En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
Kostdagarna2024_bakgrund_sidhuvud
Hem > Kostdagarna 2025 > På plats
Foto: David Hollertz
Kost & Närings eventgrupp ansvarar för planering och genomförande av Kostdagarna.

Tack!

Kostdagarna 2024 är över – och här nedanför hittar du såväl Förenade Måltiders stora bildspecial från dagarna som presentationer och annat material från de medverkande: både på Stora scenen och i seminarielokalerna Kniven och Gaffeln. På återseende igen våren 2025!

För att komma till vanliga kostdagarna.se, klicka här.

Medverkandepresentationer och övrigt material

Stora scenen

Kniven och Gaffeln

Kostdagarna 2024 i bilder

Ställ din fråga här!

Inskickade frågor skickas omedelbart vidare till moderator/arrangör för den aktuella programpunkten.

TORSDAG 14 MARS

10.00 – 11.30

Ankomst och registrering från kl. 9.30
utställningen öppnar kl. 10.00


11.30 – 12.30

Stående mingellunch serverad i utställningen


12.30 – 12.45

Inledning

Kost & Närings ordförande Marianne Backrud-Hagberg snitslar banan för Kostdagarna 2024 tillsammans med Måns NilssonAgneta Elofsson och Karin Henningsson – moderatorer för Stora scenen respektive seminariescenerna Kniven och Gaffeln.


12.45 – 13.45

Nyckeln till samarbete och kreativitet

Organisationsforskaren Louise Bringselius, om bördan av detaljstyrning och misstänksamhet – och om effekterna av att istället våga styra och leda med tillit som grundprincip.


13.45 – 14.00

Paus


14.00 – 14.45

Du sköna nya AI-värld!?

Robotutvecklaren och AI-experten Fredrik Löfgren, om möjligheter och potential – men också dilemman och hot – när artificiell intelligens gör sitt intåg i snart sagt alla typer av verksamheter och samhällssektorer.

14.00 – 14.45
KNIVEN
Alla pratar IDDSI – men sen då?

Med IDDSI har bedömningar av tugg- och säljsvårigheter fått en ny, internationell standard –och arbetet med konsistensanpassad kost ett kompletterande språk. Men på samma gång som IDDSI nu successivt tar över i journaler och ordinationer kvarstår frågetecken kring den praktiska hanteringen i köken.

Vad innebär IDDSI i praktiken? Vilka verktyg finns för vägledning? Och hur kan professionerna runt patienten kroka arm för att hitta ett gemensamt språk för konsistensanpassning?

Välkommen till ett seminarium med representanter från såväl leverantörsled som vård- och måltidsprofessionerna. Om utmaningarna framåt – men också med goda exempel på framgångsrikt arbete som bedrivs redan i dag.

Medverkande:
Ewa Hansson, Special Foods manager och leg. dietist, Findus
Maria Walker Andersson, verksamhetsutvecklare, Universitetssjukhuset i Linköping
Jenny Widén, kommundietist inom Social- och äldreförvaltningen, Haninge kommun
Julia Yli-Hukka, logoped, Södra Älvsborgs Sjukhus

Arrangeras av:
Kost & Närings fokusgrupp Äldreomsorg

14.00 – 14.45
GAFFELN
Q&A: Fem frågor om klimat, miljö och offentlig mat

Klimat- och miljöfrågornas tydligt globala dimension kan emellanåt få hållbarhetsarbetet i den egna måltidsverksamheten att kännas mindre betydelsefullt. ”Vad spelar det egentligen för roll vad vi gör, eller inte gör, här i min lilla kommun/region?”

Den frågan – tillsammans med fyra ytterligare på tema klimat, hållbarhet och offentlig mat – besvaras och diskuteras av Elin Röös, forskare vid SLU med inriktning mot hållbar matproduktion och -konsumtion.

Välkommen till ett lösningsorienterat fråga-svar-seminarium, under ledning av medlemmarna i Kost & Närings fokusgrupp Hållbarhet – och med glasklar inriktning mot konkreta ”hands-on”-åtgärder för maximal utväxling i de offentliga måltidsverksamheternas hållbarhetsarbete.

Medverkande:
Elin Röös, universitetslektor vid Institutionen för energi och teknik, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Arrangeras av:
Kost & Närings fokusgrupp Hållbarhet


14.45 – 15.30

Eftermiddagsmingel bland Kostdagarnas alla utställare


15.30 – 16.15

Alla ska med

Grundaren och ledaren av Glada Hudik-teatern Pär Johansson, om mångfald, vad människor behöver för att växa – och om den emotionella bergochdalbana det innebär att bryta mot normer och göra upp med gamla ”sanningar”.

15.30 – 16.15
KNIVEN
Skollunchen: ett förbisett guldägg i utbildningskorgen?

Diskussionen om schemalagda skolluncher är allt annat än ny. Men trots att frågan stötts och blötts under en lång rad år: Hittills har förhållandevis lite hänt i praktiken.

Vad behövs för att dyrka upp det låsta läge kring schemalagda luncher som råder inom många kommuner i dagsläget? Vilka är argumenten som biter också på skolornas pedagogiskt ansvariga? Och i vilken utsträckning har måltidsverksamheterna själva en hemläxa att göra?

Möt rektorn som varit en av pionjärerna i att göra skolmåltiden till en självklar, integrerad del av den pedagogiska verksamheten – och som dessutom kan presentera svart på vitt om de schemalagda lunchernas effekt på studieresultaten. Även bland elever på högstadiet.

Medverkande:
Ann-Christin Pinola, rektor Töllsjöskolan, Bollebygds kommun

Arrangeras av:
Kost & Närings fokusgrupp Förskola och skola

15.30 – 16.15
GAFFELN
Flexibla patientmåltider – att ställa om en hel region

Större flexibilitet och ökad valfrihet för patienterna – och så minskat matsvinn. Målbilden är tydlig när Region Skåne i slutet av 2024 byter entreprenad mot egenregi, och startar upp sitt helt nybyggda kök för produktion av kylda portionslådor i Kristianstad.

Vilka avvägningar och analyser ledde fram till det politiska beslutet om det måltidssystem som nu införs? Vilka är hörnstenarna? Och vilket arbete pågår för att ge avdelningsköken rätt förutsättningar att leverera en god måltidsupplevelse – hela vägen fram till patienten?

I seminariet bidrar även Livsmedelsverkets Emelie Eriksson med perspektiv på hur de nationella riktlinjerna för måltider på sjukhus från 2020 tillämpats i landets regioner.

Medverkande:
Helena Rappe, områdeschef Måltider och Livsmedel, Region Skåne
Kirsti Marttila Gaard, leg. sjuksköterska och handläggare vid Skånes universitetssjukhus, Region Skåne
Emelie Eriksson, verksamhetsledare vid Nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg, Livsmedelsverket

Arrangeras av:
Kost & Närings fokusgrupp Sjukhus


16.15 – 17.15

Ledarskap på hjärnans villkor

Författaren och coachen Jana Söderberg, om hjärnans grundmekanismer – och om hur kunskapen om dem kan hjälpa chefer att leda organisationen mot starkare motivation, ökad arbetsglädje och större personligt ansvarstagande.


17.15 – 17.30

Det var Kostdagarna torsdag

Avrundning av dagprogrammet.


19.00 – 19.45

Mingel, aptitretare och fördrink

Återsamling på Kistamässan och upptakt inför kvällens middag.


19.45 – ?

Trerätters middag med underhållning

Kvällens tema är Återbruk: Gläns ikapp med din festligaste outfit från någon av dina tidigare allra festligaste fester!

FREDAG 15 MARS

8.30 – 8.45

God morgon, Måltidssverige!

Inledning på Stora scenen och avstamp inför dagens program.


8.45 – 9.45

Ditt komplexa uppdrag

Forskningsledaren och docenten Susanna Alexius, om hållbart ledarskap, (o)realistiska ideal och betydelsen av ödmjukhet inför det sociala livets oordning.

8.45 – 9.45
GAFFELN

Kostdagarna Forum

Programpunkten som helt bygger på deltagarnas engagemang och samtalslusta.

» Läs mer här!
» Visa inkomna frågeställningar


9.45 – 10.30

Utställarna bjuder till

Maffig grande finale i mässhallen där utställarna stämmer upp i en sista tonartshöjning.


10.30 – 11.30

Från medelmåtta till minnesmästare – boostcamp för ”hopplösa”

Minneskonstnären Jonas von Essen i ett intensivpass om minnesteknik, där teori varvas med strategi och – inte minst – såväl praktiska övningar som handfasta tips.

10.30 – 11.30
KNIVEN
Tillämpning, uppföljning, bevisning – hållbarhetskriterierna på "kostchefiska"

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier – för alltifrån kött och fisk till frukt, grönt och sociala aspekter – är en värdefull resurs för landets offentliga inköpare och måltidsverksamheter. Men när det kommer till tillämpningen av kriterierna, och dess effekter på bland annat uppföljningen, räcker verksamheternas konsekvensanalyser inte alltid hela vägen i mål.

Hur resonerar Upphandlingsmyndigheten kring de kriterier myndigheten tagit fram? Vad är viktigt i praktiken? Och vilka är de rimliga ansatserna i en tid då uppföljning och beviskrav känns krångligare än någonsin?

Upphandlingsmyndighetens livsmedelsexpert Monica Sihlén i dialog med representanter från Kost & Närings fokusgrupp Upphandling, i ett seminarium som riktar sig till kost-/måltidschefer och ”deras” livsmedelsupphandlare.

Medverkande:
Monica Sihlén, segmentsansvarig för livsmedel, Upphandlingsmyndigheten

Arrangeras av:
Kost & Närings fokusgrupp Upphandling


11.30 – 11.45

Paus


11.45 – 12.45

Var du än befinner dig – sluta aldrig gå

Författaren och inspiratören Christina Rickardsson, om utmaningar, motivation och vår inneboende förmåga att resa oss, repa mod och fortsätta framåt – om och om igen.


12.45 – 13.00

Avslutning av Kostdagarna 2024 följt av lunch

… som serveras från och med kl. 13.00.

 • Adda Inköpscentral

  Adda Inköpscentral är ett företag inom Sveriges kommuner och regioner (SKR) som erbjuder offentlig sektor ramavtal och tjänster inom strategisk försörjning. Våra tjänster ska ha ett bra affärsmässigt innehåll och ett långsiktigt samhällsperspektiv. Inom kategorin fastighetsförvaltning finns en mängd ramavtal som bland annat innehåller storköksutrustning, hygienartiklar samt livsmedel för krisberedskap. Vi kommer i vår monter att erbjuda smakprov på livsmedel för krisberedskap.

  Kontaktperson: Helena Eggens
  E-post: inkopscentralen@adda.se
  Telefon: 08-525 029 96
  Hemsidahttps://www.adda.se/

  Adda Inköpscentral
 • Ahlström Factory

  Ahlströms produktutvecklar, marknadsför och distribuerar unika produkter och moderna matkoncept till HORECA samt offentlig sektor med fokus på helt växtbaserade livsmedel.

  Kontaktperson: Felix Strandvik
  E-post: felix.strandvik@ahlstroms.se
  Telefon: 070-404 73 12
  Hemsidahttps://ahlstromfactory.se/

  Ahlström Factory
 • Arla Pro ✪

  1. ✪ Kost & Närings branschsamarbetspartner Guld

  Skolor som har implementerat frukost vittnar om en mängd positiva effekter. Arla lanserar inom kort Frukosteffekten, en guide där vi ger handfasta tips, verktyg och inspiration om hur skolor lyckas med sin frukost. Kom till vår monter och prata frukost i skolan, småmål för äldre och framtidens hållbara mejeri.

  Arla är världens största producent av ekologiska mejeriprodukter.
  Vår vision är att skapa framtiden inom mejeri för att sprida hälsa och inspiration i världen, helt naturligt.

  Kontaktperson: Ida Charpentier
  E-post: ida.peyre.charpentier@arlafoods.com
  Telefon: 073-501 91 60
  Hemsidahttps://kund.arla.se/

  Arla Pro ✪
 • Atria Foodservice

  Atria – den självklara proteinleverantören. Vill ni ha fågel, fisk eller mittemellan? Vi erbjuder ett brett sortiment med fokus på protein av kött, fågel, fisk och vegetariskt, med goda tillbehör. Vi är ett av norra Europas ledande matföretag med egen produktion i Sverige och Finland. Med kunden i fokus vill vi inspirera och levererar trygg mat från välkända varumärken som Lönneberga, Lithells, Ridderheims och Gourmet Service, producerat på ett ansvarsfullt sätt.

  Kontaktperson: Pernilla Andersson
  E-post: pernilla.andersson@atria.com
  Telefon: 070-294 69 40
  Hemsidahttps://www.atriafoodservice.se/

  Atria Foodservice
 • Bergström & Hellqvist

  Säker mat – vart ni än är på väg! Kom och prata med oss för att få inspiration inom matsäkerhet. Passa på att tävla och vinna goda priser.

  Vi är utbildare och konsulter inom till exempel: • Matallergi och allergikost • Livsmedelshygien • Egenkontroll • HACCP

  Vi erbjuder utbildningar på det sätt som passar bäst för er.

  Kontaktperson: Magnus Bergström
  E-post: magnus@bergstrom-hellqvist.com
  Telefon: 070-869 65 30
  Hemsidahttps://bergstrom-hellqvist.com/

  Bergström & Hellqvist
 • Blentagruppen

  Blentagruppen är ett familjeägt företag vars vision är att genom närhet och omtanke skapa de godaste matupplevelserna av svensk kyckling och kalkon. Vi är den kompletta matfågelleverantören som erbjuder både kyckling, höns och kalkon genom våra varumärken Guldfågeln och Ingelsta Kalkon.

  Kontaktperson: Nellie Wedin
  E-post: nellie.wedin@blentagruppen.se
  Telefon: 0730-75 81 83
  Hemsidahttps://blentagruppen.se/

  Blentagruppen
 • Buhr Agenturer

  Specialporslin från Bauscher och Schönwald för vård och omsorg framtaget att fungera i samtliga mattransportsystem. Vi tillverkar modernt, certifierat porslin för professionellt bruk i Tyskland enligt ISO 14001 samt ISO 50001, och har även porslin med inbyggda hjälpmedel för synskadade och dementa. Vi kan och förstår hantering där temperatur, transport, hygien och kompletteringar är avgörande.

  Kontaktperson: Marcus Johansson
  E-post: marcus@buhr.se
  Telefon: 070-988 66 01
  Hemsidahttps://www.buhr.se/

  Buhr Agenturer
 • CGI Suomi Oy

  Hur skapar vi glada matgäster genom teknik och hållbarhet? Genom att använda CGI Aromi!

  Aromi är ett intelligent kostdatasystem som använder realtidsdata för att optimera alla processer i ett storkök för att sänka kostnaderna, minska svinnet och förbättra matkvaliteten. Är du intresserad? Vill du se en live-demo? Kom och prata med oss i Kostdagarnas utställning.

  Kontaktperson: Jelena Lundberg
  E-post: jelena.lundberg@cgi.com
  Telefon: 070-669 80 08
  Hemsidahttps://www.cgi.com/se/sv/aromi

  CGI Suomi Oy
 • Danish Crown Professional

  Danish Crown är en livsmedelskoncern och en av världens största producenter av kött. Danish Crown Professional är ett segment inriktat på att leverera högkvalitativa produkter och tjänster till kunder inom restauranger, livsmedelsindustrin, offentliga sektor, hotell, caféer och skolkök. Vi värnar om våra kunder och vill göra vårt sortiment så bra som möjligt för dig som kund. Förutom att leverera hög kvalité kan vi även erbjuda ett brett sortiment med noga utvalda ingredienser.

  Kontaktperson: Stefan Backman
  E-post: stbac@danishcrown.com
  Telefon: 0730-49 33 78
  Hemsidahttps://www.danishcrownprofessional.se/

  Danish Crown Professional
 • Di Luca & Di Luca

  Fernando Di Luca som grundade familjeföretaget Di Luca & Di Luca säger: ”Mat som inte smakar gott blir inte äten, hur nyttig den än är”. Det är styrkan i vår medelhavsportfölj, att den traditionella medelhavsmaten både är god och hälsosam. På medelhavstallriken spelar grönsakerna huvudrollen och köttet är ett tillbehör. Låt måltiden bli en paus, en stund av närvaro och glädje i gott sällskap med andra.

  Vi kommer att visa upp vår D-vitaminberikade rapsolja och det ekologiska sortimentet.

  Kontaktperson: Anna Löfgren
  E-post: anna.lofgren@diluca.se
  Telefon: 0730-77 12 06
  Hemsidahttps://dilucafoodservice.se/

  Di Luca & Di Luca
 • Dole Nordic

  Gruppen Dole Nordic består av en rad frukt- och gröntföretag i Sverige och Danmark. Vi har fördjupade samarbeten i varje led av värdekedjan. Detta gör att vi alltid kan vara dagsaktuella när det gäller säsong, sortiment och pris och effektiva i vår leverans. Vi erbjuder ett brett sortiment av produkter i säsong, från Sverige och resten av världen. Vi och våra leverantörer följer GFSI-godkända branschstandarder som är framtagna för säker livsmedelshantering. Kom gärna förbi oss och säg hej!

  Kontaktperson: Daniel Nylander
  E-post: daniel.nylander@dolenordic.com
  Telefon: 070-874 20 14
  Hemsidahttps://dolenordic.com/

  Dole Nordic
 • Electrolux Professional

  Electrolux Professional är en ledande global helhetspartner av professionella storkökslösningar. Med över 100 års branscherfarenhet har vi levererat högkvalitativ storköksutrustning med låga driftskostnader till kommuner, landsting, skolor, förskolor och andra produktionskök i hela landet. Tillsammans med vårt rikstäckande återförsäljar- och servicenätverk hjälper vi er att hitta de lösningar som matchar era behov – från den lilla kaffebryggaren i caféet till den stora kokgrytan i skolköket.

  Kontaktperson: Alexandra Sjögren
  E-post: alexandra.sjogren@electroluxprofessional.com
  Telefon: 073-328 18 85
  Hemsidawww.electroluxprofessional.com/se

  Electrolux Professional
 • Feldt's Fisk & Skaldjur

  På västkusten, bara några meter från havet med en fantastisk utsikt över det gamla fiskesamhället Smögen, ligger Feldt’s Fisk & Skaldjur. Familjeföretaget Feldt’s är en av de ledande fisk- och skaldjursleverantörerna i Sverige.

  Sortimentet omfattar opanerade, panerade och förstekta produkter från havet. Feldt’s kan dessutom presentera marknadens kanske största sortiment av lakeprodukter samt rökta och gravade produkter från eget rökeri. Kort sagt, Feldt’s har allt från havet… och lite till.

  Kontaktperson: Erica Haglund
  E-post: erica@feldts.se
  Telefon: 076-858 95 25
  Hemsidahttps://fisk.se

  Feldt's Fisk & Skaldjur
 • Findus ✪

  1. ✪ Kost & Närings branschsamarbetspartner Guld

  På Findus uppmuntrar vi till att äta lite bättre varje dag. Vi är därför stolta över att vårt sortiment utgörs av fryst fisk, grönsaker och vegetariskt. Vi erbjuder även produkter till personer med tugg- och sväljsvårigheter. Kom förbi vår monter på Kostdagarna 2024 och låt oss få inspirera dig.

  Kontaktperson: Charlotta Heier
  E-post: charlotta.heier@se.findus.com
  Telefon: 072-240 90 26
  Hemsidahttps://www.findusfoodservices.se/

  Findus ✪
 • Fontana Food

  Fontana är ett svenskt familjeföretag. Sedan 1978 har vi delat med oss av grekisk matkultur, matglädje och hälsosam medelhavsmat. Vi arbetar för ett hållbart samhälle som värnar om människa, djur och natur.

  Vi är smaksökare och våra produkter ska göra det enkelt att skapa god och hälsosam mat för alla. Besök vår monter så berättar vi gärna mer om våra goda nyheter; som vår nya svinn-smarta spillfeta, en mild solros- och olivolja och, äntligen, en olivmix i pet. Varmt välkomna!

  Kontaktperson: Peter Persson
  E-post: peter@fontanafood.se
  Telefon: 073-708 48 27
  Hemsidawww.fontana.se

  Fontana Food
 • Foodduck Sverige

  Mindre svinn och mer hållbara måltider. Foodduck är ett hygieniskt, miljövänligt och kostnadseffektivt alternativ för att servera olika pålägg på restaurangernas servicelinjer, på brödborden och i professionella kök.

  Användningen av maskinen är lätt och enkelt och den fungerar helt automatiskt. Det bredbara pålägget är skyddat mot bakterier från omgivningen, i motsats till traditionella öppna askar och den miljövänliga förpackningen belastar inte naturen som portionsförpackningar.

  Kontaktperson: Sofia Haapasaari
  E-post: sofia.haapasaari@foodduck.se
  Telefon: +358 403 512 863
  Hemsidafoodduck.se

  Foodduck Sverige
 • Fribergs Verkstäder

  Mer än 50 års erfarenhet av svensk maskintillverkning till storkök. Marknadsledande inom spis och stekbord. Fribergs induktion + Sicotrinic = Sant. Effektiva storkök tillsammans. Varmt välkommen till vår monter.

  Kontaktperson: Henrik Reutner
  E-post: henrik.reutner@fribergs.se
  Telefon: 070-816 09 20
  Hemsida: fribergs.se

  Fribergs Verkstäder
 • GB Foods Sverige

  Vart är vi på GB Foods på väg? Kanske mot en lösning tillsammans med er? Vår intension är i alla fall att försöka hjälpa er på er väg framåt. Därför kommer vi på Kostdagarna visa en sida av vårt sortiment ni kanske inte är så bekanta med.

  Vi kommer att prata i begrepp som Beredskapsmat, Krislager och Outdoor Meals. Tanken är att ni skall få bekanta er med vårt sortiment. Smaka, diskutera och upptäck hur man på ett insiktsfullt sätt kan staka ut vägen framåt med minimerade risker.

  Kontaktperson: Johan Rimmenstedt
  E-post: johan_rimmenstedt@thegbfoods.com
  Telefon: 070-256 60 65
  Hemsidahttps://www.thegbfoodservice.se

  GB Foods Sverige
 • Getinge Storkök

  50 år av förbättringar. Getinge Storkök har verkat i branschen sedan 1967 och är idag marknadsledande tillverkare av kokgrytor till storkök. Vårt goda renommé beror på produkternas höga materialkvalitet och våra sinnrika konstruktioner. Varje ny modellgeneration av kokgrytor har uppmärksammats för hur våra genomtänkta nyheter förenklar det dagliga arbetet.

  Kontaktperson: Krister Nilsson
  E-post: krister@gsab.nu
  Telefon: 035-17 99 96
  Hemsidahttps://www.gsab.nu/

  Getinge Storkök
 • Greenfood/Ewerman ✪

  1. ✪ Kost & Närings branschsamarbetspartner Guld

  Vi på Greenfood vill bjuda in er till oss på en härlig fruktstund! Under denna viktiga och nyttiga stund tillsammans vill vi även passa på att visa er runt i en svinn- och klimatsmart SallaCarte-värld! Vi vill inspirera er till att använda bredden i vårt skurna frukt- och grönsakssortiment och visa hur det kan förenkla er vardag.

  Kontaktperson: Paul Lövström Widell
  E-post: paul.widell@ewerman.se
  Telefon: 070-401 73 69
  Hemsidawww.ewerman.se

  Greenfood/Ewerman ✪
 • Haglund Industri

  Haglund Industri tillverkar professionella kyl- och fryslösningar för restauranger, butiker och storkök. Designade och producerade i Gällstad, Sverige.

  I fem generationer har familjen Haglund haft egen tillverkning i fabriken i Gällstad. Från det tidiga bleckplåtslageriet till dagens högkvalitativa och energieffektiva kylar har grundreceptet varit detsamma: lyssna på kunderna, var noggrann med detaljerna och sluta aldrig att utveckla teknik och funktion.

  Kontaktperson: Staffan Haglund
  E-post: staffan@haglundindustri.se
  Telefon: 070-560 16 04
  Hemsidahttps://www.haglundindustri.se/

  Haglund Industri
 • Hallins Sales ✪

  1. ✪ Kost & Närings branschsamarbetspartner Guld

  Vi har storköksutrustningen som gör det enklare, säkrare och roligare att jobba. Med vårt mycket breda produktsortiment får du tillgång till allt som behövs för att utrusta det professionella köket, i en leverans.

  Vi vill tillgodose marknadens höjda krav på produkter och därför valt att livsmedelsgodkänna våra egentillverkade produkter, för att kunna erbjuda en så optimal och hållbar storköksmiljö som möjligt, vad gäller matdistribution och övriga storköksprodukter.

  Kontaktperson: Andreas Karlsson
  E-post: andreas.karlsson@hallins.com
  Telefon: 072-570 00 07
  Hemsidawww.temptainer.com

  Hallins Sales ✪
 • Haugen Gruppen

  ”Vi berikar matkulturen i Sverige.” Med ett brett utbud av varor, kunskap och engagemang så ger vi krögarna möjlighet till en förhöjd gästnöjdhet. Våra produkter är anpassade för att ge högsta kvalitet till bästa pris, smak och utseende. Många av våra produkter finns med receptur i Matilda och Mashie. Varmt välkomna till vår monter så berättar vi gärna mer!

  Kontaktperson: Bibbi Abrahamsson
  E-post: pa.abrahamsson@haugen-gruppen.com
  Telefon: 070-639 89 06
  Hemsidawww.haugen-gruppen.com

  Haugen Gruppen
 • HKScan ✪

  1. ✪ Kost & Närings branschsamarbetspartner Guld

  Visste du att köttproduktionen är en förutsättning för ett naturligt kretslopp? Gödseln från djuren återförs till jorden och ger näring till odling av andra livsmedel. Hos oss på Scan är arbetet med att sänka vår klimatpåverkan en självklar del av vår verksamhet. Besök oss i vår monter så berättar vi mer om hur vi arbetar för att göra skillnad hela vägen från gård till gaffel. Kom och smaka på godheter som är just goda – men också näringsriktiga, hållbara och trendiga!

  Kontaktperson: Charlotte Eke-Göransson
  E-post: charlotte.eke-goransson@hkscan.com
  Telefon: 0730-89 77 71
  Hemsidahttps://www.hkscanfoodservice.se/

  HKScan ✪
 • Ipinium

  Allt fler oroar sig över hur PFAS påverkar kroppen. Våra plåtar är tillverkade i Sverige enligt en patenterad lösning, enkla att rengöra och Sveriges enda PFAS-fria nonstickplåtar med stekeffekt.

  Du kan använda samma metallbestick som vanligt och med vår unika och cirkulära modell kan du beställa ombeläggning av nonstick-beläggning när plåten är utsliten; du får en ny innan du skickat den gamla till oss.

  Kontaktperson: Peter Nordström
  E-post: peter@ipinium.se
  Telefon: 076-828 29 00
  Hemsidaipinium.com

  Ipinium
 • Jøni A/S

  Vi har sedan 1973 hållit på med tillverkning av storköksutrustning. Tillverkar i dag kokgrytor med eller utan omrörare i storlekar från 40 till 500 liter, och även spisar och stekbord.

  Vi ser fram emot att visa våra OptiMixStand AutoChef 86 med många användbara funktioner, bland annat: • EcoAssistent • Minskad energiförbrukning med 30 % • EasyDos • Lättare att tömma ur maten: genom att ange önskad mängd, t.ex. 8 liter, och hålla nere en knapp för att tippa grytan.

  Kontaktperson: Jesper Nibe
  E-post: jni@joeni.dk
  Telefon: +45 281 498 16
  Hemsidahttps://www.joeni.dk/se/

  Jøni A/S
 • Lantmännen Cerealia ✪

  1. ✪ Kost & Närings branschsamarbetspartner Guld

  Välkomna till oss på Lantmännen Cerealia. Vi presenterar produkter från våra svenska bönder. Hos oss hittar ni produkter för hållbar matlagning som även tar hänsyn till biologisk mångfald. Vill ni minska ert klimatavtryck? kom till oss för inspiration. Vill ni förkovra er inom bakning? kom till oss och ta del av vår digitala bakutbildning Bake Academy.

  Dessutom: Äntligen är vi tillbaka med tillverkning av pannkakor i Laholm. Det är värt att firas!

  Kontaktperson: Peter Skoog
  E-post: peter.skoog@lantmannen.com
  Telefon: 070-927 80 77
  Hemsidahttps://www.lantmannencerealia.se/

  Lantmännen Cerealia ✪
 • Martin & Servera Restauranghandel

  Martin & Servera-gruppens hållbarhetsarbete handlar inte bara om att utveckla våra egna verksamheter, utan vi vill förflytta hela branschen i en hållbar riktning. Hållbarhetsarbetet är därför helt integrerat i vår verksamhet.

  Kom till vår monter och prata mer om vår vision att vilja leverera omtanke, diskutera utökade leveranstider och vår målsättning i att göra hållbara val för miljön: gärna i samarbete med våra kunder.

  Kontaktperson: Karin Erikson
  E-post: karin.erikson@martinservera.se
  Telefon: 070-251 57 67
  Hemsidahttps://www.martinservera.se/e-handel

  Martin & Servera Restauranghandel
 • Mateo

  Mateo är en modern molnbaserad kostplattform som erbjuder användarvänliga lösningar för hela måltidsprocessen. Mateo kostplattform innehåller ett heltäckande kostdatasystem med allt från matsedelsplanering till beställning, produktion och inköp, en app som förenklar matlådebeställning såväl som ett administrationssystem för specialkostansökningar.

  Kontaktperson: Elias Holmström
  E-post: elias.holmstrom@inspireit.se
  Telefon: 070-799 09 56
  Hemsidahttps://mateo.se

  Mateo
 • Matilda FoodTech

  Matilda FoodTech erbjuder innovativa lösningar för skola, äldrevård och sjukvård, fokuserade på att spara tid och pengar samtidigt som vi bidrar till en hållbar framtid. Vår plattform binder samman alla delar i måltidsprocessen – från livsmedelsupphandling, måltidsplanering, egenkontroll till uppföljning – och säkerställer kostnadseffektivitet och hög kvalitet i varje steg. Vi stödjer måltidsorganisationer att nå globala hållbarhetsmål, optimera resurser och förbättra hälsan.

  Kontaktperson: Sandra Vindehav
  E-post: sandra.vindehav@matildafoodtech.com
  Telefon: 073-680 26 91
  Hemsidawww.matildafoodtech.com

  Matilda FoodTech
 • Matkompaniet

  Matkompaniet AB har funnits sedan 1990 och är importör och grossist av matvaror. Med matglädje i fokus är vårt mål att alltid hålla tempot uppe för att möta våra kunders behov och önskemål.

  Önskemålen sköter våra inköpare, som reser över hela klotet efter spännande nyheter och prisvärda alternativ. Behoven tillmötesgår vår säljkår som alltid ser till att hålla hyllorna välfyllda med våra fina produkter! Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och bredda vårt sortiment.

  Kontaktperson: Maurizio Bonomo
  E-post: maurizio@matkompaniet.se
  Telefon: 070-321 49 01
  Hemsidahttps://www.matkompaniet.se/

  Matkompaniet
 • Menigo

  Menigo levererar mat, dryck och utrustning till Sveriges offentliga enheter. Med oss får du en kunnig helhetsleverantör som expertrådgivning inom råvaror, dryck, köksutrustning och förbrukningsvaror. Dessutom erbjuder vi färskvaror av högsta kvalitet. Urvalet av våra egna varumärken föregås alltid av ett omfattande kvalitetsarbete av våra specialister. Vårt mål är att vara den absolut bästa samarbetspartnern för dig som arbetar professionellt inom storkök.

  Kontaktperson: Karin Henriksson
  E-post: karin.henriksson@menigo.se
  Telefon: 070-335 88 79
  Hemsidawww.menigo.se

  Menigo
 • Mjölk.se

  Mjölk.se samlar fakta om mjölk och mjölkprodukter kopplat till kostråd, hälsa och miljö. Det är svenska mjölkbönder och mejerier via LRF Mjölk som står bakom Mjölk.se.

  Kontaktperson: Erica Björnström
  E-post: erica.bjornstrom@lrf.se
  Telefon: 010-184 42 46
  Hemsidahttps://mjolk.se/

  Mjölk.se
 • Orkla Foods Sverige ✪

  1. ✪ Kost & Närings branschsamarbetspartner Guld

  Hållbarhet står högt på vår dagordning. Vi på Orkla Foods Sverige vill ta vår del av ansvaret och bidra till att lösa de globala hälso- och hållbarhetsutmaningarna, tillsammans med er! Vi på Orkla FoodSolutions vill vara den bästa tänkbara mat- och måltidspartnern för alla kockar och kök.

  Kom till vår monter och smaka på våra nya produkter Abba Sillfärs, Felix Nötköttbulle med ärta och Abba Grovhackad makrillfilé i tomatsås och ta del utav vårt uppdaterade Fast Fusion Climate Week för 2024!

  Kontaktperson: Henrik Öhman
  E-post: henrik.ohman@orklafoods.se
  Telefon: 070-602 55 90
  Hemsidahttps://www.orklafoodsolutions.se/

  Orkla Foods Sverige ✪
 • Quorn Pro ✪

  1. ✪ Kost & Närings branschsamarbetspartner Guld

  Vi vill att fler ska välja vegetariskt. Det är därför vi gör hälsosam mat som är god att äta och samtidigt gör gott för planeten. Det kan verka futtigt, men det är det inte. Det går faktiskt att skapa en bättre framtid och en friskare planet genom att bry oss om vad vi äter.

  Bra mat behöver inte vara svårt, inte om du väljer Quorn: • Högt proteininnehåll • Hållbart och hälsosamt • Gott och lätt att smaksätta • Enkelt att använda • Inget viktsvinn på produkten vid tillagning.

  Kontaktperson: Henrik Höglund
  E-post: h.hoglund@quornpro.com
  Telefon: 073-920 10 85
  Hemsidahttps://www.quorn.se/foodservice

  Quorn Pro ✪
 • Robot-Coupe ✪

  1. ✪ Kost & Närings branschsamarbetspartner Guld

  Robot-Coupe utvecklar och tillverkar tidsbesparande och effektiva beredningsmaskiner för yrkesköken världen runt. Bland användarna: finns skolar, förskolor, äldreboenden, sjukhus, restauranger, cateringföretag, konditorier, livsmedelsbutiker och många andra.

  Välkommen till oss på Robot-Coupe, våra tio produktfamiljer och #TheSolution: • Food processors • Grönsaksskärare • Snabbhackar • Kitchen Blenders • Blixer för dietköket • Vispar • Stavmixers • Råsaftcentrifuger • Separatorer.

  Kontaktperson: Lars Albertsson
  E-post: albertsson@robot-coupe.com
  Telefon: 070-213 01 65
  Hemsidawww.robot-coupe.com

  Robot-Coupe ✪
 • Roots by 3N

  Roots by 3N är produktsortimentet för varje professionell matlagare. Vi har Sveriges bredaste portfölj av potatis, lök och rotfrukter – de bästa råvarorna anpassade för att passa privat och offentlig sektor samt industri. Du hittar Roots hos fullsortimentsgrossister och grönsaksgrossister.

  Tillsammans med vår kulinariska kreatör, Marcus Nemrin från Sofiero Slottsrestaurang, utvecklar vi sortimentet av Roots by 3N, med smakförstärkarna i spetsen.

  Kontaktperson: Pernilla Ahlqvist
  E-post: pernilla.ahlqvist@3n.se
  Telefon: 076-637 94 71
  Hemsidahttps://rootsby3n.se/

  Roots by 3N
 • Royal Greenland A/S ✪

  1. ✪ Kost & Närings branschsamarbetspartner Guld

  Royal Greenland är en dedikerad partner till dem som arbetar inom foodservice. Vi levererar relevanta, hållbara fisk- och skaldjursprodukter som skapar värde för dina gäster.

  Under Kostdagarna kan du höra om Royal Greenlands produktnyheter, som vi har utvecklat speciellt för kök som fokuserar på hållbara produkter som är lämpliga för portionsservering och där beräkning per portion är avgörande. I vår monter bjuder vi på smakprover samt inspiration till goda fiskrätter.

  Kontaktperson: Eva Öhrn
  E-post: evoh@royalgreenland.com
  Telefon: 070-238 33 34
  Hemsidahttps://www.royalgreenland.com/se/foodservice/

  Royal Greenland A/S ✪
 • Sales Support

  Varmt välkomna till vår monter! Hos oss kommer ni att presenteras nyheter och smaka på flera av våra uppdragsgivares fina produkter.

  Vi representerar på Kostdagarna följande uppdragsgivare och varumärken;
  • SMAKIS • Lagerblads Food • Bong Touch of Taste & Iso Mitta • Carlshamn, • Fazer • Skogaholm • Philadelphia • Mjälloms tunnbröd • Pyramidbageriet • Lipton • PUKKA • ANNAS • Lotus Biscoff • Greken • Marabou.

  Kontaktperson: Margareta Zimmerman Bertilsson
  E-post: margareta.zimmerman@salessupport.se
  Telefon: 070-328 38 01
  Hemsidawww.salessupport.se

  Sales Support
 • Santa Maria ✪

  1. ✪ Kost & Närings branschsamarbetspartner Guld

  Historien om Santa Maria började 1911, då en liten kryddbod öppnades i Göteborg. Sedan dess har vi som representerar varumärket rest många varv runt jorden i jakt på nya smakupplevelser.

  Vi erbjuder högkvalitativa produkter inom kryddor, tortillas, salsasåser och andra spännande smaksättare från hela världen.

  Kontaktperson: Mikael Klemetz
  E-post: mikael.klemetz@paulig.com
  Telefon: 0700-85 22 01
  Hemsidahttps://pauligpro.com/se

  Santa Maria ✪
 • ScanBox

  Med mer än 30 års erfarenhet av mattransporter så vet vi att offentliga kök söker lösningar med hög kvalitet, god ergonomi och säkerhet. Grundtanken med varje ScanBox-produkt är att underlätta arbetsdagen och förhöja upplevelsen för matgästen.

  Med stort grundutbud för varmt, kallt, stort & litet, kantiner, brickor och tallrikar. Och dessutom, smarta tillval. Så det det finns verkligen en ScanBox för alla. Varmt välkommen att besöka vår monter så berättar vi mer om lösningar för er måltidslogistik.

  Kontaktperson: Joakim Nilsson
  E-post: joakim.nilsson@scanbox.se
  Telefon: 0454-20 38 23
  Hemsidawww.scanbox.se

  ScanBox
 • SDX Thermobox

  Originalet sedan 1969. Vi på SDX Thermobox har varit en trygg partner till professionella matlagare och dess mattransport i över 50 år. Vår del i ditt arbete är att skapa trygghet. Du ska kunna fokusera på matlagningen och veta att de fräscha råvarorna och den goda maten håller samma kvalité när den serveras som när den tillagades.

  Transport av varm och kall mat på ett hygieniskt och hållbart sätt – för både miljö och människa.

  Kontaktperson: Mattias Forsman
  E-post: mattias.forsman@idesta.se
  Telefon: 072-368 83 73
  Hemsidawww.sdx.se

  SDX Thermobox
 • SIA Glass

  SIA Glass är det äldsta familjeföretaget med hjärtat i halländska Slöinge. Företaget tillhör Bertegruppen som är Sveriges äldsta familjeägda företag med anor sedan 1569. Vi lever på landet – naturligt och nära jordbruket.

  Alltid färsk grädde från halländska gårdar, bl.a. vår egen Berte Gård. All vår glass produceras i Sverige med råvaror av högsta kvalité, vi använder företrädesvis närproducerade svenska råvaror, såsom färsk grädde, mjölk och bär. Alla våra glassar är helt fria från palmolja.

  Kontaktperson: Ann-Sofie Avebjörk
  E-post: annsofie.a@siaglass.se
  Telefon: 070-878 93 25
  Hemsidahttp://siaglass.se

  SIA Glass
 • Signal & Andersson Charkuterifabrik

  Signal & Andersson är ett familjeföretag i femte generationen med ursprung från saluhallen i Göteborg. Vi tillverkar alla våra charkuteriprodukter själva i vår produktionsanläggning i Göteborg. Råvaran till våra produkter kommer från vårt egna slakteri A.J. Dahlberg i Dalsland. En långsiktig satsning på utveckling av svensk köttråvara.

  Kontaktperson: Veronica Steffensen
  E-post: veronica.steffensen@signal-andersson.com
  Telefon: 070-730 22 04
  Hemsidawww.signal-andersson.com

  Signal & Andersson Charkuterifabrik
 • Skånemejerier Storhushåll ✪

  1. ✪ Kost & Närings branschsamarbetspartner Guld

  I en tid när vegetarisk mat blir allt vanligare ställer det också nya krav på kosthållningen inom äldreomsorgen. Här kan mejeriprodukter med sin näringsprofil spela en viktig roll som en del av en hälsosam kost. Lika viktigt som att tillföra näring hjälper mejeriprodukter till att addera smak och krämighet i vegetariska rätter. Välkomna till vår monter för att se hur vi vill bidra till att skapa matglädje för våra seniorer.

  Kontaktperson: Madelene Risén
  E-post: madelene.risen@skanemejerier.se
  Telefon: 040-619 31 54
  Hemsidahttps://storhushall.skanemejerier.se/

  Skånemejerier Storhushåll ✪
 • Svenskmärkning

  Från Sverige är en frivillig ursprungsmärkning för råvaror, livsmedel och växter som gör det enklare att upphandla svenskt. Ursprungsmärkningen visar att produkten är odlad, född och uppfödd, förädlad, förpackad och kontrollerad i Sverige och kan användas som verifikat när du upphandlar i nivå med svensk lagstiftning. Att öka andelen svenskproducerat i den offentliga måltiden är i linje med livsmedelsstrategin och bidrar till Sveriges försörjningsförmåga — de svenska mervärdena kommer på köpet.

  Kontaktperson: Lotta Hovhammar
  E-post: lotta.hovhammar@svenskmarkning.se
  Telefon: 070-995 78 82
  Hemsidahttps://fransverige.se/

  Svenskmärkning
 • Tage Lindblom

  I hjärtat av Tage Lindblom ligger en enkel övertygelse – att världen är fylld med otroliga smaker som väntar på att upptäckas. Med en blandning av traditionell stolthet och modern tillgänglighet, strävar vi efter att göra dessa globala smakupplevelser tillgängliga för dig på ett enkelt och prisvärt sätt.
  Bakom vår framgång ligger en lång tradition av passion för mat och dryck, tillsammans med en ständig nyfikenhet att utforska och lära. Välkommen in i Tages värld – en värld full av hållbara val.

  Kontaktperson: Åsa Swanberg
  E-post: asa.swanberg@tagelindblom.se
  Telefon: 0730-52 25 13
  Hemsidahttps://www.tagelindblom.se

  Tage Lindblom
 • tendmill

  Tendmill är ett mjukvaruföretag som erbjuder systemstöd för livsmedelsupphandling, uppföljning, ansökan om mjölkstöd, svinnrapportering och mycket mer. Med avancerad teknik och en fantastisk användarupplevelse gör vi arbetet med livsmedelsupphandling en fröjd, både under skapandet och förvaltningen.

  Kontaktperson: Carl Hultberg
  E-post: carl@tendmill.se
  Telefon: 076-866 95 12
  Hemsidahttps://www.tendmill.se/

  tendmill
 • TUC Yrkeshögskola

  TUC Yrkeshögskola är en av landets största anordnare av YH-utbildningar. Hos oss hittar du utbildningar inom flera yrkeskategorier. Alla våra YH-utbildningar är kostnadsfria och CSN-berättigade. Vi anordnar även kurser för såväl företag som privatpersoner. Vi kan också validera arbetslivserfarenhet och kompetensutveckla dig eller din personal. Kanske du vill titta på hur vi kan hjälpa dig att skräddarsy utbildningar eller kurser för just din verksamhet. Kom och prata kompetensutveckling med oss!

  Kontaktperson: Anita Berlin
  E-post: anita.berlin@tucsweden.se
  Telefon: 076-317 02 29
  Hemsidahttps://tucsweden.se

  TUC Yrkeshögskola
 • Unilever Food Solutions ✪

  1. ✪ Kost & Närings branschsamarbetspartner Guld

  Vi kommer visa hur våra Knorr Primerba kryddpuréer kan bli en riktigt matsvinnsräddare i offentliga kök samt varför några av våra produkter borde bli stapelvaror i era beredskapskök. Kom till vår monter för att smaka spreads gjorda med Knorr Primerba kryddpuré samt vår Knorr Tortellini tomat & örtfyllning som gör sig utmärkt till beredskapslager. Har ni tid, delar vi gärna med oss av Unilevers strategi kring regenerativ odling. Varmt välkommen!

  Kontaktperson: Marie Hjort
  E-post: marie.hjort@unilever.com
  Telefon: 072-994 51 03
  Hemsidahttps://www.unileverfoodsolutions.se/

  Unilever Food Solutions ✪
 • Unox Scandinavia ✪

  1. ✪ Kost & Närings branschsamarbetspartner Guld

  Vi är glada att få vara en del av Kostdagarna och kommer här att visa upp några av våra mest innovativa produkter med den senaste AI tekniken, som är en hjälp för alla i köken. Vi kommer att vara här med våra vänner på Frisk Mat som även de kommer att visa upp sina nya AI lösningar ”Mats Frisk”, som även detta är en hjälp i köken för alla användare.

  Vi kommer också att visa hur våra produkter kommer att vara en hjälp att minska energi- och vattenanvändningen i era kök. Varmt välkommen till oss.

  Kontaktperson: Christer Askerot
  E-post: christer.askerot@unox.com
  Telefon: 073-686 17 89
  Hemsidahttps://www.unox.com/sv_se/

  Unox Scandinavia ✪
 • Valio Sverige

  Valio Sverige gör det bästa i mjölken ännu bättre. Vår expertis, erfarenhet och passion av att driva och utveckla produkter för människors hälsa samt välmående har anor från början av 1900-talet. Detta har genererat gedigen kunskap inom näringslära, och ett Nobelpris i kemi till en av Valios forskare. Valio är Finlands största mejeriföretag och har funnits i Sverige sedan 1994.

  Kontaktperson: Charlotte Brodin
  E-post: charlotte.brodin@valio.se
  Telefon: 072-203 68 58
  Hemsidahttps://www.valio.se/

  Valio Sverige
 • Wernsing Food Solutions

  Wernsing Food Solutions är ett sälj- och marknadsbolag som representerar matföretagen Vätternpotatis, GG Handel och Varbergsköket. Vi strävar efter att fylla våra kunders behov av livsmedelsprodukter, hitta rätt artiklar, till rätt priser med bästa möjliga logistiklösning. Vi har 60 års erfarenhet av förädling av potatis och var först i Sverige med förkokt potatis. På mässan kommer vi visa utvalda produkter såsom Minutpotatis, IDA ÄrtBas, IDA Falafel och IDA Vitlökssås.

  Kontaktperson: Benita Lundström
  E-post: benita.lundstrom@wernsing-food-solutions.com
  Telefon: 073-511 36 04
  Hemsidahttps://www.wernsing-food-solutions.com/

  Wernsing Food Solutions
 • Xarc Sweden

  Vi är helhetsleverantör av etikettskrivare, etiketter och daglig support för kökspersonalen i arbetet kring märkning då support ingår. Det ger trygghet för produktionen, kostansvariga, IT-avdelningen, leverantörer av kostprogram och framförallt för kökspersonal som hanterar etikettering.

  Vi garanterar att skrivare, material och kostprogram fungerar tillsammans. Vi sköter installation och utbildning för kökspersonalen på plats i köken. Våra etiketter är framtagna för köksbranschen.

  Kontaktperson: Tobias Rabenius
  E-post: tobias.rabenius@xarc.se
  Telefon: 0760-66 61 60
  Hemsidawww.xarc.se

  Xarc Sweden
 • Livsmedelsverket

  De offentliga måltiderna är ständigt aktuella. Nu pågår intensivt arbete med att uppdatera riktlinjerna för måltider i skolan och förskolan. Hur kan vi vässa riktlinjerna så att de blir användbara för er? För att alla elever ska äta hållbar och god skolmat behöver vi arbeta tillsammans på nya sätt. Vilka utmaningar står ni inför och skulle vilja lösa tillsammans med andra? Vi arbetar också för att hjälpa verksamheter att höja beredskapen för måltiderna. Vad behöver ni? Kom och prata med oss!

  Kontaktperson: Emelie Eriksson
  E-postemelie.eriksson@slv.se
  Telefon: 072-145 95 94
  Hemsidahttps://www.livsmedelsverket.se/maltider

  Livsmedelsverket
 • MatLust Utvecklingsnod

  MatLust Utvecklingsnod drivs av Södertälje kommun i samverkan med näringsliv, akademi och andra offentliga aktörer. Genom vår testbädd har offentliga måltider fått ett antal nya livsmedel med många mervärden. Samtidigt har producenter i framkant fått hjälp att utvecklas och nå marknaden. Under Kostdagarna presenterar vi en del av dessa, som fullkornsbulgur med optimerad biotillgänglighet av mineraler såsom järn och zink. Välkomna till vår monter!

  Kontaktperson: Maria Micha
  E-postmaria.micha@sodertalje.se
  Telefon: 076-648 26 03
  Hemsidahttps://matlust.eu/

  MatLust Utvecklingsnod
 • MATtanken

  Kom och träffa MATtanken. Nu finns mer än 100 erfarenheter i Erfarenhetsbanken för offentliga måltider. Vi lanserar ett material för arbetsplatsträffar: Råna banken! • I år är det 5-årsjubileum för Offentliga måltidens dag. Anmäl aktivitet och få jubileumsdiplomet. Kom och ge input kring Jordbruksverkets regeringsuppdrag om skolfrukt och skolmjölk. • Vilka livsmedel köper kommunerna? Statistiken över kommunernas inköp av livsmedel (SILO) finns samlad. Vi bjuder in till premiärvisning 9 april.

  Kontaktperson: Anna Kim-Andersson
  E-postanna.kim-andersson@jordbruksverket.se
  Telefon: 036-15 52 72
  Hemsidahttps://mattanken.se

  MATtanken
 • PLAN'EAT

  Delta i PLAN’EAT för att främja hållbara och hälsosamma kostvanor hos svenska småbarn och deras familjer! Vårt Living Lab är en plattform för att utforska hållbara matvanor genom samarbete över sektorer, där vi integrerar forskning, innovation och samhället för positiva förändringar.

  Genom workshops, evenemang och samarbete strävar vi efter att minska miljöpåverkan, främja lokal produktion och öka medvetenhet. Bli en del av vår gemenskap för en mer hållbar framtid för våra barn och planeten!

  Kontaktperson: Maria Jacobsen
  E-postmaria.jacobsen@slu.se
  Telefon: 076-144 17 30
  Hemsidahttps://planeat-project.eu/

  PLAN'EAT
 • RISE Research Institutes of Sweden

  Välkommen till RISE utställning på Dialogtorget. Här presenterar vi delar av vårt erbjudande riktat till regioner och kommuner inom området offentliga måltider.

  Fråga oss om hur du kan använda RISE klimatdatabas och RISE klimatskalor för livsmedel som en del i regionen eller kommunens arbete med klimatsmarta måltider och val av livsmedel. Möt även representanter från kunskapsnätverken Måltid Sverige och Skolmatsakademin som drivs av RISE för att ta del av deras respektive erbjudanden.

  Kontaktperson: Michaela Holmberg
  E-postmichaela.holmberg@ri.se
  Telefon: +46 70 297 66 28
  Hemsidahttps://www.ri.se

  RISE Research Institutes of Sweden
 • Kost & Näring

  Vill du veta vad som är på gång inom Kost & Näring i allmänhet, och föreningens fokusgrupp Utrustning och lokaler i synnerhet? Oavsett om det är energieffektivisering i storkök, satsningen Köksbanken eller ett framtida engagemang som en av föreningens förtroendevalda som lockar dig mest; Varmt välkommen att titta förbi hos oss på Dialogtorget. Vi ses!

  E-post: info@kostochnaring.se
  Telefon: 0200-87 11 11
  Hemsida: https://www.kostochnaring.se/

  Kost & Näring
Vad är Kostdagarna Forum? Läs mer här »

Uppdaterad: 2023-03-14 kl. 00.00
Inkomna frågeställningar har kortats/lätt-redigerats av Kost & Näring.


1) Hur kan vi förändra upplägget av skolmjölkstödet och ett kommande skolfruktstöd …

FÖRSKOLA OCH SKOLA

… så att det bättre än i dag når skolprogrammets mål om att lära barn att äta hälsosamt, och förklara hur maten produceras?

Jordbruksverket har av regeringen fått i uppdrag att förbereda för ett införande av skolfruktstöd från läsåret 2025/2026 samtidigt som vi ska göra en översyn av skolmjölkstödet. Är tidsbegränsade kampanjer en lösning? Vilka barn/elever är viktigast att nå? Vilka produkter ska vara stödberättigade? Hur kan vi förenkla administrationen?

Inskickad av: Eva Sundberg, Jordbruksverket/Mattanken


2) Utöver minskat matsvinn: Hur ska vi arbeta framåt för att uppnå mer klimatsmarta måltider inom äldreomsorgen/säbo?

ÄLDREOMSORG | HÅLLBARHET

Mer vegetariskt är bra för både hälsa och miljö. Men inom äldreomsorgen präglas menyerna av hög energi- och proteintät mat från fullvärdigt protein, med smaker och maträtter (läs: klassisk svensk husmanskost) som matgästerna känner igen. Hur kan äldreomsorgens måltider göras mer klimatsmarta? Behöver rätterna på menyn uppdateras? Hur har andra kommuner gjort, resonerat – och lyckats?

Inskickad av*: AnnaKarin Karlsson, Flens kommun; Ida Henriksson, Skövde kommun.

*Sammanslagning av separat inskickade frågeställningar på samma tema.


3) Hur kan vi lösa framtidens kompetensförsörjning – och vad är en rimlig servicenivå?

KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Kompetensförsörjning är en stor utmaning i branschen, och en fråga som bland andra Måltid Sverige jobbar med i sitt stöd till kommuner och regioner. Behövs nya yrkesroller? Hur kan validering användas i organisationen? Vilka utbildningar är viktiga för framtiden? Kan AI vara en lösning… eller något helt annat? Och hur kommunicerar vi – och ställer om till – nya förutsättningar om/när befintlig servicenivå inte kan upprätthållas?

Inskickad av*: Elin Backlund, RISE/Måltid Sverige; Ida Wissling, Jönköpings kommun.

*Sammanslagning av separat inskickade frågeställningar på samma tema.


4) Vad ska fokusgrupp Utrustning och lokalers webbinarier handla om framöver?

UTRUSTNING OCH LOKALER

Vi i Kost & Närings fokusgrupp Utrustning och lokaler har tagit fram sex olika alternativ men är öppen för andra förslag. Ambitionen är att våra webbinarier ska handla om det som flest tycker är intressant för deras del och i deras verksamheter, i samband med byggprocessen. Vad tycker du? Ta del av våra förslag – och bidra gärna med egna idéer och reflektioner.

Inskickad av: Elena Johansson, Kost & Närings fokusgrupp Utrustning och lokaler.


5) Hur gör ni för att få barn att tycka om baljväxter?

FÖRSKOLA OCH SKOLA

Att få barnen äta mer vegetabilier är en stor utmaning. Vilka mat- och måltidsgrepp har varit framgångsrika i andra skol- och förskoleverksamheter?

Inskickad av: Anonym


6) Hur bygger vi engagemang för måltidsfrågorna – genom hela verksamheten?

ALLMÄN/GENERELL

Många skickliga måltidschefer upplever att de inte får gehör ”på riktigt” i ledningarna för vård, skola, förskola eller äldreomsorg. Ofta saknas strategi och rutiner, och ett perspektiv på måltiderna som ett gemensamt ansvar.

Inskickad av: Anonym


7) Vad är rimliga prioriteringar i verksamheternas upphandling och val av livsmedel?

HÅLLBARHET | UPPHANDLING

Kostchefer och måltidsplanerare behöver uppfylla olika krav på proteinhalt i produkter, medan innehållet av vitamin, mineral och fettsyror ofta prioriteras lägre. Vilken är den rimliga balansen mellan ekonomi, ursprung, kvalitet samt totalt näringsinnehåll?

Inskickad av: Anonym


8) Hur planerar ni mellanmål inom skola och förskola?

FÖRSKOLA OCH SKOLA

Rapporter visar att fullkorn är bra för oss för att må bra och för att minska risken för flera kroniska sjukdomar. 9 av 10 äter för lite fullkorn idag. I nya NNR rekommenderas minst 90 gram fullkorn per dag. Näringsrikt, fullkorn och fiber, mer frukt och grönt, omväxling: Vad är viktigt för er när det kommer till planeringen av mellanmål inom förskola och skola?

Inskickad av: Matilda Wade, Barilla


9) Hur skiftar vi fokus från uppdelningen vegetariskt kontra blandkost – till utsökta offentliga måltider …

HÅLLBARHET

… hållbara ur ett klimat-, djur- och samhällsperspektiv? Hur kan vi tillsammans på bästa sätt motivera och engagera såväl kollegor och kunder som matgäster att vara modiga i en förändring där köttet går från huvudnummer till tillbehör på tallriken, för att ge plats åt mer hållbara livsmedel?

Inskickad av: Anonym


10) Jämföra kostnader för offentliga måltider med andra kommuner: Hur säkerställer vi att vi jämför samma saker?

EKONOMI

Våra beslutsfattare kräver att vi jämför oss med andra kommuner, men vi upplever att alla gör olika och det gör det svårt att jämföra vilka kostnader som faktiskt ingår i t.ex. måltidspriset.
Det enda som vi i dag verkar kunna mäta någorlunda är livsmedelskostnaden och det är ju en ganska liten del av den totala kostnaden för att kunna servera en offentlig måltid.

Inskickad av: Björn Eriksson, Eskilstuna kommun

Branschsamarbetspartner Guld