En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
Tidigare kalendarieposter
Hem > Aktuellt > Kalendarium > Tidigare kalendarieposter

Styrelsemöte

 1. Internt event
 2. Styrelsearbete

Ordinarie möte i Kost & Närings styrelse. Äger rum i Stockholm.

Branschdialog Livsmedelsupphandling

 1. Fokusgrupper
 2. Upphandling

Dialogmöte i Stockholm (ort prel.) arrangerat av Kost & Närings fokusgrupp Upphandling, med representanter från leverantörer, grossister och upphandlande myndigheter. En del i det löpande arbetet med dokumentet Branschöverenskommelse för upphandling av livsmedel.

Prat om Mat: Hur förberedde ni er inför strejken?

 1. Beredskap
 2. För medlemmar
 3. Prat om Mat

Digital dialog och erfarenhetsutbyte, endast för medlemmar i Kost & Näring, kl. 14.0–14.45. Anmälan möjlig fram till PoM-passets start. Närmare information och anmälan »

Förenings­dagarna 2024

 1. Fokusgrupper
 2. Revisorer
 3. Styrelsearbete
 4. Valberedningen

Strategi- och planeringsmöte i Helsingborg för Kost & Närings fokusgrupper, styrelse, valberedning, revisorer, lokalavdelningsordförande och eventgrupp. Inbjudan skickas ut separat.

Online-workshop: Besatt mätsyndrom eller Pragmatisk byråkrati

 1. Externt event
 2. Forskning
 3. För medlemmar
 4. Ledarskap

Digital online-workshop/föreläsning arrangerad av branschföreningen Ledarna inom idéburen sektor, med ledarskapsforskarna Susanna Alexius och Janet Vähämäki. Kostnadsfritt och endast för medlemmar i Kost & Näring. Mer information och anmälan (senast 10 april) »

Styrelsemöte

 1. Internt event
 2. Styrelsearbete

Ordinarie möte i Kost & Närings styrelse. Digitalt.

Asta-dagarna, Linköping

 1. Fokusgrupper
 2. Förskola och skola
 3. Specialkost

Nationell tvådagarskonferens för allergi-, astma- och KOL-sjuksköterskor. Tema: Allergi. Kost & Närings Åsa Kullberg, fokusgrupp Förskola och skola medverkar med föreläsning om specialkost.

Styrelsemöte

 1. Internt event
 2. Styrelsearbete

Ordinarie möte i Kost & Närings styrelse. Äger rum i Stockholm.

Skolverkets nationella programråd för Restaurang- och livsmedels­programmet

 1. Fokusgrupper
 2. Förskola och skola

Ordinarie möte, genomförs digitalt. Kost & Näring representeras av Kerstin Berg, fokusgrupp Förskola och skola.

Stockholm: SLV om kostråd, riktlinjer och arbetet framåt

 1. Externt event
 2. Lokalavdelning Stockholm
 3. Lokalavdelningar

Samtal med Livsmedelsverkets Emelie Eriksson och Fanny Sellberg om arbetet med uppdateringarna av nuvarande kostråd och de nationella riktlinjerna för måltider i skola och förskola.
Anmälan och mer information »

Branschdialog Livsmedelsupphandling

 1. Fokusgrupper
 2. Upphandling

Dialogmöte i Mölndal arrangerat av Kost & Närings fokusgrupp Upphandling, med representanter från leverantörer, grossister och upphandlande myndigheter. En del i det löpande arbetet med dokumentet Branschöverenskommelse för upphandling av livsmedel.

Styrelsemöte

 1. Internt event
 2. Styrelsearbete

Ordinarie möte i Kost & Närings styrelse. Äger rum i Stockholm.