«

»

jun 18 2017

Skriv ut detta Inlägg

Referat från styrelsemöte 2017-06-12

Styrelsereferat 2017-06- 12, Reykjavik Island.

I samband med att våra internationella representanter Marianne Backrud Hagberg,ordförande, och Marianne Schröder Maagaard, sekreterare, var inbjudna till nordiskt möte på Island under ett par dagar i början av juni, blev även vi övriga styrelseledamöter erbjudna att delta på ett antal studiebesök i Reykjavik.

Besöken började på Landshospitalet och därefter fick vi besöka olika boenden för äldre.
Det finns både kommunala köksenheter likväl upphandlade lösningar drivna av privata bolag här på Island. Man använder sig av både Cook serve och Cook chill som matlagningssystem och det finns både brickservering, kantin och matlådor med modifierad atmosfär. Sjukhusköken erbjuder ett antal standardmatsedlar, vilka utgår från olika patientkategorier och det finns även ett centrallager där avdelningarna kan beställa varor från.
En skillnad vi uppmärksammade, och som vi gärna skulle vilja överföra till oss i Sverige, är den informationsöverföring som sker från sjukhusets kostsystem till äldreboendets system då patienten flyttar vidare. På så sätt slipper personalen söka samma information ännu en gång.

Sammanfattningsvis av studiebesöken kan vi se att vi har en del stora likheter våra länder emellan och att vi även borde kunna dra nytta av varandras erfarenheter och kunskaper. Framförallt borde vi kunna delge varandra förekommande fallgropar och på så sätt underlätta varandras vardag.

Vi träffade även ännu en kostekonom som arbetade som chef på ett stort företag där man förutom att laga en stor mängd mat till olika offentliga verksamheter, även lagade och distribuerade portionsförpackad mat till butiker. De hade även bland annat kyckling- och nötslakterier samt kött- och grönsaksförädling.

Förutom studiebesök av olika slag passade vi även på att ha styrelsemöte. Av Ledarna hade vi fått en enkät att ta ställning till gällande deras aktuella, och även framtida, grad av föreningsservice och vårat behov av detta. Vad behöver och vill vi kunna få hjälp av dem med och har vi några förslag till förbättringar eller förändringar?

Vår kommunikatör David Hollertz har arbetat med och tagit fram en kommunikationsplan för 2017-2018 genom en skildring av vårat nuläge, konstaterande av våra framtida kommunikationsutmaningar samt våra inplanerade aktiviteter. Denna kommer sedan finnas på vår hemsida så alla våra medlemmar kan vara delaktiga i den.

I mars på årsmötet kom det in en del motioner från våra medlemmar. Dessa och respektive svar diskuterades vidare på styrelsemötet och vi fastslog dess respektive syfte och mål samt tidsatte uppdragen. Vi kan konstatera att vi har ännu ett spännande år framför oss med intressanta arbetsområden att bita tag i och säkert är att vi kommer uträtta en hel del.

/Carolina Englund Gonzalez

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/interna-nyheter/referat-fran-styrelsemote-2017-06-12