Skriv ut detta Sida

Internationellt

Kost & Näring i världen

Föreningen arbetar också internationellt för att på bred basis stärka utvecklingen av yrken inom kostområdet.

Som ett led i att driva utvecklingen av den offentliga måltiden och stärka kostekonomernas yrkesroll och status, deltar Kost & Näring i flera internationella föreningar och samarbeten. En given målsättning är att öka kontakt och utbyte mellan medlemmar och kollegor från andra länder. Föreningens representanter internationellt är sedan 2013 är Marianne Backrud-Hagberg och Marianne Schröder Maagaard.

Nordiskt samarbete

På nordisk nivå deltar Kost & Näring i ett samarbete mellan systerföreningar i Sverige, Norge, Danmark och Island. (Finland deltar för närvarande inte i samarbetet.) Enligt ett roterande värdskap träffas årligen medlemsföreningarnas ordföranden och internationell representanter för ett “Nordiskt möte”. Mötet är ett forum för diskussioner kring utbildningsfrågor, lagstiftning och avtal kring inköp, men också för erfarenhetsutbyte och gemensamma samarbetsprojekt.

Det nordiska samarbetet utgör också en plattform för Sverige, Norge och Danmark att som medlemmar i EFAD (läs mer om EFAD här nedanför) enas om gemensamma ståndpunkter och uttalanden.

Mer information om våra systerföreningar hittar du här:

Danmark, Kost & Ernæringsforbundet: www.kost.dk
Island, Félag Matarfrætinga: www.mni.is
Norge, Kost- og Ernaeringsförbundet: www.nfed.no

EFAD

EFAD Logo 600 dpi - Blue

Nyfiken på närmare information om EFAD:s arbete? Klicka här för att ta del av 2017 års ”Annual Report”.

European Federation of the Association of Dietitians, EFAD, är en organisation för dietist- och kostekonomföreningar inom EU. Från svensk sida deltar både Kost & Näring och Dietisternas Riksförbund. EFAD behandlar övergripande frågor kring kost och näring och fungerar som europeisk remissinstans.

Organisationen utarbetar bland annat gemensamma kriterier för kostutbildningarna i syfte att höja utbildningskvaliteten. Bland annat har man utarbetat så kallade ”benchmark statements” – ett slags standardisering som ska gälla för dietist- och kostutbildningarna i Europa.

Varje år möts representanter från 31 nationella föreningar i 25 av de 27 EU-staterna vid ett ”General Meeting”. Kost & Näring deltar, utöver det ordinarie arbetet, även i en fokusgrupp rörande EU-förordningar.

EuDAP – handlingsplan för europeisk folkhälsa

EuDAP, på svenska ”Handlingsplan för europeiska dietister”, är en handlingsplan för hur dietister och kostchefer ska arbeta för bättre folkhälsa fram till 2020. Planen, som antogs vid årsmötet 2015, översattes 2016 till svenska. Klicka här för att ladda ner EuDAP i PDF-format.

Mer information om EFAD hittar du här: www.efad.org

Rapport från EFAD om vår profession

HCI

HCI nieuw logo Vector3

Healtcare Caterers International, HCI, är en sammanslutning av kostekonomföreningar och privata företag med inriktning främst mot sjukhus, sjukhem och offentlig verksamhet. Varje medlemsförening har en representant i HCI:s styrelse, och ett medlemskap i Kost & Näring ger automatiskt medlemskap också i HCI.

I centrum för verksamheten står internationellt utbyte av kunskaper och erfarenheter. En viktig del är möjligheterna till till utlandspraktik. Här får enskilda medlemmar en chans att besöka och lära sig mer om verksamheter i andra länder, men också att hemma i Sverige ta emot en nyfiken internationell branschkollega.

Medlemmar i HCI har rätt att åka på andra medlemsföreningars kurser och konferenser till medlemspris som den arrangerande medlemsföreningens egna medlemmar.

Mer information om HCI hittar du här: hci.devcorner.nl/

ICDA

ICDA_logo

International Confederation of Dietetic Associations, ICDA, bildades redan 1952 och har idag medlemsföreningar i mer än 40 länder över hela världen.

Vart fjärde år arrangerar ICDA en internationell kongress, härnäst 2020 i Kapstaden, Sydafrika. För mer information om kongressen, klicka på bilden härunder!

Mer information om ICDA hittar du här: www.internationaldietetics.org

Sjukhusrapporten på engelska

Vill du skicka sjukhusrapporten till en utländsk kollega då hittar du den här Better hospital food   Appendix 1

 

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/internationellt