Skriv ut detta Sida

Almedalsveckan 2019

ALMEDALSVECKAN 2019 – SE ALLA SEMINARIER HÄR

De offentliga
måltiderna på agendan

Tisdag och onsdag den 2-3 juli tog Kost & Näring tillsammans med projektet Matlust och andra utvalda partner de offentliga måltiderna och några av branschens allra hetaste frågeställningar till 2019 års Almedalsvecka och Rosa Gården, en kort promenad från Donners Plats. Samtliga seminarier filmades, och här kan du ta del av dem i sin helhet.

 

Tisdag 2/7, 13:00 – 13:45

Livsmedelsförpackningen – miljöbov eller klimathjälte i de offentliga och privata köken?
_

Plats: Kommendantsbacken 6, Rosa Gården
Kalendarielänk: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/58196
Se hela seminariet på: https://youtu.be/Bv4759mZeeg

Läs mer

Beskrivning av samhällsfrågan

Diskussionen om förpackningar och förpackningsmaterial präglas av vitt skilda uppfattningar och perspektiv. Vad är miljömässigt och ekonomiskt rimligt, när förpackningarnas fördelar ställs mot resurserna de förbrukar i tillverkningen – och problemen de riskerar att skapa som avfall?

Utökad information om evenemanget

Vad är en miljömässigt och ekonomiskt rimlig balans, när förpackningarnas skyddande och potentiellt matsvinnsreducerande egenskaper ställs mot resurserna de förbrukar i tillverkningen – och problemen de riskerar att skapa när de använts och blivit till avfall? Vad kan såväl hushållen som de offentliga måltidsverksamheterna och livsmedelsindustrin göra för att effektivisera sin resursanvändning och minimera matsvinnet.

Medverkande

Helén Williams, docent i miljö- och energisystem vid Centrum för tjänsteforskning, Karlstads universitet
Anders Wijkman, ordförande, Circular Sweden
Cecilia Nebel, moderator

Tisdag 2/7, 14:00 – 14:45

Dyr, ovärdig, onödig hur kan det offentliga Sverige kraftsamla i kampen mot undernäring bland äldre?

Plats: Kommendantsbacken 6, Rosa Gården
Kalendarielänk: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/58643
Se hela seminariet på: https://youtu.be/JM2iQjk35Z4

Läs mer

Beskrivning av samhällsfrågan

Undernäringen bland äldre är ett påtagligt samhällsproblem som medför höga kostnader, både i mänskliga och ekonomiska termer. Vad krävs av politiker, vård- och omsorgsgivare, måltidsverksamheter och myndigheter för att åstadkomma konkret förändring och sätta stopp för detta onödiga lidande?

Utökad information om evenemanget

“Ingen hunger”, “God hälsa och välbefinnande”, “Minskad ojämlikhet”. De globala målen i FN:s Agenda 2030 rimmar illa med den undernäringsproblematik som sedan länge är ett faktum bland äldre i dagens Sverige. De åtgärder som hittills satts in har varit otillräckliga; den ofrivilliga undernäringen minskar inte. Som representant för landets kost- och måltidschefer ser Kost & Näring ett uppenbart behov av konkret förändring, som inte stannar vid ord och utredningar utan som når hela vägen fram till den enskilda äldre. Oavsett var i landet hon eller han bor. Hur kan det offentliga Sverige – politiker, vård- och omsorgsgivare, måltidsverksamheter och myndigheter – gemensamt kraftsamla för att sätta stopp för det onödiga och på många olika sätt kostsamma lidande som undernäringen innebär?

Medverkande

Lena Martin, utredare och ansvarig för myndighetens kunskapsstöd mot undernäring, Socialstyrelsen
Josephine Garpsäter, ordförande i DRF:s sektion gerontologisk och geriatrisk nutrition samt nutritionsansvarig dietist, Dietisternas Riksförbund och Sundbybergs stad
Gunnar Akner, docent i geriatrik, KI, Karolinska Institutet
Marianne Backrud-Hagberg, ordförande, Kost & Näring
Cecilia Nebel, moderator

Tisdag 2/7, 15:15 – 16:00

Önskat, uppskattat – och olagligt. Hur får vi mer svenskt i offentlig upphandling av livsmedel?

Plats: Kommendantsbacken 6, Rosa Gården
Kalendarielänk: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/57219
Se hela seminariet på: https://youtu.be/xqJUUBjtJHM

Läs mer

Beskrivning av samhällsfrågan

Matgästerna tycks vara överens med sina lokal- och rikspolitiker; ju större andel svenska livsmedel i de offentliga köken desto bättre. Men vad krävs för att nå dit när lagstiftningen förbjuder offentliga upphandlare och kostchefer att fråga på just svenskt?

Utökad information om evenemanget

Få ambitioner torde möta så brett bifall som den om mer svenska råvaror i landets offentliga måltidsverksamheter. Matgäster, lokal- och rikspolitiker, medier och givetvis producenterna själva – de allra flesta tycks eniga om att ju större andel svenskt desto bättre. Men på samma gång är det ett lagbrott för kost- och måltidschefer och upphandlare i kommuner och regioner att ställa krav på just svenskt i livsmedelsupphandlingen. Vad krävs för att de offentliga köken ska kunna upphandla och laga mat på just de råvaror som “alla” helst vill ha? Diskussion mellan politiker, myndigheter, upphandlare och företrädare för Sveriges kost- och måltidschefer.

Medverkande

Ardalan Shekarabi, civilminister (S)
Emma Breheim, ordförande, SOI, Sveriges Offentliga Inköpare
Eva Sundberg, kostvetare och projektledare, Jordbruksverket och Landsbygdsnätverket/MATtanken
Anna Svartsjö, livsmedelscontroller, Kost & Närings fokusgrupp Upphandling och verksam i Södertälje kommun
Cecilia Nebel, moderator

Onsdag 3/7, 09:00 – 09:45

Alla pratar mat och offentliga måltider – men vem ska göra jobbet?

Plats: Kommendantsbacken 6, Rosa Gården
Kalendarielänk: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/57197
Se hela seminariet på: https://youtu.be/PIjvc4sRs9A

Läs mer

Beskrivning av samhällsfrågan

Uppmärksamheten kring mat och måltider har aldrig varit större, men detta faktum till trots har inte minst offentliga måltidsverksamheter svårigheter att rekrytera kompetenta medarbetare till köken. Vem gör jobbet när den nationella livsmedelsstrategin skiftar fokus från visioner till portioner?

Utökad information om evenemanget

Med ett allmänt mat- och måltidsintresse på “all-time-high” och en – relativt – nyligen lanserad nationell livsmedelsstrategi borde förutsättningarna vara optimala såväl för offentliga måltidsverksamheter som privat restaurangnäring att rekrytera kompetenta medarbetare till sina kök. Men istället lyser kockar och annan måltidspersonal i allt högre utsträckning med sin frånvaro. Inte bara ute i köken utan även på gymnasieskolans restaurang- och livsmedelsprogram. Vad behöver göras för att vända utvecklingen och säkra den kompetens och de medarbetare som är nödvändiga, när livsmedelsstrategins visioner ska omsättas i faktiska portioner? Diskussion mellan politiker, myndigheter och representanter för landets kost- och måltidschefer. Möt också företrädare för Västra Götalandsregionen, som med offensiva satsningar på livsmedel och kompetensförsörjning visar hur den nationella livsmedelsstrategin kan brytas ner i konkreta, lokala mål och strategier.

Medverkande

Maria Helmersson, verksamhetsledare, Måltid Sverige
Björn Sterner, undervisningsråd, Skolverket, enheten för gymnasieskola
Peter Hermansson, regionråd (M), Västra Götalandsregionen
Kerstin Berg, kostchef, Kost & Närings fokusgrupp Förskola och skola och verksam inom Kalmarsunds gymnasieförbund
Gunilla Martinsson, måltidschef, Kost & Närings fgr Förskola och skola och verksam inom Munkedals kommun
Camilla Wiström, kostchef, Kost & Närings fgr Förskola och skola och verksam inom Katrineholms kommun
Cecilia Nebel, moderator

Onsdag 3/7, 10:00 – 10:45

Avtalsuppföljning – nyckeln till vassare offentlig upphandling av livsmedel?
.

Plats: Kommendantsbacken 6, Rosa Gården
Kalendarielänk: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/58023
Se hela seminariet på: https://youtu.be/u6W_EdRr2sY

Läs mer

Beskrivning av samhällsfrågan

En lång rad unika parametrar gör livsmedel till den kanske mest komplexa disciplinen inom offentlig upphandling – från behovsanalys, hela vägen till tilldelning och inte minst uppföljning. Hur kan kostchefer, måltidschefer och upphandlare gemensamt verka för en ännu bättre offentlig livsmedelsaffär?

Utökad information om evenemanget

Prisförändringar varje månad, dagliga leveranser – liksom en strid ström av utgående varor och ersättningsvaror under avtalstiden. Listan kan göras lång över de parametrar som gör livsmedel till det kanske allra mest komplexa området inom offentlig upphandling. Men så snart upphandlingsprocessen avslutats och ett avtal kommit på plats saknas i regel ett nära, kontinuerligt samarbete mellan upphandlings- och kost-/måltidsenheterna. Hur kan kostchefer, måltidschefer och upphandlare gemensamt verka för en ännu bättre offentlig livsmedelsaffär? Diskussion mellan företrädare för upphandlare, kost- och måltidschefer och myndigheter rörande kost- och måltidschefernas egen bedömning av hur deras verksamheter klarar avtalsvård och uppföljning i dagsläget – och vad de anser skulle behövas för bli ännu vassare.

Utökad information om evenemanget

Kan priserna pressas tack vare ny teknik, utan att ge avkall på hållbarhetsaspekterna? Kan fiskarter komma ifråga som vi inte äter idag – och vad krävs i så fall för att för att få matgästerna att gilla, eller åtminstone acceptera, förändringen? Är landbaserad fiskodling ett tänkbart alternativ? Eller handlar det istället om att “gilla läget” och helt enkelt ge upp ambitionen om att leva upp till dagens råd? I direkt anslutning till seminariet, från kl. 12.00, bjuder Kost & Näring tillsammans med Landsbygdsnätverket/MATtanken på lunch.

Medverkande

Emma Breheim, ordförande, SOI, Sveriges Offentliga Inköpare
Monica Sihlén, segmentsansvarig livsmedel och måltidstjänster, Upphandlingsmyndigheten
Linda Bjarle, livsmedelscontroller, Kost & Närings fokusgrupp Upphandling och verksam i Helsingborgs stad
Agneta Elofsson, verksamhetschef Kost- och Städservice, Kost & Närings styrelse och verksam i Falkenbergs kommun
Cecilia Nebel, moderator

Onsdag 3/7, 11:00 – 11:45

Hållbar, fet fisk på den offentliga tallriken – framtidsutmaning eller omöjlig ekvation?
.

Plats: Kommendantsbacken 6, Rosa Gården
Kalendarielänk: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/56961
Se hela seminariet på: https://youtu.be/232PN4s-FoY

Läs mer

Beskrivning av samhällsfrågan

Det är svårt för de offentliga skolköken att följa Livsmedelsverkets råd att servera fet fisk var 14:e dag och samtidigt klara hållbarhetsmålen. Tillgången på hållbart producerad fet fisk till priser som kan betalas av offentlig sektor är nästintill obefintlig. Vilka är framtidens fiskalternativ?

Utökad information om evenemanget

Kan priserna pressas tack vare ny teknik, utan att ge avkall på hållbarhetsaspekterna? Kan fiskarter komma ifråga som vi inte äter idag – och vad krävs i så fall för att för att få matgästerna att gilla, eller åtminstone acceptera, förändringen? Är landbaserad fiskodling ett tänkbart alternativ? Eller handlar det istället om att “gilla läget” och helt enkelt ge upp ambitionen om att leva upp till dagens råd? I direkt anslutning till seminariet, från kl. 12.00, bjuder Kost & Näring tillsammans med Landsbygdsnätverket/MATtanken på lunch.

Medverkande

Anton Paulrud, vd, Sweden Pelagic Federation (SPF)
Linnéa Engström, programdirektör Östersjöregionen och Skandinavien, Marine Stewardship Council (MSC)
Kristina Snuttan Sundell, professor vid institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet
Anna-Karin Quetel, nutitionist och projektledare, Livsmedelsverket, kompetenscentrum för offentliga måltider
Eva Sundberg, kostvetare och projektledare, Jordbruksverket och Landsbygdsnätverket/MATtanken
Cecilia Nebel, moderator

Onsdag 3/7, 13:00 – 13:45

Skäliga krav eller orimliga önskemål – är specialkosterna ett hot mot skolmåltiden?
.

Plats: Kommendantsbacken 6, Rosa Gården
Kalendarielänk: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/56397
Se hela seminariet på: https://youtu.be/BrnCV2aS_-g

Läs mer

Beskrivning av samhällsfrågan

Runt en av fem skolluncher som serveras i Sverige är idag anpassade special- och önskekoster. Tendens är stigande. Var ska de offentliga måltidsverksamheterna dra gränserna för individanpassningen? Och vem blir det som i slutändan får betala notan?

Utökad information om evenemanget

Grundregeln lyder att ju större resurser som läggs på individanpassning, desto mindre blir kvar till det lagstadgade grunduppdraget: det vill säga tillagning och servering av högkvalitativa, näringsriktiga standardalternativ. Utgör special- och önskekosterna ett hot mot idén om en god skolmåltid för alla unga – oavsett eventuella kostpreferenser? Var kan, bör och måste de offentliga måltidsverksamheterna dra gränsen för anpassningar och individuella önskemål? Och vem betalar betalar notan när skolmåltiden går från kollektiv angelägenhet till en arena för individuella uttryck och preferenser? Innan seminariet, med start kl. 12.00, bjuder Kost & Näring tillsammans med Landsbygdsnätverket/MATtanken på lunch.

Medverkande

Anna-Karin Quetel, nutitionist och projektledare, Livsmedelsverket, kompetenscentrum för offentliga måltider
Sofia Knáz, leg. dietist och projektledare, projektet Bra mat för alla
Åsa Kullberg, affärsområdeschef, Kost & Närings fokusgrupp Förskola och skola och verksam inom Linköpings kommun
Gunilla Martinsson, måltidschef, Kost & Närings fokusgrupp Förskola och skola och verksam inom Munkedals kommun
Cecilia Nebel, moderator

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/almedalsveckan-2019