En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
bakgrundtest
Nyheter

Det här är en nyhet från gamla kostochnaring.se – Den kan därför se lite märklig ut

Hem > Aktuellt > Bättre mat i skolorna
2010-01-05

Varje dag äts tre miljoner mål mat som tillagats i det offentliga köket. Många människor äter sitt huvudmål i skolan, inom äldreomsorgen eller på ett sjukhus. Därför är det viktigt att maten är av hög kvalitet, att den är god och att den serveras på ett aptitligt sätt. Regeringen satsar därför fem miljoner kronor för att få bättre mat i offentlig sektor. Genom att tillföra extra pengar och ge specifika uppdrag ska maten på skolor, sjukhus och äldreboenden bli bättre.

Det är kommunen och landstinget som har ansvar för maten i skolor, på äldreboenden och sjukhus. Jordbruksministern hoppas att regeringens initiativ ska få till följd att kommunerna tar chansen att prioritera upp frågan om bra mat, dels genom att använda de resurser som nu avsätts, men också genom att förstärka satsningen genom egna medel

Kompetensutveckling
Två miljoner kronor satsas för att öka kompetensen hos personalen som jobbar med skolmat och annan offentlig mat. Pengarna kan sökas av organisationer som jobbar med att höja kompetensen hos personalen i offentliga kök. Dessa medel söks hos Jordbruksverket. Därutöver disponerar Livsmedelsverket en miljon kronor för att arbeta aktivt tillsammans med berörda arbeta med att höja kompetensen hos personalen som jobbar med mat till barn och äldre.

– Jag hoppas att dessa satsningar verkligen ska göra nytta ute i kommunerna. Det bästa sättet för att få bra mat i alla våra skolor och äldreboenden är att satsa på de människor som varje dag lagar och serverar maten. Genom detta initiativ vill jag visa att jag tycker att maten i skola och äldreomsorg är viktig. Jag hoppas att kommunerna tar chansen och ser till att själva satsa på sin personal så att de får ut mesta möjliga av de här åtgärderna, säger jordbruksminister Eskil Erlandsson.

Upphandling
Miljöstyrningsrådet, som jobbar med att sprida kunskap om offentlig upphandling, får två miljoner kronor extra för att kunna satsa på att stödja kommuner i upphandlingen av just mat.

– Det har under året pågått en diskussion kring vilken mat som kommuner och landsting köper in och serverar i skolor, äldreboenden och på sjukhus. Jag vet att många kommuner tycker att det är svårt att ställa krav i upphandlingen. Därför ger vi nu extra resurser för att kunna hjälpa kommunerna att ställa rätt sorts krav. Jag hoppas verkligen att kommunerna tar chansen och använder sig av den hjälp som de nu får, så att vi får bra mat till våra barn och gamla, säger Eskil Erlandsson.

Källa: regeringen.se

(Pressmeddelande 31 december 2009 Jordbruksdepartementet)