En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
bakgrundtest

Nyheter

Det här är en nyhet från gamla kostochnaring.se – Den kan därför se lite märklig ut

Hem > Aktuellt > ”Uppföljning största utmaningen”
2015-11-09
Monica 10 web
”En bättre fungerande livsmedelsupphandling är till fördel för alla parter”, konstaterar Monica Sihlén. Foto: Malin Ottosson.

”Uppföljning största utmaningen”

Det Monica Sihlén på nystartade Upphandlingsmyndigheten inte vet om hållbar livsmedelsupphandling är inte värt att veta. ”Det är genom en bra dialog mellan köpare och säljare som man kan utveckla affärer som är goda för både människor, djur och miljö”, säger hon.

Monica Sihlén

Ålder: 41 år.
Bor: Lägenhet på Södermalm.
Familj: Sambo och son.
Gör: Handläggare på enheten för upphandlingsstöd på nystartade Upphandlingsmyndigheten.
Bakgrund: Utbildad miljövetare. Upphandlare på Stockholms universitet. Projektledare på Miljöstyrningsrådet och Konkurrensverket.

Monica Sihlén har varit intresserad av mat och miljöfrågor så länge hon kan minnas. Och om någon exempelvis skulle försöka slänga en halväten portion mat i lunchrummet så säger hon ifrån.

– Ja, jag säger ’stopp, ge det till mig i stället!’. Att slänga mat är att slösa med begränsade naturresurser samtidigt som det är pengar rätt ned i soporna.

Monica Sihlén, är utbildad miljövetare – examensarbetet handlade om miljöanpassad offentlig upphandling. Efter några år som upphandlare inom Stockholms universitet fick hon 2009 jobb som projektledare på Miljöstyrningsrådet med uppgift att ta fram kriterier för miljösmart livsmedelsupphandling.

– Jag är stolt över att nio av tio kommuner och landsting i dag använder sig av de här kriterierna och att mitt arbete bidragit till att det nu är möjligt att göra uppföljning ned på artikelnivå i Dabas, säger Monica Sihlén.

Ny på jobbet

Sedan 1 september arbetar hon med upphandlingsstöd på Upphandlingsmyndigheten, där det övergripande målet är att utveckla offentlig upphandling med fokus på hållbara, innovativa och effektiva affärer.

– Mitt uppdrag är att göra en sammanvägning av branschens och de offentliga kundernas synpunkter. En bättre fungerande livsmedelsupphandling är till fördel för alla parter, från beställaren i skolköket till den levererande grossisten.

Monica Sihlén tycker att kompetensen bland upphandlarna blivit påtagligt bättre under de senaste åren, och att ambitionerna både vad gäller miljö, djurskydd och sociala frågor är höga. Priset är inte längre allt; det man vill ha är prisvärdhet.

Uppföljning största utmaningen

Den omtalade domen i Sigtuna 2012, då kammarrätten slog fast att man får lov att ställa objektiva krav på djurskydd i livsmedelsupphandlingar, har också hjälpt till att förändra spelplanen:

– Nu är det liksom inget snack längre – alla grossister accepterar att det är detta som gäller.

Det som fortfarande gör djurskyddet till het fråga är uppföljningen av de kriterier som ställs och att få de olika certifieringskraven belagda från en neutral och trovärdig part. Något som är extra svårt att kontrollera när det gäller producenter utanför Europas gränser – som exempelvis thailändska kycklingproducenter…

– Det enda sättet att verkligen få hållbarhet, prisvärdhet och kvalitet på produkterna är att jobba stenhårt med uppföljningen. Det är det som är den största utmaningen just nu, säger Monica Sihlén.

Hon vill även hjälpa upphandlade parter att tänka mer strategiskt. Det kan till exempel handla om rent tekniska frågor om samlastningscentraler, samverkan med andra kommuner och ekologiska ambitioner.

– Men framförallt vill jag flytta fokus från avtalsrättsliga frågor till det som offentlig livsmedelsupphandling faktiskt handlar om. Syftet är ju att skapa arbetsglädje för måltidspersonalen och måltidsglädje för matgästerna, samtidigt som man hushåller med våra gemensamma resurser.

Agneta Renmark

Fotnot: Artikeln har även publicerats på Kost & Närings medlemssidor i Magasin Måltid nr 5/15, som gavs ut den 3 november.