En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här!
bakgrundtest

Nyheter

Det här är en nyhet från gamla kostochnaring.se – Den kan därför se lite märklig ut

Hem > Aktuellt > Ett ögonblick Marianne Backrud-Hagberg …
2015-03-06

FA_FI_A_Salad_table_33

Ett ögonblick Marianne Backrud-Hagberg …

… Kost & Närings ordförande, som på torsdagen medverkade i frukostseminariet ”Smart och hållbar livsmedelsupphandling” arrangerat av Fazer food services.

På podiet återfanns dessutom Monica Sihlén, Konkurrensverket, måltidsinspiratören Lill Spenninge, representanter för Fazer och grossisten Menigo liksom ekobonden Elin Rydström.

MarianneFazers ambition med seminariet var att starta en konstruktiv dialog mellan de olika parterna kring hur man kan samarbeta för att gemensamt komma framåt på upphandlingsområdet. Hur väl tycker du att man lyckades?

– För det första kändes panelen väldigt bra sammansatt, med flera perspektiv representerade. Vi fick ge vår respektive syn i olika frågor, och här blev det tydligt hur olika vi ser på begreppet ”hållbar måltid”. Medan Menigo tryckte på de ekonomiska aspekterna framhöll Elin Rydström omställningen i primärproduktionen. Som representant för kostchefsperspektivet lyfte jag själv fram tallriksmodellen. Sammanfattningsvis kan man säga att det finns en stor förståelse för varandras respektive problem och utmaningar. Det är förstås bra, men gjorde samtidigt att debatten kanske inte blev den allra hetaste jag deltagit i.

Enligt en undersökning som presenterades vid seminariet anser en majoritet av kommunerna att det är svårt att följa inköpskriterierna i livsmedelsupphandlingen. Vilka idéer om lösningar på problemen fördes fram?

– Att LOU ligger som ett ok över Måltidssverige är inget nytt, problemen har funnits länge, och det blev tydligt också i torsdagens diskussion. Med det sagt har utvecklingen inte stått still. Vi på kundsidan har blivit bättre på att tillämpa lagen och på att ställa krav med hjälp av de kriterier som Konkurrensverket (tidigare Miljöstyrningsrådet, reds. anm.) tagit fram. Det visar sig bland annat i att överprövningarna har blivit färre. Mer konkret lyftes svårigheterna att få mindre producenter att delta i upphandlingar. Här skickade Monica Sihlén och vi i Kost & Näring en passning till LRF om att skapa en speciell enhet som hjälper bönderna att räkna på anbud. Den idén fick stöd av Elin Rydström, som menar att LRF har en viktig roll att spela i det här sammanhanget.

Apropå seminariets tema: vad ser du som den just nu viktigaste utmaningen vad gäller hållbara offentliga måltider?

– Dels handlar det om att ta tag i hållbarhetsutmaningen inte bara från verksamheternas sida, utan också när det kommer till våra gäster och att förändra deras konsumtionsbeteende i en mer hållbar riktning. Som det pedagogiska verktyg det är, är skolmåltiden och skolan den naturliga startpunkten i det arbetet. Sedan tror jag det är nödvändigt att vi breddar vår syn på livsmedelsinköpen, och de parametrar vi mäter kvalitet utifrån. Ekologiskt har i vissa lägen blivit synonymt med hållbarhet, men tar man in klimatpåverkan som koldioxidutsläpp blir bilden en annan.