En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här!
bakgrundtest

Nyheter

Det här är en nyhet från gamla kostochnaring.se – Den kan därför se lite märklig ut

Hem > Aktuellt > ”Tid för lagstiftning mot de äldres måltidslotteri”
2014-11-05

”Tid för lagstiftning mot de äldres måltidslotteri”

I en ny rapport från Livsmedelsverket om de offentliga måltiderna för äldre, efterlyser myndigheten lagstiftning för att förtydliga den enskildes rättigheter kring mat och måltider. Kost & Näring, som redan sedan tidigare aktivt driver frågan om en kvalitetslagstiftning för äldremåltiderna, välkomnar ställningstagandet.

Skärmdump 2014-11-05 14.35.36

I rapporten Bättre måltider i äldreomsorgen – vad har gjorts och vad behöver göras, framtagen av SLV:s kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg, lanseras åtta åtgärder för att utveckla och höja kvaliteten på måltider inom äldreomsorgen.

Högst upp på listan: att förtydliga den enskildes rättigheter kring mat och måltider i hälso- och sjukvårdslagen respektive socialtjänstlagen. ”Genom att tydliggöra den enskildes rättigheter gällande mat och måltider blir det lättare att ställa krav på kommunerna” konstateras bland annat i rapporten. Klicka här för att komma till SLV:s rapport i sin helhet.

Aktivt arbete

Kost & Näring har under en längre tid aktivt drivit frågan om en kvalitetslagstiftning för de offentliga äldremåltiderna, och ordförande Marianne Backrud-Hagberg välkomnar SLV:s ställningstagande.

– Våra äldre kastas idag in i ett måltidslotteri, där kommungränsen kan innebära skillnaden mellan hög och i värsta fall undermålig måltidskvalitet. Det är oacceptabelt. Vi anser att det är hög tid att göra högklassiga, trygga måltider till en lagstadgad rättighet för alla äldre. Oavsett vårdform och oavsett var i landet man bor. Att Livsmedelsverket nu resonerar i samma riktning är både viktigt och glädjande, säger Marianne Backrud-Hagberg.

Obligatorisk måltidskunskap

I Livsmedelsverkets rapport återfinns också flera förslag på utbildningssatsningar. Bland annat föreslås måltidskunskap bli en obligatorisk kurs inom alla vård- och omsorgsutbildningar. Av kartläggningen Delikata utmaningar som Kost & Närings fokusgrupp Äldreomsorg genomfört tidigare i år framgår att dessa utbildningar idag ägnar mycket lite uppmärksamhet – eller ingen alls – åt måltidsperspektiven.

– Kompetensen hos vårdpersonalen är oerhört central för de äldres måltidssituation som helhet, både vad gäller huvudmålen men också de viktiga mellanmålen. Med tanke på den avgörande betydelse som mat, näring och måltider har för de äldres hälsa och välmående, hoppas vi nu få se snabba förändringar i kursplanerna för omvårdnadsprogrammen, sjuksköterske- och läkarutbildningarna, säger Marianne Backrud-Hagberg.