En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
Tidigare kalendarieposter
Hem > Aktuellt > Kalendarium > Tidigare kalendarieposter

Styrelsemöte

 1. För medlemmar
 2. Internt event
 3. Styrelsearbete

Ordinarie styrelsemöte i Kost & Näring. Äger rum digitalt och/eller på Ledarna i Stockholm.

Årsmöte 2021

 1. Interna nyheter
 2. Internt event
 3. Årsmöte

Årsmöte i Kost & Näring, digitalt mellan kl. 14 och 16. Anmälan och all annan information rörande hittar du som är medlem i föreningen här. (Kräver medlemsinloggning.)

Årsmöte i lokalavdelning Stockholm

 1. För medlemmar
 2. Lokalavdelning Stockholm

Kost & Närings lokalavdelning Stockholm håller digitalt årsmöte, kl 19.00 – c:a 20.00. Inbjudan, praktisk info och anmälan hittar du här.

Sill på den offentliga tallriken: Fakta, tillagning, tillgänglighet

 1. Hållbarhet

Kostnadsfritt webbinarium kl. 13.30-14.45, arrangerat av Kost & Närings fokusgrupp Hållbarhet och MAT-tanken. Inbjudan och närmare info hittar du här.

Måltiden och medierna – recept för att nå ut

 1. Externt event
 2. Lokalavdelning Stockholm
 3. Lokalavdelningar
 4. Publikt event

Digital medlemskväll kl. 18.30 till c:a 19.30, arrangerad av Kost & Närings lokalavdelning Stockholm. Kostnadsfritt för medlemmar i Kost & Näring, icke-medlem betalar 50 kr. Anmälan senast 7 mars.

Skolverkets nationella programråd för Restaurang- och livsmedels­programmet

 1. Fokusgrupper
 2. Förskola och skola

Arbetsmöte, digitalt. Kost & Näring representeras av Kerstin Berg, fokusgrupp Förskola och skola.

Branschsamarbetspartnerträffar

 1. Branschsamarbeten
 2. Fokusgrupper
 3. Förskola och skola
 4. Hållbarhet
 5. Sjukhus
 6. Styrelsearbete
 7. Upphandling
 8. Utrustning och lokaler
 9. Äldreomsorg

Dialogmöten mellan Kost & Närings branschsamarbetspartner och representanter från föreningens styrelse och fokusgrupper. Äger rum digitalt och/eller på Ledarna i Stockholm.

Styrelsemöte

 1. För medlemmar
 2. Internt event
 3. Styrelsearbete

Ordinarie styrelsemöte i Kost & Näring. Äger rum digitalt och/eller på Ledarna i Stockholm.

DRF: Hälsofrämjande sjukhusmåltider

 1. Aktivitet
 2. Fokusgrupper
 3. Publikt event
 4. Sjukhus

Digital workshop arrangerad av Dietisternas Riksförbund, DRF. Tid: kl 9.00-11.30. Anmälan via ”Läs mer” här nedanför.

”Vill du att maten på sjukhus ska integreras som del av behandling, oavsett om patienten har behov av hälsofrämjande nutrition, sjukdomsspecifik nutrition eller nutritionsbehandling för undernäring? Vill du att maten på sjukhus ska prioriteras bland all vårdpersonal och används som ett pedagogiskt redskap för att på kort och lång sikt närma sig hälsa för varje individ? Delta då i vår workshop för att hitta vägar att nå målet!”

 

The implementation of sustainable meals

 1. EFAD
 2. Externt event
 3. Fokusgrupper
 4. Hållbarhet
 5. Internationellt

Öppet, kostnadsfritt webbinarium med Jenny Isenborg Sultan, Kost & Närings fokusgrupp Hållbarhet. Del 3 av 3 i en webbinariesatsning från EFAD om svenskt hållbarhetsarbete inom offentliga måltider. Moderator: Malin Skinnars Josefsson. Språk: Engelska. Närmare information och anmälningsformulär publiceras hösten 2020 på EFAD:s webbinariesida.

Digital medlemskväll och föreläsning i Stockholm

 1. Lokalavdelning Stockholm
 2. Externt event
 3. För medlemmar
 4. Internt event

Kost & Närings lokalavdelning Stockholm. Kvällen gästas av MAT-tanken/Jordbruksverket, som berättar om sitt arbete. Närmare information om – och anmälan till – den kostnadsfria medlemskvällen återfinns i inbjudan.

Fokusgruppdagar 2020

 1. Fokusgrupper
 2. Internt event

Arbete och planering i föreningens sex fokusgrupper. Samling kvällen den 19:e och arbetsmöte (heldag) dagen därpå. Inbjudan och närmare info följer. OBS: 19-20 november är de korrekta datumen. Tidigare på hemsidan och i Förenade Måltider nr 2/20 har andra datum kommunicerats felaktigt.