Skriv ut detta Sida

Kalendarium

Kalendarium

Här hittar du information om tid, plats och i förekommande fall länkar till evenemang och aktiviteter inom de kommande månaderna, där Kost & Näring i olika former medverkar.

Kalendariet uppdaterat: 2019-09-30.

Oktober

1 Vad är en pedagogisk måltid? Workshop, Skolmatsakademin och RISE, Göteborg. Kost & Näring deltar.

7-8 Skolverkets nationella programråd för Restaurang- och livsmedelsprogrammet. Arbetsmöte, Stockholm. Kost & Näring medverkar

17-18 Fokusgruppdagar, Kost & Näring, Stockholm

November

1-2 EFAD årsmöte och konferens, Berlin, Tyskland. Kost & Näring deltar

26 Framtidens sjömat och landbaserad fiskodling kl. 13-16. Webinarium, MATtanken och Kost & Närings fokusgrupp Hållbarhet.

December

5 Utgivning av Förenade Måltider nr 2 2019

Januari

23-24 Föreningsdagar, Kost & Näring, Stockholm (prel.)

Februari

12 Skolverkets nationella programråd för Restaurang- och livsmedelsprogrammet, arbetsmöte, Stockholm. Kost & Näring medverkar

Mars

26-27 Kostdagarna 2020, Malmö. Spara datumet – mer info följer inom kort på www.kostdagarna.se

27 Årsmöte, Kost & Näring, Malmö

April

Maj

Juni

Juli

Augusti

September

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/kalendarium