Skriv ut detta Sida

Kalendarium

Kalendarium

Här hittar du information om tid, plats och i förekommande fall länkar till evenemang och aktiviteter inom de kommande månaderna, där Kost & Näring i olika former medverkar.

Kalendariet uppdaterat: 2018-11-12.

November

21-22 Livsmedelsverkets Måltidsdagar 2018, Stockholm. Kost & Näring medverkar som utställare

22-23 Fokusgruppdagar Kost & Näring, Lund/Igelösa

December

3 Skolverkets nationella programråd för Restaurang- och livsmedelsprogrammet, arbetsmöte, Stockholm. Kost & Näring medverkar

7 Styrelsemöte Kost & Näring, Stockholm

Januari

10-11 Föreningsdagar, Kost & Näring, Järna

Februari

Mars

28-29 Kostdagarna 2019, Göteborg. För mer information, besök: www.kostdagarna.se

29 Årsmöte, Kost & Näring, Clarion Hotel Post, Göteborg

April

Maj

Juni

Juli

30 juni – 7 juli Almedalsveckan 2019. Kost & Näring arrangerar egna seminarier 2-3 juli

Augusti

September

Oktober

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/kalendarium