En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här!
bakgrundtest

Nyheter

Det här är en nyhet från gamla kostochnaring.se – Den kan därför se lite märklig ut

Hem > Aktuellt > ”En gemensam röst”
2017-01-20

”En gemensam röst”

Att säkra kompetensen och lära av vetenskapen och av varandra. Det är framgångsreceptet för att stärka den offentliga måltiden, enligt Maria Helmersson, projektledare för Måltid Sverige.

– Vi vill utveckla den offentliga måltidens kvalitet och höja statusen genom att arbeta med kompetensförsörjning, forskning och innovation, säger Maria Helmersson. Sedan starten för ett och ett halvt år sedan är hon projektledare för Måltid Sverige, en nationell arena som verkar för att lyfta maten och måltiden inom skola, vård och omsorg.

Maria Helmersson

Ålder: 42 år.
Bor: I Hässleholm.
Familj: Man, två tonårsbarn och hund.
Gör: Projektledare för Måltid Sverige. 
Drivs av: Potentialen som finns i måltiden för hälsa, glädje, social samvaro, lärande och läkning.

Vad betyder det mer konkret?

– Att vi vill vara en länk mellan forskningen och dem som dagligen arbetar med att producera måltider. Där ingår även de många samhällsutmaningar vi står inför. Exempelvis är svårt att rekrytera personal till offentliga kök. Jag tror att vi måste samarbeta mer med närliggande branscher, visa upp möjligheterna och synliggöra karriärvägarna, säger Maria Helmersson.

Själv har hon en gedigen bakgrund i branschen, bland annat som kostchef i Bjuvs kommun och processutvecklare inom Region Skåne. Hon har även varit miljökonsult i Västerbotten.

– Jag har både en kostvetarutbildning och en miljöutbildning i ryggen, vilket är en stor fördel i det här uppdraget. Alla vi som arbetar med offentliga måltider har möjlighet att bidra till en hållbar utveckling, både när det gäller maten vi lagar och vilka råvaror vi använder. Jag tror att det finns en otrolig potential här. Inte minst när det kommer till att sprida kunskap vidare till andra delar av måltidsbranschen, och från matgästerna till hemmen.

Bred uppslutning

Bakom Måltid Sverige står Västra Götalandsregionen medan RISE (tidigare SP Food and Bioscience) är värdorganisation. Sedan i höstas är även Region Halland och Landstinget Sörmland med i ägargruppen.

– Vår ambition på lite längre sikt är att få med oss alla regioner och län i hela Sverige i samarbetet, säger Maria Helmersson.

Som partner till Måltid Sverige ingår ett åtagande som finansiär – men samtidigt också inflytande över vilka frågor som ska drivas. Ägargruppens representanter kommer från såväl måltidsverksamheter i kommunerna som från sjukvården.

– Det gör att vi har ett helhetsperspektiv. Vi ska fånga upp gemensamma behov och fungera som en gemensam röst för offentliga måltidsorganisationer. Tillsammans blir vi starka och kan sätta press på politiker och andra beslutsfattare att satsa mer resurser för att utveckla måltidens mervärden, säger Maria Helmersson.

Tillsammans blir vi starka och kan sätta press på politiker och andra beslutsfattare att satsa mer resurser för att utveckla måltidens mervärden.

Stora samhällsvinster

Att maximera nyttan och utväxlingen av de skattefinansierade måltiderna inom vård, skola och omsorg är en central målsättning för verksamheten, förklarar Maria Helmersson. Genom att sprida goda exempel och lyckade arbetsmetoder kan stora samhällsvinster skapas.

– Just nu arbetar vi till exempel i ett pilotprojekt tillsammans med bland andra Skolmatsakademien och Validering Väst, där nyanlända får möjlighet att göra praktik i offentliga kök. De lär sig bättre svenska, samtidigt som vi breddar vår rekryteringsbas.

Agneta Renmark