En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
bakgrundtest
Nyheter
Hem > Aktuellt > ”Iddsi en chans börja dra åt samma håll”
PDL01199_webres
Maria Walker Andersson, en av de medverkande i seminariet "Alla pratar IDDSI – men sen då?".
Seminarium Kostdagarna 2024

”Iddsi en chans börja dra åt samma håll”

2024-03-18
  1. Äldreomsorg
  2. Fokusgrupper

På goda grunder pekas nära dialog mellan professionerna runt patienten ofta ut som en avgörande pusselbit i implementeringen av Iddsi: den nya, internationella standarden för konsistensanpassad kost. 

2024 tog fokusgrupp Äldreomsorg frågan om Iddsi till Kostdagarna, med Maria Walker Andersson, verksamhetsutvecklare för kost vid universitetssjukhuset i Linköping och Vrinnevisjukhuset i Norrköping, som en av de medverkande.

På plats i Stockholm kunde hon berätta om erfarenheterna av ett utvecklingsprojekt i Region Östergötland, som syftat just till att skapa samsyn över professionsgränserna i fråga om Iddsi.

Kostdagarna 2024 – Power Point för nedladdning och seminariepresentation


Alla pratar IDDSI – men sen då?

Med IDDSI har bedömningar av tugg- och säljsvårigheter fått en ny, internationell standard –och arbetet med konsistensanpassad kost ett kompletterande språk. Men på samma gång som IDDSI nu successivt tar över i journaler och ordinationer kvarstår frågetecken kring den praktiska hanteringen i köken.

Vad innebär IDDSI i praktiken? Vilka verktyg finns för vägledning? Och hur kan professionerna runt patienten kroka arm för att hitta ett gemensamt språk för konsistensanpassning?

Välkommen till ett seminarium med representanter från såväl leverantörsled som vård- och måltidsprofessionerna. Om utmaningarna framåt – men också med goda exempel på framgångsrikt arbete som bedrivs redan i dag.

Medverkande:
Ewa Hansson, Special Foods manager och leg. dietist, Findus
Maria Walker Andersson, verksamhetsutvecklare, Universitetssjukhuset i Linköping
Jenny Widén, kommundietist inom Social- och äldreförvaltningen, Haninge kommun
Julia Yli-Hukka, logoped, Södra Älvsborgs Sjukhus

Arrangeras av:
Kost & Närings fokusgrupp Äldreomsorg


– Att ställa om och anpassa sig till något nytt kan stundtals kännas jobbigt. Men för oss blev Iddsi en chans att börja dra åt samma håll. Jag tror de flesta som jobbar med mat och dryck känner igen sig i att det ofta jobbas ganska olika med konsistensanpassning. Både i köken och ute på avdelningarna, säger Maria Walker Andersson.

Det som fungerar bäst är att prata mindre Iddsi, och istället hålla det konkret.

– Det bakomliggande ramverket för Iddsi är omfattande, och vill man så går det att göra allt väldigt krångligt. I kontakten med våra kockar har vi märkt att det som fungerar bäst är att prata mindre Iddsi, och istället hålla det konkret. Lite ’tänk ungefär sådan här konsistens i såsen’, exemplifierar Maria Walker Andersson.

David Hollertz