En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här!
bakgrundtest

Nyheter

Det här är en nyhet från gamla kostochnaring.se – Den kan därför se lite märklig ut

Hem > Aktuellt > ”Arbete som verkligen gör skillnad”
2016-10-27
Samling kring livsmedelsupphandlingen. Upphandlingsmyndighetens Monica Sihlén (stora bilden) var en av de medverkande under dagen, som modererades av Kost & Närings tidigare ordförande, tillika deltagare i föreningens fokusgrupp Upphandling, Karin Lidén. Foto: Malin Ottosson.
Samling kring livsmedelsupphandlingen. Upphandlingsmyndighetens Monica Sihlén (stora bilden) var en av de medverkande under dagen, som modererades av Kost & Närings tidigare ordförande, tillika deltagare i föreningens fokusgrupp Upphandling, Karin Lidén (längst ned t.v.).  Foto: Malin Ottosson.

”Arbete som
verkligen gör skillnad”

Ökad samverkan och vikten av grundliga uppföljningar kom att bli huvudämnen vid Kost & Närings och fokusgrupp Upphandlings heldagsseminarium den 12 oktober. Närmare 90 deltagare från hela landet hade samlats i Stockholm för att stöta och blöta frågan om hur livsmedelsupphandlingen ska kunna förbättras ytterligare.

Innebär offentlig upphandling en begränsning eller en möjlighet? Den frågan ställdes från scenen av Inger Ek, sedan i april generaldirektör på nystartade Upphandlingsmyndigheten, som var en i raden av namnkunniga medverkande under dagen. Hennes eget svar på frågan: upphandlingen utgör på samma gång en möjlighet och ett ramverk för samhällsnytta.

– Det handlar om att lyfta blicken och se upphandlingen som ett strategiskt verktyg. Här ska Upphandlingsmyndigheten vara ett stöd för alla enheter som berörs av offentlig upphandling, sade Inger Ek, som också konstaterade att uppfattningarna upphandlingens strategiska betydelse varierar kraftigt.

– Vår roll är att sprida kunskaper för att få till mer samverkan. Här har funnits en ”beröringsskräck” mellan leverantörer och upphandlande part, och den behöver jobbas bort.

Nyfiken på mer? Klicka här för att ta del av samtliga presentationer från dagen!

Löpande förbättringar

Just detta – insikten om samverkan och dialog som en förutsättning för att fortsätta driva utvecklingen inom livsmedelsupphandlingen i positiv riktning – var ett återkommande tema under dagen. Vikten av uppföljning, liksom hur ett gediget förarbete i form av exempelvis genomtänkta kriterier underlättar densamma, hörde till det som diskuterades både på scenen och mellan deltagarna.

Stefan Calrell, försäljningschef offentliga kunder vid Martin & Servera, beskrev hur relationerna mellan upphandlare och grossister i många fall gått från ganska frostiga till att nu ha blivit betydligt bättre.

– Numera ser jag faktiskt fram emot de livliga och ofta fruktbara diskussioner vi har med Kost & Närings fokusgrupp Upphandling. Vi gör fel ibland och ni gör fel ibland, men genom att samarbeta och ha kontakter med varandra kan vi hela tiden bli bättre, framhöll Stefan Calrell.

Krav och uppföljning

I en uppskattad presentation gick Monica Sihlén, Upphandlingsmyndighetens expert på livsmedelsupphandling, igenom de kriterieuppdateringar som gjorts under 2016 och som nu finns samlade hos myndigheten. Det gäller å ena sidan att ställa krav som motsvarar de politiska målen, till exempel kring ekologi eller djurskydd, samtidigt som kraven ska vara möjliga att följa upp.

Någon som verkligen tar uppföljningen på allvar – på daglig basis, ända ner på positionsnivå – är Linda Bjarle, livsmedelscontroller i Helsingborgs stad. Tack vare den livsmedelsupphandling som hon inledde kort efter att hon tillträtt sin tjänst sparade kommunen omkring 12 miljoner kronor när det tidigare, mycket gamla avtalet ersattes med ett nytt.

– Vi har 220 enheter i Helsingborg men ingen central kostorganisation. Det var viktigt för staden att ta ett helhetsgrepp, sade Linda Bjarle, som också spår att antalet livsmedelscontrollers i framtiden kommer bli allt fler, i takt med högre förväntningar inom kommuner och landsting om en effektivare livsmedelsupphandling.

Avtalshävning osäker utväg

Dialog, diskussioner och noggrann uppföljning till trots – vad händer om en avtalspart anser att inget annat hjälper och därför vill häva avtalet?

– Det måste vara ett avtalsbrott av ”väsentlig betydelse” för att man ska få häva avtalet, förklarade Hampus Allerstrand, förbundsjurist från SKL, som bidrog till att reda ut begreppen kring denna sista utväg.

Fokusgrupp Upphandlings Anita Åberg. Foto: Malin Ottosson.
Fokusgrupp Upphandlings Anita Åberg. Foto: Malin Ottosson.

Vad som utgör väsentlig betydelse måste den part som vill häva avtalet visa inför domstol. Hampus Allerstrand beskrev bland annat ett hovrättsfall i Sydsverige, där flera kommuner gått ihop för att få ett avtal hävt men inte fått rätt och istället dömts att betala höga skadestånd. Fallet visar att avtalshävning kan vara både osäkert och komplicerat – och understryker än en gång betydelsen av att agera noggrant och genomtänkt i upphandlingsprocessens alla led.

Nöjda arrangörer

Arrangörerna i fokusgrupp Upphandling var vid dagens slut nöjda. Tanken bakom seminarieprogrammet var täcka in hela upphandlingsprocessen, något föll väl ut också i praktiken, anser Anita Åberg, sammankallande i fokusgruppen.

– Sedan är vi väldigt glada för att så många inte bara valde att delta i dagen, både från köparsidan och säljarsidan, utan också tog en så aktiv del i diskussionerna. Att den här dialogen sker brett är så otroligt viktigt. Och att fokusgruppen och Kost & Näring kan fungera som en arena för det här utbytet är en bekräftelse på att det arbete vi lägger ned i de här frågorna verkligen gör skillnad, säger Anita Åberg.

Malin Ottosson

Fotnot: Artikeln är ett utdrag ur bevakningen av seminariedagen som du kan lösa om i sin helhet på Kost & Närings medlemssidor i kommande nummer av Magasin Måltid, med utgivning i början av december.