En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
bakgrundtest
Nyheter
Hem > Aktuellt > Med fokus på matgästen

Med fokus på matgästen

2018-10-17
  1. Äldreomsorg
Kost & Närings fokusgrupp Äldreomsorg. Fr.v. Peggy Dicksdotter Hermansson, Maria Stoltz, Lena Romlin, Marita Westerlund, Lise-Lotte Lundin Petersson, Christine Jirving och Frida Sandberg.

Med fokus på matgästen

Närmare 230 deltagare fanns på plats när Kost & Näring och föreningens fokusgrupp Äldreomsorg på onsdagen bjöd in till seminariet Matgästerna i äldreomsorgen. Här hittar du bilder från dagen – tillsammans med titt-kopior på de medverkandes presentationer.

Ett längre reportage från dagen följer här på hemsidan inom kort, och i Kost & Närings medlems­sidor i Magasin Måltid, med utgivning i början av december.
_

Myndighetsstöd i förändring: Vem, vad, hur – och varför?!

Lena Martin (t.h. i bild), utredare vid Socialstyrelsen och ansvarig för utvecklingen av myndighetens kunskapsstöd för förebyggande och behandling av undernäring som presenteras under 2019 tillsammans med Anna-Karin Quetel, nutritionist vid Livsmedelsverket ansvarig för arbetet med de nya, individfokuserade råden ”Bra måltider i äldreomsorgen”, om de båda myndigheternas syn på ansvar, råd och praktiskt stöd i förhållande till landets verksamheter.

Observera att presentationen endast innehåller de bilder som presenterades av SLV.
_

Samma direktiv – 290 tolkningar

Malin Skinnars Josefsson, doktor vid Uppsala universitet som i sin forskning ringat in nyckelfaktorerna för måltidskvalitet inom äldreomsorgen; från nationella riktlinjer och initiativ via lokala tolkningar – hela vägen fram till det faktiska mötet med matgästen.

_

Allas ansvar – ingens ansvar?

Josephine Garpsäter, nutritionsansvarig dietist i Sundbybergs stad och ordförande i DRF:s sektion för geriatrisk och gerontologisk nutrition, om nödvändigheten i konkretisering, mätning och uppföljning – och om var gränserna för ”den skräddarsydda måltiden” kan och borde dras.
_

Framgångsexempel #1: SMAK – Mat och måltidsmiljö för äldre i särskilt boende

I Västerås stads projekt SMAK omsätts den praktiska, erfarenhetsbaserade kunskapen om vad som gör måltidssituationen bättre i rutiner, checklistor och andra konkreta verktyg för kunskapsdelning och systematisk kvalitetssäkring. Presenterades av Jenny Radeck, projektledare.
_

Framgångsexempel #2: Matkasseprojektet

Kan sju levererade måltider per dygn – små, goda, näringstäta och proteinrika – bidra till både piggare och friskare hemmaboende seniorer? Det så kallade Matkasseprojektet i Nordanstigs kommun, som testkörts under våren 2018, pekar på det. Presenterades av Karin Henningsson, kostchef och Anna Mattsson, MAS.
_

Framgångsexempel #3: Måltidsprojektet i särskilt boende

Med Måltidsprojektet i särskilt boende har Växjö kommun med utgångspunkt i omfattande observationer utvecklat en särskild metodik för måltiden, där fokus ligger på helheten kring gästen och omfattar flera yrkesgrupper inom såväl kök som omsorg. Presenterades av Cecilia Svanberg, projektledare och utsedd av DRF till Årets dietist 2018.

I samband med presentationen lovade Cecilia seminariedeltagarna att tillgängliggöra projektrapporten för Måltidsprojektet i särskilt boende. Klicka här för att ta del av projektrapporten i PDF-format.
_

Gästen, jag(et) och du – samverkan på ett annat sätt

Susanne Rolfner Suvanto, verksamhetsansvarig för Omvårdnadsinstitutet och regeringens tidigare utredare av en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen, med en vision – och konkreta tips – för en ny, närmare form av måltidssamarbete.
_

Foto: David Hollertz