En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
bakgrundtest
Nyheter
Hem > Aktuellt > Ny vägledning för färsk frukt och grönt
Mer komplext än det ser ut. Ambitionen med den nya vägledningen är att förenkla för måltidsverksamheter och upphandlingsenheter.
Lansering 24 juni 2021

Ny vägledning för färsk frukt och grönt

2021-06-24
  1. Upphandling
  2. Fokusgrupper
  3. Hållbarhet

Med en helt ny vägledning vill Kost & Näring och föreningens fokusgrupp Upphandling ge offentliga verksamheter välbehövligt stöd i den kanske tuffaste av livsmedelsupphandlingens alla discipliner. 

Upphandling av färsk frukt, grön- och rotsaker har ett välförtjänt rykte om sig att vara komplicerad materia, med en mängd rörliga faktorer – exempelvis väder och vind – som löpande påverkar både tillgång och priser. 

När fokusgrupp Upphandling nu lanserar en egenutvecklad, digital vägledning för just frukt och grönt är ambitionen därför given – att göra tillvaron lite enklare för landets måltidsverksamheter och upphandlingsenheter. 

Vi har landat i att i första hand förmedla det mest centrala i kunskapsväg, och att peka ut de olika avvägningar som är viktiga att göra

En stor utmaning under arbetet, som inleddes redan 2019, har varit att dra gränser för hur djupt ner i detaljer vägledningen ska gå, berättar fokusgruppens Anna Svartsjö. 

– Vi har landat i att i första hand förmedla det mest centrala i kunskapsväg, och att peka ut de olika avvägningar som är viktiga att göra. Vad som sedan exakt ska stå i förfrågningsunderlaget måste varje verksamhet avgöra på egen hand också fortsättningsvis, säger hon. 

Anna Svartsjö, Kost & Närings fokusgrupp Upphandling.

Anna Svartsjö understryker att vägledningen ska förstås som ett levande dokument, även efter lanseringen. Inte minst återstår en av de verkliga knäckfrågorna, den om prismodeller, fortfarande att lösa.

–  Att dagens prismodeller inte fungerar har blivit tydligt under de senaste åren, särskilt i takt med att allt fler lokala, mindre odlare och grossister poppat upp på marknaden. Men vad som ska komma istället vet vi inte ännu. Här måste dialogen med branschens övriga aktörer fortsätta, säger Anna Svartsjö.

Hur ska vägledningen förstås i förhållande till det generella verktyget för livsmedels­upphandling som ni tagit fram tidigare?

– Vår tanke är att båda stöden ska användas parallellt. Upphandlingsverktyget som en yttre cirkel runt livsmedelsupphandlingen som helhet, och inuti den cirkeln vägledningar för specifika produktgrupper. 

Det låter som att fler vägledningar kan vara på gång framöver?

– Så är det. Prio ett just nu är självklart att få ut vägledningen för frukt och grönt på ett bra sätt. Men kött, fisk och färskt bröd hör till det vi i foksgruppen fört diskussioner om att gå vidare med.  

David Hollertz