15 – 15.00
Förpackningen – klimatbov eller miljöhjälte?
Oavsett uppfattning: diskussionen om förpackningar och förpackningsmaterial präglas av stort engagemang. När kan det vara motiverat att använda engångsmaterial? Och vilka förpackningar och material borde sluta användas för gott – redan idag? Två experter resonerar kring sin syn i frågan, och diskuterar vad de offentliga köken kan göra för att effektivisera sin resursanvändning och minimera avfallet.

Arrangeras av: Kost & Närings fokusgrupp Hållbarhet
Medverkande: Helén Williams, doktor i miljö- och energisystem vid Karlstads universitet; Cristina Foconi, chef på äldreboendet Sekelbo i Göteborgs Stad och drivande i projektet “Det avfallssnåla äldreboendet”. Moderator: Kost & Närings ordförande Marianne Backrud-Hagberg.

 

15.00 – 15.45
Eftermiddagsmingel
Bland Kostdagarnas närmare 50 utställare.

15.45 – 16.30
Din nästa kris – och vägarna igenom den
Lottie Knutson, journalist, ledamot i flera börsbolagsstyrelser och tidigare kommunikationsdirektör, om förhållningssätt och agerande när extraordinära händelser ställer tillvaron på ända – och det egna ledarskapet under press.

Parallella satellitworkshopar

15.45 – 16.30
All-inclusive eller mikrad pirog? Om vinnare och förlorare i äldreomsorgens måltidslotteri
I Sverige 2019 spelar bostadsort fortsatt stor roll för kvaliteten på måltiderna inom äldreomsorgen. Vilka är skillnaderna? Vad beror de på? Och vad måste förändras för att säkerställa en jämn, hög måltidskvalitet för alla inom äldreomsorgen – oavsett hemkommun och boendeform? Paneldebatt med möjlighet för workshopens deltagare att tillsammans med de medverkande ta aktiv del i diskussionen.

Arrangeras av: Kost & Närings fokusgrupp Äldreomsorg
Medverkande: Anders Henriksson, vice ordförande, SKL; Cecilia Svanberg, kommundietist, Växjö kommun, Marianne Backrud-Hagberg, ordförande, Kost & Näring; Anna-Karin Quetel, Livsmedelsverket. Moderatorer: fokusgruppens Christine Jirving och Frida Sandberg.

15.45 – 16.30
Byggprocess, utrustning, ergonomi, arbetsmiljö: Locket av!

Hur kan landets kost- och måltidschefer ta del – och plats – i bygget av nya kök? Och vilket stöd kan och bör Kost & Näring bidra med på nationell nivå? Tillsammans med Kostdagarnas deltagare tar föreningens färskaste fokusgrupp, Utrustning och lokaler, avstamp inför sitt arbete framöver.

Arrangeras av: Kost & Närings fokusgrupp Utrustning och lokaler
Medverkande: Representanter för fokusgruppen.

16.30 – 17.30
Säg mig vad – och hur! – du äter …
Richard Tellström, etnolog, måltidsforskare och författare, om valen och värderingarna som driver mat- och måltidsvanornas ständiga förändring och utveckling: individuellt, kollektivt och genom livets olika skeden.

Parallella satellitworkshopar

16.30 – 17.15
När krisen kommer. Vad varje måltidsverksamhet bör veta
De mest omfattande skogsbränderna i modern tid tvingade sommaren 2018 många offentliga måltidsverksamheter att på mycket kort tid växla från semesterstängt till högsta krisberedskap. Ljusdals kommun hörde till dem som drabbades hårt. Möt Maria Persson, kostchef, som i dialog med Lottie Knutson och inte minst workshopens deltagare berättar om sina erfarenheter och praktiska insikter om agerande och förhållningssätt – före, under och efter en krissituation.

Arrangeras av: Kost & Närings eventgrupp
Medverkande: Maria Persson, kostchef, Ljusdals kommun; Lottie Knutson, journalist och f.d. kommunikationsdirektör.

16.30 – 17.15
Då, nu och imorgon – hur formas framtiden för den offentliga sjukhusmåltiden?
Sjukhusvården utvecklas i snabbt tempo och ställer ständigt gamla sanningar på ända – inte minst ifråga om måltiderna. Vad som är nytt, modernt och “framtidssäkrat” idag kommer förmodligen vara utdaterat och inaktuellt imorgon. Med utgångspunkt i frågan “Vem är patienten 2030?” bjuder Kost & Närings fokusgrupp Sjukhus på en framtidsspaning och diskussion kring hörnstenarna i framtidens måltidssystem för sjukhusen.
Arrangeras av: Kost & Närings fokusgrupp Sjukhus
Medverkande: Representanter för fokusgruppen.

19.00 – 19.30
Kvällsmingel

19.30 – ?
Middag
Med prisceremoni i 2019 års Kök & Pedagogik. Kvällens tema: rosa och silver!

_
FREDAG 29 MARS
_

8.15 – 8.30
Kostdagarna – andra akten
Annika, Cecilia – och en ledarskapsnyhet – inleder fredagen.

8.30 – 10.00
Tillit, förutsättningar, styrsystem – ett (offentligt) arbetsliv för 2020-talet
Fördjupning av – och dialog mellan – Jonna Bornemark, filosof vid Södertörns högskola och Laura Hartman, nationalekonom och ordförande bland annat för statliga Tillitsdelegationen. Om problematik och förändringsbehov i den offentliga verksamhetsstrukturens olika delar: från organisation och formell styrning, hela vägen till kultur och – inte minst – ledarskap.

Parallella satellitworkshopar

08.30 – 09.15
Säkert! Uppdaterade branschriktlinjer för livsmedelshantering inom vård, skola och omsorg
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, presenterar och diskuterar sina rykande färska, digitala branschriktlinjer för säker livsmedelshantering i de offentliga köken.

Arrangeras av: Kost & Närings eventgrupp
Medverkande: Maja Högvik, handläggare vid avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL; Gunnel Berdén, konsult vid Mat & Rätt, som tagit fram branschriktlinjerna på uppdrag av SKL.

09.15 – 10.00
Individuella behov – samma förutsättningar. Nationella riktlinjer för specialkost
Lägesrapport kring de kommande nationella riktlinjerna för specialkost, som utarbetas av Kost & Närings fokusgrupp Förskola och skola, går ut på remiss senare i vår och som beräknas vara helt klara vid årsskiftet. Vilken hållning bör gälla rörande exempelvis laktosfritt och krav på läkarintyg? Delta i dialogen, ta chansen att påverka och bidra till att diskussionen kring specialkosterna förankras ännu bredare.

Arrangeras av: Kost & Närings fokusgrupp Förskola och skola
Medverkande: Representanter för fokusgruppen.

10.00 – 10.45
Utställarna bjuder till!
Mingel-o-rama extra allt i utställningen

10.45 – 11.30
Våga vara bäst!
Jörgen Oom, psykolog specialinriktad mot attitydpåverkan och kommunikation, om potentialen i att se det personliga ansvaret för hur det går och hur vi mår på jobbet; också när de yttre förutsättningarna kunde vara bättre

Parallell satellitworkshop

10.45 – 11.30
Utökad, omarbetad, fast förankrad. Branschöverenskommelse
för upphandling av livsmedel, version 2.0

Nylansering av Branschöverenskommelse för upphandling av livsmedel, uppdaterad med nya, centrala områden där upphandlingskedjans aktörer enats om en gemensam hållning. Bli först med att ta del av nyheterna – och utnyttja tillfället att påverka inriktningen i diskussionerna om tillkommande kompletteringar av överenskommelsen framöver.

Arrangeras av: Kost & Närings fokusgrupp Upphandling
Medverkande: Företrädare för fokusgruppen tillsammans med representanter från aktörerna bakom branschöverenskommelsen.

11.30 – 11.45
Paus

11.45 – 12.45
Makt, mod, förändring
Gudrun Schyman, debattör, otålig visionär och tidigare partiledare, om att ringa in, och göra upp med, begränsande strukturer och kulturer – och ta makten över den egna, yrkesmässiga situationen.

12.45 – 13.00
Tusen och en möjlighet
Annika och Cecilia reflekterar och summerar 2019 års Kostdagar.

13.00
Avslutning av Kostdagarna följt av sittande lunch

Utställare

AB Tage Lindblom | Arla Foods | Atria Foodservice | Aviko Norden | Barilla Sverige AB | Bergström & Hellqvist AB | BKI Kaffe | Buhr Agenturer AB | Conaxess Trade AB | Continental Foods | CUBE | Dafgårds | Di Luca/Zeta | Diskomat AB | Ekologiska Säljbolaget | Findus | Fontana Food AB | Food Waste Tech |Frebaco Kvarn | Getinge Storkök AB | Greenfood/Ewerman | Guldfågeln | HÄLLDE | Il Fornaio | Ipinium Professional | Jøni A/S | Kockens | Kost & Näring/Ledarna | Kronfågel AB | Kronägg AB | Lantmännen Cerealia | Magnihill | Martin & Servera | Mashie Foodtech Solutions AB | Menigo Foodservice | Midsona Sverige | Orkla Foods Sverige | Paulig Foods/Santa Maria | Pågen | Royal Greenland | Salessupport | Scan | ScanBox Thermo Products AB | SDX Thermobox | Signal & Andersson AB | Skånemejerier Storhushåll | Svensk Cater | Tulip Foodservice | Valio Sverige AB


AB Tage Lindblom

Tage Lindblom har försett svensk storköksmarknad och livsmedelsindustri med ett brett sortiment av bra och funktionella livsmedel i snart 100 år. Det gör vi med stort engagemang och passion. Vi är mycket stolta över att våra produkter serveras på skolor, förskolor, äldreboenden, lunchrestauranger, pizzerior, hotell, caféer och restauranger runt om i hela Sverige varje dag. En stor del av våra produkter är ekologiska, och vårt fokus är att tänka på dig som arbetar inom Foodservice. Det ska vara lätt och enkelt för dig som arbetar i köket att använda och återvinna våra produkter.

Kontaktperson: Susanne Granström
E-post: susanne.granstrom@tagelindblom.se
Telefon: 08-564 705 10
Hemsida: http://www.tagelindblom.se


Arla Foods

I år pratar vi frukost i skolan under Kostdagarna. Tillsammans med Botkyrka kommun har vi genomfört ett pilotprojekt där högstadieelever fick starta varje skoldag med frukost i klassrummet. Resultaten blev lugnare klassrum, elever som presterade bättre i skolan och lärare som såg en tydlig förbättring på elevernas koncentrationsförmåga. Frukostens betydelse får också stöd i en sammanställning av internationell forskning. Kom till vår monter och tävla om en veckas frukost till en skola.

Kontaktperson: Maja Nordström
E-post: maja.nordstroem@arlafoods.com
Telefon: 070-287 21 11
Hemsida: http://kund.arla.se


Atria Foodservice

Atria Sverige och Foodservice-avdelningen har ett brett sortiment av livsmedel. Lång tradition ger kunskap och skapar ”nytänk”. Miljömedvetet skapar vi chark som har under 2 i CO2e samt fyller chark med grönt som sänker miljöbelastningen. Du väljer brett till din matsedel från vår palett av fågel, chark med fläsk eller nöt, fisk och grönt vilket ger extra mervärden. Med utgångspunkt från svenska råvaror kan vi erbjuda er bredden från korv, sous vide, kyckling och smörgåsmat. Atrias hållbarhetsarbete utgår från fem element: Konsuments trygghet och hälsa, miljö, medarbetare, hållbart samt djuromsorg.

Kontaktperson: Wiveca Andreasson
E-post: wiveca.andreasson@atria.com
Telefon: 070-221 77 57
Hemsida: http://www.atriafoodservice.se


Aviko Norden

Aviko Norden, Nordens ledande leverantör av förädlade potatis och rotfrukter. Vi levererar till Sveriges professionella kök med svenska råvaror från kontraktsodlare från Syd- och Mellansverige. Tillsammans med Kost & Närings expertis garanteras de offentliga gästerna en säker och näringsrik måltid – året runt. Vi erbjuder även KRAV-produkter inom potatis och rotfrukter.

Kontaktperson: Thomas Lidén
E-post: t.liden@avikonorden.se
Telefon: 070-311 25 76
Hemsida: http://www.avikonorden.se


Barilla Sverige AB

Grundat 1877 i Parma som en lokal bröd- och pastabutik har familjeföretaget Barilla idag vuxit till Italiens främsta varumärke avseende pasta. Drivet av fjärde generationens syskon Guido, Luca, Paolo och Emanuela Barilla sprider vi stolt vår passion för italiensk mat och kultur världen över. Wasa grundades 1919 i Skellefteå och är idag världens största tillverkare av knäckebröd med försäljning i över 40 länder. Företaget ingår sedan 1999 i Barillakoncernen och har bagerier i Filipstad och tyska staden Celle. I år firar Wasa stolt 100 års-jubileum genom att bli 100 % klimatkompenserat.

Kontaktperson: Matilda Wade
E-post: matilda.wade@barilla.com
Telefon: 073-429 09 85
Hemsida: http://www.barillafoodservice.se


Bergström & Hellqvist AB

Ni som vill driva arbetet för säker mat framåt, kom förbi oss så diskuterar vi olika valmöjligheter. Utbildare och konsulter inom: Matallergi och allergikost; Livsmedelshygien; Egenkontroll; HACCP; Revision. Vi erbjuder utbildningar på det sätt som passar bäst för er – fysiska på plats eller online.

Kontaktperson: Annika Bjarnhagen Gradin
E-post: annika@bergstrom-hellqvist.se
Telefon: 018-30 08 70
Hemsida: http://www.bergstrom-hellqvist.se


BKI Kaffe

Sedan 1998 finns BKI Kaffe representerat i Sverige. Rosteriet är Danmarks största familjeägda rosteri med anor från 1960-talet. Redan 1990 var vi först i Europa med att ha ekologiskt kaffe. Vårt rosteri är certifierat av IFS. Idag samarbetar vi med KRAV, Fairtrade, UTZ och Rainforest. Vi har ett eget CSR-projekt som vi kallar Coffee Social Responsibility där vi hjälper odlare runt om i världen. I dagsläget säljer BKI produkter till grossister och återförsäljare inom vending och storkök samt producerar EMV till ett flertal kedjor och grossister.

Kontaktperson: Hanna Andersson
E-post: hanna@bki.dk
Telefon: 070-651 05 35
Hemsida: https://www.bki-kaffe.se


Buhr Agenturer AB

”Grönt” Porslin – Finns det? Bauscher och Schönwald tillverkar porslin i Tyskland enligt ISO 14001 och ISO 50001 vilket innebär att man följer världens hårdaste miljölagar. Fabrikerna har dessutom specialkompetens inom tillverkning av porslin för vård och omsorg. Porslinet är framtaget för att fungera i samtliga mattransportsystem som finns på marknaden samt med inbyggda hjälpmedel för synskadade och dementa. Besök oss på Kostdagarna så förklarar vi vidare.

Kontaktperson: Marcus Johansson
E-post: marcus@buhr.se
Telefon: 070-988 66 01
Hemsida: http://www.buhr.se


Conaxess Trade AB

Vi är ett av de ledande säljbolagen inom affärsområde Foodservice. Vi representerar följande varumärken Hälsans kök, Kavli, Druvan, Erik´s såser, Johnny´s, Planti, Fria Bröd, Carlshamn, Hermesetas, Uncle Ben’s, Excellent, Blombergs, In med Degen, Basic American Foods, Fammarps, Bonne, Elisabeth Shaw och Clif Bar. Välkommen till vår monter för information och provsmakning. Fria Bröd – gluten-, laktos- och mjölkfritt gott bröd för alla. Hälsans kök – fullvärdigt protein – vegetariskt grönt & hälsosamt. Planti – laktos- och mjölkfritt vegetabiliskt gott från växtriket.

Kontaktperson: Nynon Rossing
E-post: nynon.rossing@conaxesstrade.com
Telefon: 070-318 73 39
Hemsida: http://www.conaxesstrade.com/se/


Continental Foods

På Continental Foods arbetar vi för renare innehållsdeklarationer, eftersom vi anser att goda råvaror är bästa kryddan. Det är bland annat därför våra produkter ej innehåller tillsatta smakförstärkare. Arbetet med att skapa renare innehållsdeklarationer drivs utifrån ständigt nya rön och möjligheter. Redan 2006 startade vi ett antal utvecklingsprojekt med fokus på smak, kvalitet och hälsa. Bland annat reviderade vi vår näringspolicy, inventerade våra produktrecept och ifrågasatte samtliga ingående ingredienser med avseende på mängd, kvalitet och funktion.

Kontaktperson: Johan Rimmenstedt
E-post: johan_rimmenstedt@continentalfoods.eu
Telefon: 046-18 08 18
Hemsida: http://www.continentalfoodservice.se


CUBE

CUBE arbetar med rena råvaror och en produktionsteknik i högsta klass.
Av detta skapas rena värmebehandlade puréer av frukt, bär, grönsaker och protein, redo att användas direkt från frysen. Vårt skapande har inga gränser, våra produkter finns överallt och kan finnas för dig när som helst. CUBE står för kvalitet!

Kontaktperson: Henrik Mauritzon
E-post: henrik@brandeyesales.com
Telefon: 072-576 55 09
Hemsida: http://www.cubenv.eu


Dafgårds

Dafgårds är familjeföretaget som sedan 1937 har levererat god mat runt om i Sverige och världen. Vi lagar mat i vårt kök i Källby och har sedan Gunnar Dafgård grundade företaget gräddat miljontals lasagner, rullat minst lika många kåldolmar och bakat bröd. Vi gillar att testa nya recept och nya smaker, där vegetariskt står högt på agendan. Dessutom tänker vi alltid på att hushålla med resurserna och använder till 100 % förnybar energi. Men kanske viktigast av allt är att slänga så lite mat som möjligt. Därför får exempelvis våra krokiga baguetter bli till ströbröd och öl.

Kontaktperson: Ann-Christine Boström
E-post: ann-christine.bostrom@dafgard.se
Telefon: 073-389 06 32
Hemsida: http://www.dafgardgrossisten.se


Di Luca/Zeta

Det kan vara svårt att få i sig tillräckligt mycket D-vitamin via maten. 2012 höjde Livsmedelsverket sin rekommendation av dagligt intag av D-vitamin från 7,5 mikrogram till 10 mikrogram per dag. Sedan tidigare D-vitaminberikas mejeriprodukter samt margarin och matfettsblandningar i Sverige och från och med hösten 2016 finns Zetas D-vitaminberikade oliv- och rapsoljor. Passa på att träffa vår dietist Anna Mellberg som kommer att vara med oss i montern båda dagarna. Kom och besök oss och testa de D-vitaminberikade oljorna. Vi har även ett brett ekologiskt sortiment som vi kommer att visa upp.

Kontaktperson: Karin Almonte
E-post: karin.almonte@diluca.se
Telefon: 070-992 92 52
Hemsida: http://dilucafoodservice.se/


Diskomat AB

Diskrum av alla storlekar från äldreboendet och förskolan till det stora sjukhuset. Vi placerar personal, hygien, miljö och kostnadseffektivitet i centrum. Bra logistik och effektiva disksystem av alla storlekar, som hanterar små som stora mängder diskgods. Matavfall 7kg=Biogas (motsvarande 1 l bensin) och gödning. Eco Waste Away maler och suger matavfallet till en lagringstank. Torrsubstans 20 %, optimalt för biogasutbytet. Modeller för alla kök. Matvagnar: Vi erbjuder matvagnar som värmer upp och behåller matens rätta temperaturer för transport av varma och kalla måltider, på bricka eller i kantin.

Kontaktperson: Amer Hadziavdak
E-post: a.hadziavdak@diskomat.com
Telefon: 08-794 06 46
Hemsida: https://www.diskomat.se


Ekologiska Säljbolaget

Vi från Ekologiska Säljbolaget kommer under Kostdagarna visa upp och bjuda på produkter från Nordisk Råvara, som odlar kravmärkta baljväxter, quinoa och linser i Sverige, nyheter från Saltå Kvarn och även nyheter ifrån Yipin, som tillverkar tofu i Vallentuna utanför Stockholm.

Kontaktperson: Ewa-Lotte Hoffsümmer
E-post: lotta@ekologiskasaljbolaget.se
Telefon: 070-399 07 41
Hemsida: http://www.ekologiskasaljbolaget.se


Findus

Variation på mat är viktig framförallt för personer med tugg- och sväljsvårigheter. Framförallt när det gäller smak, färg och form. Äldre behöver mer näring och mindre portioner, viktigt att den mat de äter är näringstät och smakrik. PEASE är en vegansk råvara gjord på protein från ärter. PEASE kan serveras på många sätt till alla, från barn till äldre. Dessutom är den klimatsmart. Välkommen att provsmaka nyheten PEASE, hämta tips, recept och ideér i vår monter!

Kontaktperson: Anette Andersson
E-post: anette.andersson@se.findus.com
Telefon: 070-378 79 74
Hemsida: http://www.findusfoodservice.se


Fontana Food AB

Fontana Food AB är ett svenskt familjeföretag. Sedan starten 1978 har familjen Papadopoulos varit ambassadör för mat från Grekland och länderna kring Medelhavet i Sverige. Vi på Fontana älskar den grekiska matkulturen och har sedan 1978 försett hela Sverige med fetaost, olivolja, halloumi, oliver och mycket mer. Vår hållbarhetsvision är att göra varje dag godare och mer hälsosam för våra kunder och för naturen.

Kontaktperson: Peter Persson
E-post: peter@fontanafood.se
Telefon: 073-708 48 27
Hemsida: http://www.fontana.se


Food Waste Tech

www.foodwaste.tech är en webbplats som på ett kostnadseffektivt sätt skall erbjuda marknaden produkter, lösningar och tjänster som alla reducerar vårt matsvinn. Ägare av bolaget var tidigare investerare i bolaget Grace Organic AB, ett bolag som under de senaste fem åren arbetat med lösningar inom förebyggande matsvinn och där Grace Organics produkter kommer att erbjudas via plattformen Food Waste Tech. Under Kostdagarna och i Sverige representeras bolaget av Guy Garborg på klimatsmak.se. Vi har bara en planet – låt oss ta hand om den.

Kontaktperson: Guy Garborg
E-post: guy.garborg@klimatsmak.se
Telefon: 072-733 63 06
Hemsida: http://www.foodwaste.tech


Frebaco Kvarn

Kvarnen på Västgötaslätten. Vi tror på bra mat från ren jord. Här på västgötaslätten har vi förädlat spannmål sedan 1979. Nära till råvaran och till den goda smaken.Vi tror på personlighet, engagemang och kreativitet. Därförkan vi erbjuda produkter av högsta kvalitet på ett långsiktigt hållbart sätt. Vi är inte störst, men vi har en passion utöver det vanliga för det vi gör och jobbar med det vi tror på – god och nyttig, äkta mat.

Kontaktperson: Otto Andersson
E-post: otto.andersson@fazer.com
Telefon: 070-368 04 49
Hemsida: http://www.frebaco.com


Getinge Storkök AB

År 1967 startade företaget som en renodlad servicefirma med inriktning på storköksutrustning. Företaget har under årens lopp byggt upp en stor kunskap om storköksutrustning. Därför var steget inte särskilt långt till att utveckla en egen produkt, som såg dagens ljus 1997! Getingegrytan har blivit mycket väl emottagen på marknaden, och på relativt kort tid tagit en stor marknadsandel. Getinge Storköks filosofi är att i nära samarbete med kunder och återförsäljare ständigt utveckla och förbättra sina produkter och därigenom leva upp till devisen: Kvalitet och ergonomi utan kompromisser!

Kontaktperson: Krister Nilsson
E-post: krister@gsab.nu
Telefon: 035-17 99 96
Hemsida: http://www.gsab.nu


Greenfood

Passionen har gjort oss på Greenfood till en av Nordens ledande livsmedelskoncerner inom hälsosam mat. Du ska veta att vi är med i hela livsmedelskedjan – från odling, förädling och leverans till ögonblicket då konsumenten sätter gaffeln i sin mun och till den viktiga analysen efteråt: vad kan vi förbättra? Du har tillgång till ett dignande skafferi genom våra fyra affärsområden Picadeli, Food Solutions, Fresh Cut och Fresh Produce. Och tittar du närmare i skafferiet hittar du spännande varumärken som Picadeli, Wrapson, Daily Greens, SallaCarte, Ahlgood, Mästerkockarna och Green Deli.

Kontaktperson: Magnus Falk
E-post: m.falk@ewerman.se
Telefon: 070-343 39 39
Hemsida: http://www.greenfood.se


Guldfågeln

Guldfågeln är ett familjeföretag som ägs av Jan Håkansson med familj. Redan när Guldfågeln startade 1975 drevs vi av att enbart satsa på högsta kvalitet. Vi skulle ha full kontroll på hela kedjan från kläckning till distribution ut till kund. Därför kan du alltid lita på att våra kycklingar är svenskuppfödda och har växt upp på ett etiskt sätt med omsorg om klimat, miljö, hälsa och djurhållning. Vi har korta transporter från gård till produktionsanläggning och som företag är vi dessutom CO2-neutrala. Det tycker vi känns tryggt och bra. Matglädje är guld värt!

Kontaktperson: Tom Karlsson
E-post: tom.karlsson@guldfageln.se
Telefon: 070-670 06 77
Hemsida: http://www.guldfageln.se


HÄLLDE

Vi vill skapa en förenklad, säker och lustfylld tillvaro i världens alla professionella kök. Våra maskiner förenklar beredningen och minimerar tidsåtgången av rengöring. Med mer än 75 års erfarenhet och ett antal viktiga patent är HÄLLDE ett av världens ledande företag inom tillverkning och utveckling av Grönsaksskärare, Snabbhackar, Combi Cutters och Mixers. Vi är nischade och det är det som ger oss styrka – vi gör det vi är bäst på! HÄLLDE-maskiner passar i alla typer av kök, från det lilla köket hela vägen upp till stora centralkök.

Kontaktperson: Kristina Nygård
E-post: kristina.nygard@hallde.com
Telefon: 070-587 73 41
Hemsida: http://www.hallde.com


Il Fornaio

Il Fornaio är italienskt i själen: kärnan är vårt 100% ekologiska stenugnsbageri i Köpenhamn med surdegsbröd som bakas för hand. Brödet har saftigt inkråm och läcker skorpa. Vi hyser stor respekt för regional tradition och de ekologiska råvarorna. Vi har tålamod för naturliga processer. Vi tar även med oss vårt varumärke Jalm&B, ekologiskt handgjort surdegsbröd bakat på mjöl från Skåne.

Kontaktperson: Christina Bergman
E-post: CBE@ilfornaio.se
Telefon: 070-714 11 06
Hemsida: http://www.ilfornaio.se


Ipinium Professional

Bättre mat på halva tiden. Ipiniums hållbara innovationer och lösningar är resultatet av många års samarbete mellan svenska kockar, ingenjörer och livsmedelsexperter. De förenklar och förbättrar flödet i professionella kök världen över. Och frigör tid, yta och ekonomiska resurser som din verksamhet kan använda på bättre sätt – utan att låta miljön betala priset. Resultatet blir godare och mer näringsrik mat för miljoner människor på skolor, äldreboenden, sjukhus, fartyg, restauranger och hotell. Och mer livskvalitet för fler – varje dag.

Kontaktperson: Tony Oldenburg
E-post: tony@ipinium.se
Telefon: 072-402 83 01
Hemsida: http://www.ipinium.se


Jøni A/S

Jøni A/S är ett danskt företag som sedan 1973 tillverkar storköksutrustning. Vi har i dag 50 medarbetare och levererar kokgrytor, stekbord och spisar till den europeiska marknaden. Dessutom levererar vi till skeppsvarv världen över. Försäljningen hanteras av kompetenta lokala säljare, som ger användaren erforderlig service både före, under och efter köpet.

Kontaktperson: Patrik Karlsson
E-post: pka@joeni.dk
Telefon: 070-553 50 30
Hemsida: http://www.joeni.dk


Kockens

Sätt smak på livet med Kockens kryddor. Med en nypa av den rätta kryddan kan det skapas rätt matlagningsmagi. Kockens ekologiska kryddor är mer efterfrågade än någonsin. Vår ambition är att välja fairtrade-certifierade råvaror när möjligheten finns. Genom att välja eko och faritrade gör vi mindre avtryck och bidrar till en hållbar balans i världen. Vår kryddfabrik ligger i Fjälkinge, på den skånska slätten. Här har vi en egen kringbyggd kryddträdgård med spännande örter och kryddor att njuta av. Välkommen till vår monter. Vi bjuder på smakprover där kryddan är i fokus.

Kontaktperson: Kristina Glantz
E-post: kristina.glantz@kockens.se
Telefon: 044-28 65 68
Hemsida: http://www.kockensfoodservice.se


Kost & Näring/Ledarna

Vill du veta vad som är på gång inom Ledarna och i Kost & Närings sex fokusgrupper – Hållbarhet, Förskola och skola, Sjukhus, Upphandling, Utrustning och lokaler samt Äldreomsorg? Eller funderar du på att engagera dig aktivt i föreningen? Oavsett vilken – varmt välkommen att titta förbi i vår monter!

Kontaktperson:
E-post: info@kostochnaring.se
Telefon: 0200-87 11 11
Hemsida: https://www.kostochnaring.se


Kronfågel AB

Kyckling är vår passion! Allt vi gör utgår från konsumentens behov av god, hälsosam och klimatsmart mat. Kronfågel är svensk kyckling uppfödd på någon av våra 46 gårdar. Kronfågel är Sveriges marknadsledande kycklingproducent. Vi producerar, säljer och marknadsför kyld, fryst och förädlad kyckling.

Kontaktperson: Arvid Löfveberg
E-post: arvid.lofveberg@kronfagel.se
Telefon: 010-456 13 04
Hemsida: https://www.kronfagel.se/


Kronägg AB

Kronägg såg dagens ljus redan 1932 och är ett av de ledande företagen inom äggsektorn i landet. Mycket har hänt sedan starten och vårt mål är att fortsätta utvecklas även de kommande 80 åren. Vi är välkända bland konsumenterna för våra nyttiga, goda och kvalitetssäkrade ägg i alla varianter, storlekar och produktionsformer. Kronägg erbjuder även ett brett sortiment av äggprodukter för restaurang- och storhushållsmarknaden via koncernens produktfabriker.
Kronägg Foodservice är Nordens ledande tillverkare av alla typer av högförädlade äggprodukter, från äggpulver till flytande äggprodukter.

Kontaktperson: Marcus Lindström
E-post: marcus.lindstrom@kronagg.se
Telefon: 070-510 06 76
Hemsida: http://www.kronagg.se


Lantmännen Cerealia

Lantmännen är inget vanligt företag. Vi ägs av 25 000 svenska bönder. Lantmännen bedriver forskning och innovation för framtidens mat, hållbar odling, produkter med mervärde för hälsa och miljö, produktkvalitet, säkerhet och spårbarhet. När du handlar ifrån oss bidrar du till ett livskraftigt svenskt lantbruk. Tillsammans tar vi ansvar från jord till bord.

Kontaktperson: Peter Skoog
E-post: peter.skoog@lantmannen.com
Telefon: 070-927 80 77
Hemsida: http://www.cerealiafoodservice.se


Magnihill

Är ett svenskt familjeföretag som ligger i Mörarp utanför Helsingborg. Då vi arbetat med ekologisk, KRAV-godkänd produktion till industri och storhushåll sedan 1994 har vi skaffat oss en gedigen och värdefull kunskap. I dag är Magnihill specialist på förädlade, frysta grönsaker och ett modernt grönsaksföretag med stor andel ekologisk försäljning. Hållbar produktion bygger på långsiktiga samarbeten med våra odlare. Vi vill inspirera till att odla mer här i Sverige. På Magnihill vill vi samverka med naturen och värna om vår miljö för generationer framåt. Välkomna och låt er inspireras!

Kontaktperson: Margareta Zimmerman
E-post: margareta@magnihill.se
Telefon: 070-220 14 35
Hemsida: http://www.magnihill.se


Martin & Servera

Martin & Servera, ledande leverantör av livsmedel till offentlig sektor, distribuerar dagligen livsmedel, drycker och utrustning till tusentals kök i offentlig sektor runt om i Sverige. Som kund till Martin & Servera får du en affärspartner med stor kunskap och genuint engagemang för utvecklingen av den svenska måltidsbranschen. Välkommen till Martin & Serveras monter under Kostdagarna! Kom och prata svenska och lokala produkter i offentlig upphandling, hållbara livsmedel och minskat matsvinn. Missa heller inte GastroMerits kurser för matlagare i offentlig måltidsverksamhet.

Kontaktperson: Ulla-Britt Isaksson
E-post: ulla-britt.isaksson@martinservera.se
Telefon: 070-818 30 30
Hemsida:  http://www.martinservera.se


Mashie Foodtech Solutions AB

Vårt recept på ett framgångsrikt kök är en nypa arbetsglädje, en stor matsked nyfikenhet och massor av inbakad kunskap toppad med 30 års branscherfarenhet. Våra verksamhetssystem Mashie, Matilda och Aivo stödjer mycket viktiga samhällsfunktioner som förskolor, skolor, sjukhus, äldreomsorg och försvar och bidrar till att våra kunder kan servera rätt mat för alla! Vårt mål är att utveckla branschen och nästa generations verksamhetssystem för storkök och restauranger i offentlig och privat sektor. Till vår hjälp har vi samlat branschens främsta specialister och tekniska kompetens.

Kontaktperson: Sandra Vindehav
E-post: sandra.vindehav@mashie.se
Telefon: 073-680 26 91
Hemsida: https://www.mashie.com


Menigo Foodservice

Menigo förenklar vardagen för dig som är professionell inom mat och dryck. Vi ser vår roll som en viktig samarbetspartner i förädlingskedjan från gård till gaffel. Vi kan med kompetens, varor och tjänster möjliggöra – och hela tiden underlätta – produktionen av goda och hållbara matupplevelser genom livets alla skeden.

Kontaktperson: Anna Tonelli
E-post: anna.tonelli@menigo.se
Telefon: 073-867 64 37
Hemsida: http://www.menigo.se


Midsona Sverige

Välkommen till Midsona – experten på ekologisk mat! Vi är ledande i Norden på ekologiska livsmedel, hälsolivsmedel och egenvård med en tydlig mission att utveckla produkter som gör det lättare för människor att få ett hälsosamt liv. Med varumärket Kung Markatta erbjuder vi 250 matvaror i produktportföljen. Samtliga är 100 % ekologiska, många är också märkta med KRAV, Fairtrade, Äkta Vara och Klimatkompensation. Hållbarhetsarbetet genomsyrar samtliga delar av koncernen och Midsona Sverige har nyligen anslutit sig till DLF:s Transportinitiativet och Plastinitiativet. Välkommen att besöka oss!

Kontaktperson: Pehr-Ola Björkman
E-post: po.bjorkman@midsona.se
Telefon: 070-870 76 41
Hemsida: https://www.midsona.se/


Orkla Foods Sverige

Hållbarhet står högt på dagordningen hos oss på Orkla. Vi vill ta vår del av ansvaret och bidra till att lösa de globala hälso- och hållbarhetsutmaningarna. Visste du att hela 93% av vår mat och dryck tillagas i Sverige? Inom vår FoodSolutionsavdelning vill vi vara den bästa tänkbara mat- och måltidspartnern för alla sorters kockar och kök. Våra helhetslösningar och trendsäkra koncept hjälper dig att skapa variation på menyn, med hållbarhet i fokus. Kom till vår monter och smaka på flexitariansk mat, d.v.s. framtidens mat, men redan idag!

Kontaktperson: Ulrika Gustafsson
E-post: ulrika.gustafsson@orklafoods.se
Telefon: 070-657 95 12
Hemsida: http://www.orklafoodsolutions.se


Paulig Foods/Santa Maria

Med 850 medarbetare i 13 länder och försäljning till 34 marknader, är Paulig Foods division en internationell spelare att räkna med. Under matvarumärkena Santa Maria, Risenta och Gold&Green, erbjuder Paulig Foods internationella matkoncept, smaksättning och naturligt hälsosamma livsmedelsprodukter. Omsättningen uppgår till närmare 350 miljoner EUR (2017) och divisionens produktionsanläggningar finns i Sverige och Estland. Paulig Foods division är en del av den finska koncernen Paulig Group.

Kontaktperson: Carola Berggren
E-post: carola.berggren@paulig.com
Telefon: 070-085 22 07
Hemsida: https://www.santamariaworld.com/foodservice


Pågen

Att baka med svenska råvaror är självklart för oss. 1878 lades grunden till familjebageriet Pågen. Idag är vi 1 400 medarbetare och våra bagerier ligger i Malmö och i Göteborg. Vi väljer råvaror med omsorg och tar ansvar för hela kedjan, från ax till limpa. Ett Pågen-bröd bakas på vete och råg odlad i Skåne eller på Västgötaslätten, inom 15 mil från våra bagerier. Spannmålen odlas av bönder som odlar åt oss år efter år, i vissa fall generationer. Därefter mals den till mjöl i våra egna kvarnar i Lilla Harrie och Göteborg. Det är med stolthet vi sätter märkningen ”Från Sverige” på våra bröd.

Kontaktperson: Jessica Shanahan Ekström
E-post: jessica.shanahan@pagen.se
Telefon: 076-535 36 51
Hemsida: https://pagen.se/om-pagen/foodservice


Royal Greenland

Royal Greenland är en dedikerad partner till dem som arbetar inom foodservice. Vi levererar hållbara fisk- och skaldjursprodukter som skapar värde i köket. På Kostdagarna kan du smaka nyheterna färdigstekt Alaska Pollockfilé och färdigstekt fiskfilé av plattfisk (gulskädda), som är ett bra alternativ till rödspätta. Den färdigstekta fisken skall bara tinas innan servering – utan ytterligare tillagning. Upplev också våra sprödpanerade glutenfria fiskfiléer. Kom också förbi oss och prova våra VR-glasögon för en verklig Grönlandsvistelse, där du kommer nära inpå fiskeriet och naturen på Grönland.

Kontaktperson: Stefan Hultengren
E-post: sthu@royalgreenland.com
Telefon: 070-528 09 02
Hemsida: https://www.royalgreenland.com/se/foodservice


Salessupport

Välkommen till vår monter på Kostdagarna. Vi på Salessupport foodservice arbetar med en rad olika varumärken som Oatly, Oumph!, Philadephia ost, Västerbottensost, Gainomax, Kullamust, Smakis, Annas pepparkakor, Beat, Mjälloms tunnbröd, Pyramidbröd och Lagerblad Foods. Välkommen till vår monter.

Kontaktperson: Isabelle Bengtsson
E-post: isabelle.bengtsson@salessupport.se
Telefon: 076-645 95 34
Hemsida: http://www.salessupport.se/sv/referenser


Scan

Vi är stora men bryr oss om de små detaljerna! I över 100 år har vi varit Sveriges kött- och charkuterimästare. Vi tror på det svenska ursprunget och arbetar engagerat för att ständigt säkra de höga förväntningar som ställs på svensk köttkvalitet. När du väljer en vara från Scan kan du vara säker på att det alltid är 100 % svenskt kött från svenska gårdar. Vi tror att maten håller bättre kvalitet och smakar godare när den är producerad under bra förhållanden. Därför tar vi ansvar för hela kedjan – från gård till gaffel.

Kontaktperson: Håkan Ydrevik
E-post: hakan.ydrevik@hkscan.com
Telefon: 070-635 61 37
Hemsida: https://www.hkscanfoodservice.se


ScanBox Thermo Products AB

ScanBox är en professionell svensk tillverkare av termoprodukter för att hålla samt transportera varm och kall mat. Vi är specialiserade på vårt område med över 25 års erfarenhet av att leverera lösningar till hotell, restauranger och institutioner över hela världen. Våra produkter är flexibla, lätta och byggda i ett modulärt koncept som gör att vi har den bredaste produktlinjen på marknaden inom vårt fokusområde. Dessutom är våra produkter snyggt designade(!), vilket gör att du kan placera dem närma kunderna i er verksamhet. På Kostdagarna presenterar vi våra uppkopplade boxar – IoFood.

Kontaktperson: Christer Askerot
E-post: cas@scanbox.se
Telefon: 073-427 44 11
Hemsida: https://www.scanbox.se


SDX Thermobox

Orginalet sedan 1969. Vi på SDX tillverkar boxar för transport och förvaring av varm och kall mat och är en trygg partner till professionella matlagare och mattransport. Vår del i ditt arbete är att skapa trygghet. Du skall kunna fokusera på matlagningen och veta att de fräscha råvarorna och den goda maten håller samma kvalitet när den serveras som när den tillagades. Du skall också känna dig trygg i att tekniken fungerar. Att temperaturen är exakt den rätta och att boxarna tål den ibland oömma behandling de kan utsättas för.

Kontaktperson: Anders Pettersson
E-post: anders.pettersson@idesta.se
Telefon: 070-538 50 91
Hemsida: http://www.sdx.se


Signal & Andersson AB

Presentation publiceras inom kort!
Kontaktperson:
E-post:
Telefon:
Hemsida:


Skånemejerier Storhushåll

På Skånemejerier lever vi nära bonden och ursprunget, med kretsloppet från gård till kök som självklar utgångspunkt. Hälsosamma produkter utan onödiga tillsatser har alltid varit en ledstjärna för vår verksamhet. Skånemejerier Storhushåll vänder sig till professionella användare av våra produkter. Vi är specialiserade på det professionella kökets förutsättningar och utvecklar kontinuerligt vårt sortiment i samarbete med skickliga kockar, kostchefer och inköpare. Välkommen till vår monter där vi presenterar nya nyttiga och enkla mellanmålsrecept för äldreomsorg.

Kontaktperson: Madelene Risén
E-post: madelene.risen@skanemejerier.se
Telefon: 070-625 41 38
Hemsida: https://storhushall.skanemejerier.se


Svensk Cater

Svensk Cater är en fullsortimentsgrossist med 19 lager och kontor från Luleå i norr till Malmö i söder. Vår lokala närvaro gör att vi kan hantera förändringar och förenklingar i er dagliga verksamhet. Korta transporter sparar både på miljön och förkortar leveranstiderna. Dessutom ger det oss unika möjligheter att kunna erbjuda närproducerade livsmedel och dagsfärsk mjölk i våra anbud. Ingen vet bättre än du vilka produkter som du behöver. Därför är det du som i detalj ska bestämma vilka produkter som ska finnas med i din upphandling.

Kontaktperson: Henrik Höglund
E-post: henrik.hoglund@svenskcater.se
Telefon: 0730-97 71 88
Hemsida: http://www.svenskcater.se


Tulip Foodservice

På Tulip Foodservice arbetar vi kontinuerligt med att utveckla vårt sortiment och erbjuda våra kunder nya spännande och smakrika produkter. Med lång erfarenhet inom kategorin bacon definierar vi oss gärna som baconspecialister. Vi strävar ständigt efter nya innovativa lösningar och är därför stolta över vår nyhet ekologiskt nitritfritt bacon. Samma goda smak, men med ytterligare förfining av kvalitet.

Kontaktperson: Christian Andersson
E-post: chand@tulip.se
Telefon: 070-530 73 90
Hemsida: http://www.tulipfoodservice.se


Valio Sverige AB

Valio gör det bästa i mjölken ännu bättre. Vår expertis, erfarenhet och passion av att driva och utveckla produkter för människors hälsa samt välmående har anor sedan början av 1900-talet. Detta har genererat gedigen kunskap inom näringslära och ett Nobelpris i kemi till en av Valios forskare. Valio är Finlands största mejeriföretag och har funnits i Sverige sedan 1994. Valio var först i Sverige med laktosfria produkter och har idag ett av marknadens bredaste sortiment. Resan med att utveckla goda och hälsosamma produkter för ditt välbefinnande fortsätter även i framtiden.

Kontaktperson: Madeleine Hammar
E-post: Madeleine.Hammar@valio.se
Telefon: 070-689 22 84
Hemsida: https://www.valio.se

 

__
__

 

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/kostdagarna2019