Kategorilista: Sommarläsning

sep 24 2019

Brittsommarläsning: När måltiden blir mer än bara mat

Emma Johansson, kostvetare vid Uppsala universitet, läser om ett djupdyk i historien och förstår vad, varför och hur fördelaktigt det är att se måltidssituationen som en helhet. Bon appétit!

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/nyhet/brittsommarlasning-nar-maltiden-blir-mer-an-bara-mat

aug 18 2016

Bidrag till bättre folkhälsa

SOMMARLÄSNING ”Ett högt saltintag kan bidra till högt blodtryck men också andra hjärt-kärlsjukdomar, till exempel stroke. I den här studien undersöktes om restauranger som serverar kinesisk hämtmat är villiga och har möjlighet att påverka saltintaget hos konsumenter.”

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/nyhet/bidrag-till-battre-folkhalsa

aug 17 2016

Den kanske största utmaningen

SOMMARLÄSNING ”Livsmedel som köps in har inte sällan färdats långväga för att hamna på våra tallrikar. Att integrera hållbarhetsaspekterna i verksamheterna kommer att bli nödvändigt för att främja både miljön och människors hälsa.”

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/nyhet/den-kanske-storsta-utmaningen

aug 16 2016

Klimatförändring i fokus

SOMMARLÄSNING ”Klimatförändringar är ett av de allvarligaste problemen som mänskligheten står inför. Trots detta är det få konsumenter som känner till matens påverkan på klimatet – och än mindre hur man kan göra maten mer miljöanpassad.”

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/nyhet/klimatforandring-fokus-pa-lunchserveringar

aug 15 2016

Barns smakpreferenser visar vägen?

SOMMARLÄSNING ”En grundförutsättning för att skolbarn ska äta upp maten som serveras är att de tycker om smaken. Ett sätt att lösa detta är att utveckla forskningsmetoder som identifierar barns matpreferenser, utformade och genomförda av barnen själva.”

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/nyhet/barns-smakpreferenser-visar-vagen

aug 11 2016

Optimalt för äldrevården?

SOMMARLÄSNING ”Många äldre är nöjda med kommunens måltidsleveranser, men det finns utrymme för förbättring och förändring – särskilt bland alternativrätterna och inom specialkosten.”

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/nyhet/optimalt-for-aldrevarden

aug 10 2016

Din fiende i köket

SOMMARLÄSNING ”Bakterier är en del av vår omgivning. En del bakterier kan göra oss sjuka och det är därför viktigt att det finns fasta rutiner i storkök som arbetar för att minska smittorisken.”

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/nyhet/din-fiende-koket

aug 09 2016

Måltidsmiljöns påverkan på hur vi äter

SOMMARLÄSNING ”För att uppnå högsta möjliga kvalitet i de offentliga måltiderna krävs mer än bara en god och näringsrik måltid. Det är ett pusslande av olika områden där omgivning och miljö har en större roll än vad många föreställer sig.”

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/nyhet/maltidsmiljon-paverkan-pa-hur-vi-ater

aug 08 2016

Tänk globalt – agera lokalt?

SOMMARLÄSNING ”Att välja lokalt producerade livsmedel till skolmaten är ett val med många fördelar. Förutom den uppenbara miljövinsten finns det flera andra förtjänster med att välja närproducerat.”

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/nyhet/tank-globalt-agera-lokalt

aug 04 2016

Hemmaboende äldre om mat och måltider

SOMMARLÄSNING ”Idag väljer eller tvingas allt fler äldre i Sverige bo kvar hemma istället för att flytta till ett äldreboende. Samtidigt ökar undernäringen i denna grupp – en utveckling som får allvarliga konsekvenser för individ och samhälle.”

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/nyhet/hemmaboende-aldre-om-mat-och-maltider

Tidigare inlägg «