En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
bakgrundtest
Nyheter

Det här är en nyhet från gamla kostochnaring.se – Den kan därför se lite märklig ut

Hem > Aktuellt > Referat från styrelsemöte 28 april
2017-05-02
  1. För medlemmar
  2. Interna nyheter
  3. Styrelse

Referat från styrelsemöte 28 april

Äntligen styrelsemöte igen! Det känns som det var länge sedan sist… På fredagen var det en något reducerad styrka som möttes upp i Stockholm, vårens förkylningar drabbar även styrelsen. Som vanligt var dagordningen späckad.

Efter den ekonomiska redovisningen som visade att budgeten följs, fick vi besök ifrån Ledarna. Man presenterade det pågående arbetet med ett förbundspolitiskt program för 2018 ”Idé och framtid”. De kommer att träffa alla branschföreningar och nu var det Kost & Närings tur. Syftet med mötet var att få synpunkter från vårt branschperspektiv, till hösten kommer ett remissvar ut för granskning. Mycket synpunkter hade vi i områden så som hållbarhet, mångfald, ledarskap, jämställdhet, lön och villkor.

Lunchen intogs tillsammans med Fokusgrupp sjukhus, som också hade möte under dagen. De planerar en utbildningsdag 28 november ”Måltiden, en del av vården”, mer information om denna kommer efter sommaren. Målgruppen kommer att vara chefer i vård och omsorg, samt chefer för kosten inom sjukvården.

Dagen fortsatte med planering av verksamhetsåret och en uppdatering av styrkortet med motioner och styrelseförslag från årsmötet. Många nya aktiviteter skapades för styrelsen och våra fokusgrupper att arbeta med framöver. Delar av styrelsen tillsammans med en representant från Fokusgrupp äldreomsorg kommer att delta vid årets Almedalsvecka. Exempelvis planeras ett rundabordssamtal där temat kommer att vara äldrematen.

Ja, det var lite axplock av vad vi har arbetat med under dagen. Som ni förstår så kommer Kost & Näring fortsätta arbeta med fokus för Sveriges viktigaste måltider.

En god början på våren önskar styrelsen genom

Agneta Elofsson

Styrelseledamot