En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
bakgrundtest
Nyheter
Hem > Aktuellt > ”En effektiv metod för minskat matsvinn”
Sommarlasning_2021
Sommarläsningen är ett samarbete mellan Uppsala universitet och Kost & Näring där studenter på Kostvetarprogrammet bidrar med populärvetenskapliga artiklar om aktuell måltidsforskning. Artiklarna publiceras löpande och oredigerade med start från midsommar och ända fram till augusti. Klicka direkt på bilden för att ta del av alla artiklar som publicerats hittills under sommaren.
Sommarläsning 1 av 7: Azin Dadgar

”En effektiv metod för minskat matsvinn”

2021-06-30
  1. Sommarläsning 2021
  2. Forskning
  3. Hållbarhet

Så mycket som kvaliteten på den serverade maten och den levererade tjänsten är viktig i livsmedelsservice-branschen är det också viktigt att ta hänsyn till var maten kommer från och hur det påverkar miljön. Det är både ekologiskt och ekonomiskt ohållbart att slösa ätlig mat snarare än att konsumera den eftersom miljöpåverkan av att producera råvarorna och bearbeta dem till mat är betydande.

Artikelförfattaren: Därför är ämnet viktigt

Det är viktigt att undersöka mängden, källan och orsaken till avfalls produktionen för att minimera den. Denna studie ger en bra grund för ytterligare studier genom att avslöja orsaken till avfalls produktionen inom livsmedelsindustrin. Således blir det lättare att hitta lösningar för att använda råvaran mer effektivt och därmed minimera produktionen av matavfall inom denna sektor.

Även om det genom åren har genomförts studier om att undersöka ursprunget och mängden matavfall i England och Sverige i olika matservicecenter; Silvennoinen et al genomförde en mer omfattande studie i Finland med titeln Food waste volume and origin: Case studies in the Finnish food service sector som publicerades i tidskriften Waste Management år 2015. Syftet med denna studie är att uppskatta det ursprungligen ätliga matavfallet och dess fördelning mellan olika matservice ställe och övervaka källorna till matavfall produktionen, t.ex. kök, service och kundrester. I denna studie är målet att mäta matavfallet snarare än uppskattningar och statistik. Många mattjänster är införlivade specifikt kommunala matservice, arbetsplatser och skolmatsalar för att få en allmän översikt över situationen.

I denna studie är matavfallet uppdelat i två kategorier: ursprungligen ätliga och ursprungligen oätliga. Dessutom sorterades det ursprungligen ätbara matavfallet i tre kategorier beroende på dess ursprung: köksavfall, serveringsavfall och kundrester som ger en primär grund för att minska mat och bioavfall.

Resultaten av denna studie visar att ungefär en femtedel av all mat som tillagats i kök och restauranger slösas bort under studietiden. Den största mängden matavfall som observerades jämfört med tillagad mat var i äldreomsorg och arbetsplatser och skolmatsalar. Den viktigaste källan till matavfall var att servera avfall från självbetjäningsbuffé och överproduktion.

Resultaten av denna studie visar att ungefär en femtedel av all mat som tillagats i kök och restauranger slösas bort

Mängden matavfall som genererades i köket vid tillagning och tillagning av mat var relativt liten, som ursprungligen var oätligt bioavfall. Huvudkällan till resterna som observerades i restauranger och middagar var garnityr och de kunde undvikas genom att servera mindre portioner potatis, ris eller pasta.

Matavfall kan reduceras genom noggrann planering, god hantering och dokumentering av matavfall data. Sådana strategier hjälper till att identifiera service platsens matavfall källor och utgör en grund för att hitta lösningar. Regelbunden vägning möjliggör observation av förändringarna i matavfall och identifiering av de mest utsatta områdena i varje utlopp.

Möjliga sätt att minska resterna i skolorna kan vara att se till att eleverna har tillräckligt med tid att äta och utbilda dem innovativa sätt om mat och hållbarhet. Det skulle vara viktigt att ta hänsyn till mängden avfall som genereras genom servering, eftersom maten kunde distribueras
igen ganska enkelt istället för att gå till spillo.

Det slutgiltiga målet med att minimera matavfallet är att öka hållbarheten i livsmedelskedjan. För att säkra den framtida livsmedelsförsörjningen är det viktigt att förbättra effektiviteten i livsmedelsproduktion och konsumtion, till exempel att ändra den allmänna kosten i västländerna.

Azin Dadgar

Om studenten/artikelförfattaren

Namn: Azin Dadgar
E-post: dadgar_azin@yahoo.com
Tar examen: Juni 2022
Brinner för: Jag har en passion för hälsosam kost och träning som fick mig att vilja förbättra min kunskap genom att utbilda mig inom detta område. Jag älskar hur mycket jag kan påverka andra människor och miljön genom kosten. Det är därför jag vill inspirera fler att engagera sig i kosten.

Om Sommarläsning på kostochnaring.se

Sommarläsningen är ett samarbete mellan Uppsala universitet och Kost & Näring där studenter på Kostvetarprogrammet bidrar med populärvetenskapliga artiklar om aktuell måltidsforskning. Artiklarna publiceras löpande och oredigerade med start från midsommar och ända fram till augusti. Klicka här för att ta del av alla artiklar som publicerats hittills under sommaren.