En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
Kostdagarna2024_bakgrund_sidhuvud
Hem > Kostdagarna 2024 > Program

Det kompletta programmet

Det här är det kompletta programmet för Kostdagarnas tre parallella scener: Stora scenen, Kniven och Gaffeln.

TORSDAG 14 MARS

10.00 – 11.30

Ankomst och registrering från kl. 9.30
utställningen öppnar kl. 10.00


11.30 – 12.30

Stående mingellunch serverad i utställningen


12.30 – 12.45

Inledning

Kost & Närings ordförande Marianne Backrud-Hagberg snitslar banan för Kostdagarna 2024 tillsammans med Måns NilssonAgneta Elofsson och Karin Henningsson – moderatorer för Stora scenen respektive seminariescenerna Kniven och Gaffeln.


12.45 – 13.45

Nyckeln till samarbete och kreativitet

Organisationsforskaren Louise Bringselius, om bördan av detaljstyrning och misstänksamhet – och om effekterna av att istället våga styra och leda med tillit som grundprincip.


13.45 – 14.00

Paus


14.00 – 14.45

Du sköna nya AI-värld!?

Robotutvecklaren och AI-experten Fredrik Löfgren, om möjligheter och potential – men också dilemman och hot – när artificiell intelligens gör sitt intåg i snart sagt alla typer av verksamheter och samhällssektorer.

14.00 – 14.45
KNIVEN
Alla pratar IDDSI – men sen då?

Med IDDSI har bedömningar av tugg- och säljsvårigheter fått en ny, internationell standard –och arbetet med konsistensanpassad kost ett kompletterande språk. Men på samma gång som IDDSI nu successivt tar över i journaler och ordinationer kvarstår frågetecken kring den praktiska hanteringen i köken.

Vad innebär IDDSI i praktiken? Vilka verktyg finns för vägledning? Och hur kan professionerna runt patienten kroka arm för att hitta ett gemensamt språk för konsistensanpassning?

Välkommen till ett seminarium med representanter från såväl leverantörsled som vård- och måltidsprofessionerna. Om utmaningarna framåt – men också med goda exempel på framgångsrikt arbete som bedrivs redan i dag.

Medverkande:
Ewa Hansson, Special Foods manager och leg. dietist, Findus
Maria Walker Andersson, verksamhetsutvecklare, Universitetssjukhuset i Linköping
Jenny Widén, kommundietist inom Social- och äldreförvaltningen, Haninge kommun
Julia Yli-Hukka, logoped, Södra Älvsborgs Sjukhus

Arrangeras av:
Kost & Närings fokusgrupp Äldreomsorg

14.00 – 14.45
GAFFELN
Q&A: Fem frågor om klimat, miljö och offentlig mat

Klimat- och miljöfrågornas tydligt globala dimension kan emellanåt få hållbarhetsarbetet i den egna måltidsverksamheten att kännas mindre betydelsefullt. ”Vad spelar det egentligen för roll vad vi gör, eller inte gör, här i min lilla kommun/region?”

Den frågan – tillsammans med fyra ytterligare på tema klimat, hållbarhet och offentlig mat – besvaras och diskuteras av Elin Röös, forskare vid SLU med inriktning mot hållbar matproduktion och -konsumtion.

Välkommen till ett lösningsorienterat fråga-svar-seminarium, under ledning av medlemmarna i Kost & Närings fokusgrupp Hållbarhet – och med glasklar inriktning mot konkreta ”hands-on”-åtgärder för maximal utväxling i de offentliga måltidsverksamheternas hållbarhetsarbete.

Medverkande:
Elin Röös, universitetslektor vid Institutionen för energi och teknik, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Arrangeras av:
Kost & Närings fokusgrupp Hållbarhet


14.45 – 15.30

Eftermiddagsmingel bland Kostdagarnas alla utställare


15.30 – 16.15

Alla ska med

Grundaren och ledaren av Glada Hudik-teatern Pär Johansson, om mångfald, vad människor behöver för att växa – och om den emotionella bergochdalbana det innebär att bryta mot normer och göra upp med gamla ”sanningar”.

15.30 – 16.15
KNIVEN
Skollunchen: ett förbisett guldägg i utbildningskorgen?

Diskussionen om schemalagda skolluncher är allt annat än ny. Men trots att frågan stötts och blötts under en lång rad år: Hittills har förhållandevis lite hänt i praktiken.

Vad behövs för att dyrka upp det låsta läge kring schemalagda luncher som råder inom många kommuner i dagsläget? Vilka är argumenten som biter också på skolornas pedagogiskt ansvariga? Och i vilken utsträckning har måltidsverksamheterna själva en hemläxa att göra?

Möt rektorn som varit en av pionjärerna i att göra skolmåltiden till en självklar, integrerad del av den pedagogiska verksamheten – och som dessutom kan presentera svart på vitt om de schemalagda lunchernas effekt på studieresultaten. Även bland elever på högstadiet.

Medverkande:
Ann-Christin Pinola, rektor Töllsjöskolan, Bollebygds kommun

Arrangeras av:
Kost & Närings fokusgrupp Förskola och skola

15.30 – 16.15
GAFFELN
Flexibla patientmåltider – att ställa om en hel region

Större flexibilitet och ökad valfrihet för patienterna – och så minskat matsvinn. Målbilden är tydlig när Region Skåne i slutet av 2024 byter entreprenad mot egenregi, och startar upp sitt helt nybyggda kök för produktion av kylda portionslådor i Kristianstad.

Vilka avvägningar och analyser ledde fram till det politiska beslutet om det måltidssystem som nu införs? Vilka är hörnstenarna? Och vilket arbete pågår för att ge avdelningsköken rätt förutsättningar att leverera en god måltidsupplevelse – hela vägen fram till patienten?

I seminariet bidrar även Livsmedelsverkets Emelie Eriksson med perspektiv på hur de nationella riktlinjerna för måltider på sjukhus från 2020 tillämpats i landets regioner.

Medverkande:
Helena Rappe, områdeschef Måltider och Livsmedel, Region Skåne
Kirsti Marttila Gaard, leg. sjuksköterska och handläggare vid Skånes universitetssjukhus, Region Skåne
Emelie Eriksson, verksamhetsledare vid Nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg, Livsmedelsverket

Arrangeras av:
Kost & Närings fokusgrupp Sjukhus


16.15 – 17.15

Ledarskap på hjärnans villkor

Författaren och coachen Jana Söderberg, om hjärnans grundmekanismer – och om hur kunskapen om dem kan hjälpa chefer att leda organisationen mot starkare motivation, ökad arbetsglädje och större personligt ansvarstagande.


17.15 – 17.30

Det var Kostdagarna torsdag

Avrundning av dagprogrammet.


19.00 – 19.45

Mingel, aptitretare och fördrink

Återsamling på Kistamässan och upptakt inför kvällens middag.


19.45 – ?

Trerätters middag med underhållning

Kvällens tema är Återbruk: Gläns ikapp med din festligaste outfit från någon av dina tidigare allra festligaste fester!


FREDAG 15 MARS

8.30 – 8.45

God morgon, Måltidssverige!

Inledning på Stora scenen och avstamp inför dagens program.


8.45 – 9.45

Ditt komplexa uppdrag

Forskningsledaren och docenten Susanna Alexius, om hållbart ledarskap, (o)realistiska ideal och betydelsen av ödmjukhet inför det sociala livets oordning.

8.45 – 9.45
GAFFELN

Kostdagarna Forum

Programpunkten som helt bygger på deltagarnas engagemang och samtalslusta.

» Läs mer här!
» Visa inkomna frågeställningar


9.45 – 10.30

Utställarna bjuder till

Maffig grande finale i mässhallen där utställarna stämmer upp i en sista tonartshöjning.


10.30 – 11.30

Från medelmåtta till minnesmästare – boostcamp för ”hopplösa”

Minneskonstnären Jonas von Essen i ett intensivpass om minnesteknik, där teori varvas med strategi och – inte minst – såväl praktiska övningar som handfasta tips.

10.30 – 11.30
KNIVEN
Tillämpning, uppföljning, bevisning – hållbarhetskriterierna på "kostchefiska"

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier – för alltifrån kött och fisk till frukt, grönt och sociala aspekter – är en värdefull resurs för landets offentliga inköpare och måltidsverksamheter. Men när det kommer till tillämpningen av kriterierna, och dess effekter på bland annat uppföljningen, räcker verksamheternas konsekvensanalyser inte alltid hela vägen i mål.

Hur resonerar Upphandlingsmyndigheten kring de kriterier myndigheten tagit fram? Vad är viktigt i praktiken? Och vilka är de rimliga ansatserna i en tid då uppföljning och beviskrav känns krångligare än någonsin?

Upphandlingsmyndighetens livsmedelsexpert Monica Sihlén i dialog med representanter från Kost & Närings fokusgrupp Upphandling, i ett seminarium som riktar sig till kost-/måltidschefer och ”deras” livsmedelsupphandlare.

Medverkande:
Monica Sihlén, segmentsansvarig för livsmedel, Upphandlingsmyndigheten

Arrangeras av:
Kost & Närings fokusgrupp Upphandling


11.30 – 11.45

Paus


11.45 – 12.45

Var du än befinner dig – sluta aldrig gå

Författaren och inspiratören Christina Rickardsson, om utmaningar, motivation och vår inneboende förmåga att resa oss, repa mod och fortsätta framåt – om och om igen.


12.45 – 13.00

Avslutning av Kostdagarna 2024 följt av lunch

… som serveras från och med kl. 13.00.