«

»

jul 04 2016

Skriv ut detta Inlägg

Ett ögonblick, Joakim Nilsson …

DSC00050 kopia

Ett ögonblick,
Joakim Nilsson …

… vd vid Fazer Food Services Sverige, som på måndagen arrangerade seminariet ”Höj kraven på offentlig mat!”, som tog fasta på skillnaden mellan ”enbart” bra mat och en god måltidsupplevelse.

En av frågorna inför seminariet var den om hur de offentliga måltidsverksamheterna i högre utsträckning ska kunna leverera måltidsupplevelser av hög kvalitet som tar sin utgångspunkt i gästens behov och önskemål. Kom ni närmare ett svar på den frågan?

JN_Fazer

Joakim Nilsson, vd Fazer Food Services Sverige.

– Genom att vi har initierat det här seminariet så har vi kommit en bit på vägen. Fazer Food Services kommer fortsätta ta vår del av ansvaret genom att driva frågan vidare, för att nå högre kvalitet på måltidsupplevelserna i offentlig sektor. Det visade sig tydligt på seminariet att alla är överens om vad målet är, och att vägen dit kräver samarbete och kompetensutveckling i alla led. Det krävs mer kunskap om miljön och upplevelsens faktiska betydelse för måltiden.

Vilka är de största problemområdena?

– Den största utmaningen är avsaknaden av kunskap kring upplevelsens betydelse för helhetsupplevelsen av måltiden. Det krävs mer resurser, både kompetensmässigt och ekonomiskt. Det är värt att betala mer för omsorg om måltidsupplevelsen om exempelvis en patient som tillgodogör sig bra mat kan uppleva högre livskvalitet och snabbare tillfrisknande. Jag är övertygad om att det blir en samhällsekonomisk vinst att säkra hela måltidsupplevelsen. Detta måste bli en självklarhet för både politiker, upphandlare och leverantörer.

Från Fazers sida menar ni att kraven på måltidsupplevelse inte prioriteras lika högt som andra aspekter, exempelvis djurskydd eller lagat från grunden. Varför tror du att det är så?

– Jag tror inte att det nedprioriteras medvetet, utan att problemet istället ligger i att helhetsupplevelsen och den holistiska synen lätt glöms bort då matens säkerhet och näringsinnehåll ofta prioriteras väldigt högt. Det är även en utmaning att hitta ett bra och generellt tillförlitligt sätt att mäta upplevelsen på då det handlar om subjektiva upplevelser, till skillnad från t.ex. näringsinnehåll som är kvantifierbart och därför lätt att räkna och mäta. Sedan är det ofta flera parter inblandade i det dagliga arbetet med offentliga måltider. Vi som leverantör tar ansvar för inköp, tillagning och leverans. Men när det gäller måltider i offentlig sektor så möter vi i vissa fall inte gästen och har även svårt att påverka miljön som måltiden äts i. Det innebär i sin tur att skolan, sjukhusen och äldrevården behöver ta över stafettpinnen och säkra miljön och upplevelsen på plats.

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/almedalen/ett-ogonblick-joakim