«

»

maj 17 2016

Skriv ut detta Inlägg

”Låt smak, lukt och konsistens avgöra”

IMAG0085

Gemensamma utmaningar. Fr. v. Richard Clauson, fokusgrupp Upphandling, Stefan Calrell, Martin & Servera, Michael Bengtsson, Menigo och Maria Larsson, Kost & Närings styrelse.

”Låt smak, lukt och konsistens avgöra”

Den 12 maj träffades några av aktörerna bakom den branschöverenskommelse för upphandling av livsmedel som Kost & Näring tagit initiativ till. Syftet: att diskutera hur överenskommelsen ska kunna breddas till att även omfatta matsvinnet.

Allt oftare får de frysta och torkade råvarorna stå tillbaka till förmån för färskvaror i de offentliga köken. Men samtidigt som denna trend välkomnas av många innebär utvecklingen ett ännu högre matsvinn än tidigare, när varor kasseras på grund av kort, eller passerat, bäst före-datum.

Skärmklipp 2016-05-17 12.10.05

Anita Åberg.

Det var mot den bakgrunden Kost & Näring bjudit in branschens aktörer tillsammans med Livsmedelsverket, till en bred diskussion om vad som kan göras för att hantera situationen och tryck tillbaka matsvinnet. Hållbarhetstiderna kom under mötet att stå i fokus.

– Vi på köparsidan ställer ofta krav på långa hållbarhetstider i upphandlingarna, vilket leder till att grossisterna tvingas kasta stora mängder livsmedel. Varor, som i de flesta fall hade gått utmärkt att använda, säger Anita Åberg, sammankallande i fokusgrupp Upphandling, som ledde mötet.

– Vi måste bli bättre på att ta tillvara på maten ute i verksamheterna, och inte stirra oss blinda på bäst före-datumet. Det handlar om att bygga upp kunskap och en acceptans inför att låta smak, lukt och konsistens avgöra om maten är tjänlig, snarare än att nitiskt gå efter stämpeln på förpackningen, fortsätter Anita Åberg.

Nästa möte kring branschöverenskommelsen äger rum den 30 augusti. Målsättningen är att då enas om en utökning av branschöverenskommelsen till att också omfatta matsvinn.

Fotnot: Denna artikel publiceras även på Kost & Närings medlemssidor i kommande numret av Magasin Måltid, som ges ut den 3 juni.

 

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/hallbarhet/lat-smak-lukt-och-konsistens-avgora