En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
bakgrundtest

Nyheter

Det här är en nyhet från gamla kostochnaring.se – Den kan därför se lite märklig ut

Hem > Aktuellt > Ett ögonblick, Gunilla Martinsson …
2014-11-07

 

Ett ögonblick, Gunilla Martinsson …

… Kostchef i Lysekils kommun och en av medlemmarna i Kost & Närings fokusgrupp Förskola och skola, som den 6 november deltog i utbildnings-­ och seminariedagen ”Skolmåltiden – för mål i tiden!”.

Göteborg var sista anhalt för utbildningen, som under året genomförts vid fem tillfällen, på fem olika orter. Bakom dagen, som lockade dryga 20-talet deltagare från Väst- och Sydsverige, stod SIK – Institutet för Livsmedel och Bioteknik, i samarbete med Kost & Näring.

Gunilla_M kopiaHur vill du beskriva dagen som helhet?

– Först och främst, väldigt givande och mycket input! Ämnesmässigt kretsade programmet kring visioner och mål, miljömedvetenhet, svinn och pedagogiska måltider, med en bra blandning av grupparbeten, föreläsningar och diskussioner. Ett stort plus var att gruppen deltog så aktivt och på så sätt ’fyllde på’ programmet med diskussioner och egna reflektioner. Det skapade en kreativ stämning, där erfarenhetsutbytet fick stort utrymme.

Hur var sammansättningen av deltagarna?

– Dagen riktade sig visserligen både till skolledare, politiker och måltids- och enhetschefer, men det var enbart representanter från kostverksamheterna som fanns på plats. Problemet att få skolledarna att delta i de här sammanhangen är däremot inget nytt. Med mycket annat som pockar på, väljer många skolledare att avstå från att delta med motiveringen att ’den här kunskapen kan jag få via min måltidschef’.

Under dagen presenterade du Kost & Näring och föreningens arbete, inte minst inom fokusgrupp Förskola och skola. Vilka reaktioner mötte du från övriga deltagare?

– Intresset för Kost & Näring är stort, och flera tog med sig material om föreningen. Man är också nyfiken på Kostdagarna. Det märks tydligt att samarbetet med SIK om den här utbildningsdagen har inneburit en arena för nya kontakter. Själv deltar jag i ganska många utbildningar och seminarier, men i den här gruppen kände jag knappt igen någon från tidigare. Bland annat träffade jag Sodexos Sverigechef, som är nyfiken både på Kost & Näring generellt och inte minst på den utbildningsdag om specialkoster som vi planerar att arrangera nästa höst. Jag tycker det är jätteviktigt att vi fortsätter bygga broar mellan den offentliga och den privata sidan av vår bransch. I slutändan jobbar vi ju trots allt för samma sak.