En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
bakgrundtest
Nyheter
Hem > Aktuellt > Kockbristen alarmerande framtidsfråga
ALMEDALSVECKAN 2019

Kockbristen alarmerande framtidsfråga

2019-07-06
  1. Almedalen 2019
  2. Förskola och skola

Redan idag är det svårt för kost- och måltidschefer att hitta rekrytera kompetenta medarbetare – och ännu tuffare lär det bli under de närmaste åren, visar en undersökning bland Kost & Närings medlemmar. Frågan är lika enkel som den är obekväm: vem ska egentligen göra jobbet i de offentliga köken?

Alla pratar mat och offentliga måltider – men vem ska göra jobbet?

ONSDAG 3 JULI, 09:00 – 09:45

Medverkande

Maria Helmersson, verksamhetsledare, Måltid Sverige
Björn Sterner, undervisningsråd, Skolverket, enheten för gymnasieskola
Peter Hermansson, regionråd (M), Västra Götalandsregionen
Kerstin Berg, kostchef, Kost & Närings fokusgrupp Förskola och skola och verksam inom Kalmarsunds gymnasieförbund
Cecilia Nebel, moderator

Närlagat istället för centralkök. Befolkningsökning, nybyggda skolor och förskolor. Och så en ökning av individuella kostanpassningar. Den gemensamma nämnaren för den rådande utvecklingen inom de offentliga måltiderna, liksom i samhället i stort, har en gemensam nämnare: de driver behovet av kompetenta medarbetare i köken ytterligare.

Kerstin Berg, panelist och en del av Kost & Närings fokusgrupp Förskola och skola, som också arrangerade seminariet, inledde med en lägesrapport baserad på en färsk enkätundersökning gjord bland föreningens medlemmar.

– Nästan alla som svarat på enkäten har svarat att man idag har problem i rekryteringen och en fjärdedel svarar att de har stora problem, berättade Kerstin Berg.

Och värre kommer det att bli, tror Kost & Närings medlemmar – särskilt när det gäller kockarna. Drygt hälften spår att det under de närmaste fem åren kommer att bli ”mycket svårare” att hitta och rekrytera kompetenta kockar.

– Det här är alarmerande siffror, och resultaten visar att våra medlemmar också känner en stor oro inför framtiden när det gäller rekrytering, fortsatte hon.

Foto: Linnea Ronström.

Björn Sterner, undervisningsråd vid Skolverket, fyllde på med ytterligare statistik. 1994 var antalet sökande till Restaurang- och livsmedels­programmet 8 000 personer.

– Idag, 2019, är vi nere på ungefär 2 000. Och då ska vi dessutom tänka på att det här är på hela programmet. Ungefär hälften blir kockar medan resten blir exempelvis bagare och servitörer, förklarade Björn Sterner.

Nyanlända en nyckelgrupp

Trots att det generella intresset för mat och måltider är högt är det alltså svårt både att locka gymnasieungdomar att till utbildningarna och att rekrytera utbildade medarbetare till köken. Vad krävs för att vända utvecklingen?

Västra Götaland hör till de regioner som lyckats höja statusen både på offentlig mat och offentliga kök som arbetsplats. Peter Hermansson, regionråd (M), pekade på att regionen varit duktig på att fånga upp personer som behöver utbildning och jobb, och att man har ett bra samarbete med gymnasieskolor och högskolan.

– Dessutom är vi generösa med vidareutbildning och har satsat mycket på arbetsmiljö och ledarskap, underströk Peter Hermansson.

Maria Helmersson, verksamhetsledare vid Måltid Sverige, berättade om Future Kitchen, en modell som riktar sig till nyanlända, där utbildning vävs samman med praktik inom offentliga måltider. Praktikplatsen blir även en väg in i det svenska samhället och kulturen.

”Vi är generösa med vidareutbildning och har satsat mycket på arbetsmiljö och ledarskap.”

Ett liknande initiativ är integrationsprojektet MIKA i Katrineholms kommun. Projektet är ett samarbete mellan kommun och näringsliv. Camilla Wiström, måltidschef i kommunen, medlem i fokusgrupp Förskola och skola och på plats som åhörare under seminariet, berättade att praktikplatser i kök och inom vården har skapat många nya jobb. En kartläggning av de ekonomiska fördelarna pågår.

I Västra Götalandsregionen arbetar man även med validering av personer som redan har relevant erfarenhet och kompetens. Gunilla Martinsson, måltidschef i Munkedals kommun och även hon medlem i fokusgrupp Förskola och skola, hör till dem som medverkat i projektet.

– Det har varit oerhört positivt. Dels som ett erbjudande till våra befintliga anställda men också som en fördel inför framtiden, där vi får möjlighet att rekrytera personer som får sin utbildning och senare validering hos oss, berättade hon från åhörarplats.

Kajsa Asp Jonson