När krisen kommer

Möt Maria Persson, kostchef i Ljusdals kommun, som i dialog med Lottie Knutson, journalist och kriskommunikatör, berättar om sina erfarenheter från sommaren 2018, då hon och hennes medarbetare ställdes inför de mest omfattande skogsbränderna i Sverige i modern tid.