En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
bakgrundtest
Nyheter
Hem > Aktuellt > ”Mat och måltider en viktig dimension”
Olivia_Wigzell
Kostprofilen

”Mat och måltider en viktig dimension”

2021-06-08
  1. Äldreomsorg
  2. Förenade Måltider
  3. Kostprofilen
  4. Sjukhus

I Olivia Wigzell har Socialstyrelsen en matglad generaldirektör som gillar att experimentera i köket. Nu ska hon ta fram en ny äldreomsorgslag – och bjuder in Kost & Näring att ta plats vid bordet.

Olivia Wigzell

Ålder: 57 år.
Familj: Man, tre barn och ett nyfött barnbarn.
Bor: Villa i Hägersten i södra Stockholm.
Karriär: Tidigt politiskt engagerad inom socialdemokratin. Har bland annat varit politiskt sakkunnig vid utrikesdepartementet, landstingsråd och innehaft internationella uppdrag för WHO och EU. Sedan oktober 2015 generaldirektör för Socialstyrelsen.
Matfilosofi: ”Jag använder sällan recept utan experimenterar utifrån vad som finns hemma, och tänker mycket på färger, former och textur.”

Coronapandemin har satt behovet av en ny lagstiftning för en trygg och säker äldreomsorg i blixtbelysning och den som leder arbetet med att på regeringens uppdrag ta fram en ny äldreomsorgslag är Socialstyrelsens generaldirektör. Vår första fråga är förstås given: Vilken roll spelar måltiderna i det här uppdraget?

– Det är lite för tidigt att säga än. Men mat och måltider är en viktig dimension för att få en bra vardag och meningsfull tillvaro, samtidigt som god nutrition är en viktig del av trygg vård och omsorg, säger Olivia Wigzell, när Förenade Måltider i mitten av maj lyckas få en telefonintervju med henne, inkilad mellan en lång rad digitala möten.

Vårdpersonalen behöver ha adekvat kunskap och kompetens, inte minst vad gäller det hälsofrämjande och förebyggande arbetet

Den nya äldreomsorgslagen ska ge de kommunala verksamheterna ett tydligare lagstadgat uppdrag som kompletterar socialtjänstlagen. Den ska även innehålla bestämmelser om en nationell omsorgsplan.

– Vårdpersonalen behöver ha adekvat kunskap och kompetens, inte minst vad gäller det hälsofrämjande och förebyggande arbetet där måltiderna är en viktig del. Men lagen ska inte reglera verksamheten i detalj.

Olivia Wigzell pekar på vikten av att fånga den kunskap och de erfarenheter som finns dels hos brukarna själva, men även hos forskare och andra professioner.

– Vi arbetar med flera olika referensgrupper och vi träffar gärna dem som hör av sig. Det är bara att ta kontakt med utredningen för att få chans att ta plats vid bordet, säger hon med Kost & Näring som uttalad adressat.

Vi behöver förstärka det personcentrerade synsättet

Socialstyrelsen medverkar även aktivt i Nollvisionen för undernäring hos äldre.

– Tyvärr ser vi att det går åt fel håll, med färre verksamheter som har rutiner för att förebygga och följa upp olika indikatorer för undernäring. Min gissning är att det handlar om samma brister som vi sett nu under pandemin. Vi behöver höja kompetensen, ha fler personer med god nutritionskunskap kopplade till hemtjänsten. Och vi behöver förstärka det personcentrerade synsättet.

Engagemanget för samhällsfrågor och viljan att förändra har Olivia Wigzell delvis ärvt. Hennes mamma har också hon varit generaldirektör för Socialstyrelsen, pappan är forskare och före detta rektor för Karolinska Institutet. Själv kallar hon sig globalist och har jobbat såväl politiskt som med freds- och konfliktfrågor.

Privat beskriver Olivia Wigzell sig som en familjekär person som gillar att göra aktiva saker utomhus och ­tillsammans med andra – segla, simma och vandra. Hon trivs vid vatten och laddar gärna batterierna på lant­stället, där hela släkten samlas. Dessutom, berättar hon, tycker hon om att läsa.

– Allt från facklitteratur till poesi. Skönlitteratur ger insikter om livet och om andra människor. Det är värdefullt även i yrkeslivet.

Agneta Renmark

Fotnot: Uppdraget med att ta fram den nya äldreomsorgslagen ska redovisas till regeringen senast den 30 juni 2022.

Agneta Renmark