En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
NY_Bakgrund_sidtopp_Kostdagarna_2023
Hem > Kostdagarna 2024

Väl mött i Stockholm,
14–15 mars 2024

På den här sidan hittar du ALLT och lite till om 2023 upplaga av Kostdagarna, som ägde rum den 30–31 mars på Malmömässan. Kostdagarna 2024 äger rum på Kistamässan i Stockholm, 14–15 mars. Spara datumen – och på återseende!

Kostdagarna Forum
– det här var årets frågeställningar

I fredagens timslånga program- och diskussionspass Kostdagarna Forum var det deltagarna som satte agendan. Längre ned på sidan kan du läsa mer om Forum och ta del av de inkomna frågeställningarna.

Premiärgenomförandet av Kostdagarna Forum ägde rum 2022.

Kniven, Gaffeln och Stora scenen:
Det här var 2023 års program

Från ledarskap till järnupptag, självreflektion till energieffektivisering. På tre parallella scener dukade Kostdagarna 2023 upp med bredd och spets, inspiration och forskning.

Vilka var just dina guldkorn i årets program? Klicka här för att öppna det kompletta programmet på en egen sida – eller direkt på rullgardinerna nedan för respektive dagsprogram.

TORSDAG 30 MARS

10.00 – 11.30

Ankomst, registrering
och öppnande av utställningen från kl. 10.00


11.30 – 12.30

Stående mingellunch serverad i utställningen


12.30 – 12.45

Inledning

Kost & Närings ordförande Marianne Backrud-Hagberg på plats i startblocken tillsammans med Stephan WilsonErik Thorsell och Annika Unt – moderatorer för Kostdagarnas stora scen respektive seminariescenerna Kniven och Gaffeln.


12.45 – 13.45

Starkare, friskare, piggare

Kostdagarnas moderator tillika programledare och Världens räddaste äventyrare Stephan Wilson, om sin motivationsresa från soffläge mot ”svart bälte” i personlig hälsa, och om de verktyg som hjälpt – och hjälper – honom och andra på vägen.


13.45 – 14.00

Paus


14.00 – 14.45

Borringpraktikan: Biologi, ekologi, ekonomi

Lantbrukaren och läraren Peter Borring, om svenska bönders produktionsförutsättningar – och det långa på den korta frågan om ekologiskt kontra konventionellt: Vad definierar ett långsiktigt hållbart, svenskt lantbruk?

14.00 – 14.45
KNIVEN
Energismartare offentliga storkök: Tips och svar från experterna

Vad är skillnaden mellan energi och effekt? Vilka är de mest relevanta nyckeltalen? Och vad bör verksamheter tänka på när det kommer till ”elslukare” som kylar och frysar, ugnar och stekbord?

I januari presenterade nätverket Relivs (kortform för ”Resurseffektiv livsmedelshantering”) en helt ny lathund med rutiner för energieffektivisering riktad till storkökspersonal. Välkommen till ett seminarium med tyngdpunkt på dialog, åhörarfrågor och svar från Relivs experter – från system- och samhällsperspektiv hela vägen till halveffekt, sekvensstartning och andra tips på handfasta åtgärder för energismartare offentliga storkök.

Medverkande:
• Josep Termens och Christoffer Alm, koordinatorer för Relivs och experter på energioptimering vid Chalmers Industriteknik
• Elena Johansson, samtalsledare, Kost & Närings fokusgrupp Utrustning och lokaler

Arrangeras av:
Kost & Närings fokusgrupp Utrustning och lokaler

14.00 – 14.45
GAFFELN
2 x Framgångsexempel: Samverkan kring patientmåltiden i praktiken

När Livsmedelsverket i fjol presenterade sin kartläggning av måltidsverksamheterna på sjukhus konstaterades på nytt vad ansvariga i landets regioner redan visste; ifråga om samverkan mellan olika verksamheter återstår ännu mycket att göra.

Är utveckling möjlig också när strukturer för samverkan från början saknas? Vad krävs för att bygga och bibehålla nya kontaktvägar, och på samma gång dra nytta av de forum som redan finns? Vilken roll spelar förankring? Och varför är det personliga engagemanget så avgörande? Erfarenhetsrapport från Region Västmanland med avstamp i två aktuella måltidsprojekt, som båda framgångsrikt visat prov på hur samverkan mellan vård-, måltids- och serviceverksamhet kan se ut i praktiken.

Medverkande:
• Carina Aarenstrup, utvecklare Kost, Region Västmanland
• Christine Jirving, verksamhetschef Kost, Region Västmanland och medlem i Kost & Närings fokusgrupp Sjukhus

Arrangeras av:
Kost & Närings fokusgrupp Sjukhus


14.45 – 15.30

Eftermiddagsmingel bland Kostdagarnas närmare 60 utställare


15.30 – 16.15

Slaget om proteinerna

Hur ska fördelningen mellan animalier och vegetabilier se ut på framtidens offentliga tallrik – och varför? Paneldiskussion mellan Gustav Johansson, grundare av Sveriges största veganska matsajt, ”Jävligt Gott”, Isabel Moretti, vd för branschorganisationen Svenskt Kött samt Anna Richert, hållbarhetsexpert vid WWF.

15.30 – 16.15
KNIVEN OCH GAFFELN
Specialkost och anpassade måltider: Det här är de nya rekommendationerna

Drygt tre år efter den första versionen – och en stor mängd ändringar, tillägg och justeringar senare: 16 mars släpps den stora uppdateringen av Kost & Närings nationella rekommendationer för specialkost och anpassade måltider i förskola och skola i digitalt format på kostochnaring.se.

Vilka är nyheterna och skillnaderna jämfört med tidigare? Vad har varit mest komplext? Och hur har de tyngsta remissinstanserna förhållit sig? Presentation av rekommendationerna med möjlighet för Kostdagarnas deltagare att ställa frågor direkt till fokusgruppen. Dessutom: premiär för rekommendationerna i tryckt version, som delas ut kostnadsfritt.

Medverkande:
• Kerstin Berg, Therese Lindh, Gunilla Martinsson och Camilla Wiström, Kost & Närings fokusgrupp Förskola och skola

Arrangeras av:
Kost & Närings fokusgrupp Förskola och skola


16.15 – 17.15

Släpp hjärnan loss – det är vår!

Beteendevetaren och pedagogen Lena Skogholm, om nycklarna till – och effekterna av – en hjärnsmartare tillvaro: i ledarskap, stresshantering och arbetsglädje.


17.15 – 17.30

Det var Kostdagarna torsdag

Avrundning av dagprogrammet.


19.00 – 19.45

Mingel, aptitretare och fördrink

Återsamling på Malmömässan och upptakt inför kvällens middag.


19.45 – ?

Trerätters middag med underhållning

Kvällens festtema: Färgstarkt!

FREDAG 31 MARS

8.30 – 8.45

Äntligen fredag!

Inledning på Stora scenen med utblick mot dagens program.


8.45 – 9.45

10 principer för ökat upplevelsevärde

Inspiratören och upplevelsecoachen Arvid Axland om konsten att skapa meningsfulla upplevelser – för (mat)gäster såväl som för medarbetare.

8.45 – 9.45
KNIVEN OCH GAFFELN

Kostdagarna Forum

Programpunkten som helt bygger på deltagarnas engagemang och samtalslusta. Läs mer här!

Uppdaterad: 2023-03-29


1) IDDSI i våra kök: Förvirrande eller glasklart?

ÄLDREOMSORG

Hur kan köken använda sig av IDDSI i praktiken? Är Konsistensguiden utkonkurrerad eller kan den gå hand i hand med införandet av det internationella måtten på konsistensanpassning, IDDSI?

Vi vill diskutera och lyfta erfarenheter och diskutera hur kök och avdelningar/mottagare kan använda detta på ett sätt som underlättar för alla som är inblandade i hela måltidskedjan från den som skriver en ordination till den som ska äta maten.

Inskickad av: Kost & Närings fokusgrupp Äldreomsorg


2) Måltider och pedagoger: Hur gör ni när det uppstår problem?

FÖRSKOLA OCH SKOLA

Måltidsverksamheter har inte mandat att driva in pengar för medarbetare inom annan förvaltning. Vad och hur gör man när pedagoger inte betalar för sig i matsalarna, när uppdraget kring pedagogiska måltider inte hanteras korrekt och/eller när tillämpningsanvisningar inte fungerar i praktiken? Hur kan ”skavet” minskas mellan olika måltidsverksamheten och den pedagogiska verksamheten?

Inskickad av: Anonym


3) Använder ni er av hållbarhetstidstrappan – och finns behov av justeringar?

UPPHANDLINGHÅLLBARHET

Tillsammans med leverantörer och grossister har Kost & Närings fokusgrupp Upphandling tagit fram en hållbarhetstidstrappa. Trappan tar hänsyn till att livsmedel med olika lång hållbarhetstid ska ha olika lång tid kvar när den kommer ut till kunden. Att till exempel ställa krav på 2/3 kvar på pasta eller andra kolonialvaror är inte rimligt.

I vilken utsträckning och på vilket sätt används hållbarhetstidstrappan vid livsmedelsupphandling? Och om den inte används, vad beror det på? Finns behov av justeringar i trappan?

Inskickad av: Kost & Närings fokusgrupp Upphandling


4) Vilka är de viktigaste aspekterna vid inköp av storköksutrustning?

UPPHANDLINGUTRUSTNING OCH LOKALER

Upphandling av storköksutrustning är ett komplext område med en lång rad – och där besluten som verksamheter fattar i dag får praktiska konsekvenser i köken för många år framåt.

Vilka framgångsrecept kan din verksamhet dela med sig av till andra? Och i vilka delar är utmaningarna som störst just hos er?

Inskickad av: David Vestberg, Adda Inköpscentral
Redigerad av: Kost & Näring


5) Hur parerar vi de ökade livsmedelskostnaderna – och var ska gränsen dras gentemot politiken?

EKONOMIPOLITIK

Otydlighet från kommunledningen kring hanteringen av de ökande livsmedelskostnaderna skapar oro och ställer verksamheterna inför nya, tuffa utmaningar.

Behovet av vassa argument för varför våra verksamheter är viktiga är stort. Vilka besparingar gör andra? Hur argumenterar ni från måltidsverksamheternas sida i era respektive kommuner? Är det möjligt – och i så fall till vilken gräns – att minska kostnaderna i verksamheterna utan att samtidigt sänka kvalitetskraven?

Frågeställningar på detta tema inskickade av: Marianne Backrud-Hagberg, verksamhetschef måltidsservice, Nyköpings kommun och ordförande i Kost & Näring, samt Anonym


6) Ska vi rekrytera måltidsbiträden i större utsträckning än kockar?

KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Konjunkturen till trots är vi många som har utmaningar med att rekrytera. Många har kockar i köken som får variera arbetsuppgifter.

Är det dags att renodla kockarnas arbetsuppgifter, och i så fall hur? I vilken utsträckning görs detta redan i dag?

Inskickad av: Anonym


7) Hur gör ni för att synliggöra måltidernas klimatbelastning?

HÅLLBARHET

I dag finns en rad olika tjänster, verktyg och lösningar för att göra de offentliga måltidernas klimatbelastning greppbar för matgästerna.

Vad har visat sig fungera bäst i er verksamhet? Vilka grepp hör till de mindre lyckade? Och hur viktigt bedömer ni att synliggörandet av klimatbelastningen är i strävan mot den överordnade målsättningen: klimatsmarta måltider som minskar de offentliga matens klimatavtryck?

Inskickad av: Thomas Angervall, RISE (Utställare på Dialogtorget)
Redigerad av: Kost & Näring


8) Vem bär ansvaret för ordning och trivsel i skolrestaurangen?

FÖRSKOLA OCH SKOLA

Vi upplever att en stor del av pedagogerna inte orkar/kan/vågar ta ansvar för ordning och trivsel i skolrestaurangen. Sedan pedagogerna abdikerat från detta är det istället vår måltidspersonal som får försöka hålla ordningen.

Vem tar det praktiska ansvaret för ordning och trivsel i era skolrestauranger? Hur tillfreds är ni från måltidsverksamhetens sida med den ansvarsfördelningen? Behöver situationen förändras/förbättras, och i så fall hur?

Inskickad av: Anonym


9) Laga mat från grunden vs. färdiga rätter: Hur resonerar ni hos er?

ÖVRIGT

Matlagning från grunden ses ofta som ett arbetssätt för höjd måltidskvalitet inom offentliga måltider, som även är mer stimulerande för personal och ger en billigare portionskostnad.

Hur går tankarna kring lagat från grunden i olika kommuner? Hur långt har andra har kommit? Vilka hinder finns? Och varför köper vi egentligen färdiga rätter överhuvudtaget?

Inskickad av: Anonym


10) Välfärdsutmaningen: Hur ska färre leverera mer service?

ÄLDREOMSORG

Under kommande år kommer äldreomsorgen att växa kraftigt – i Göteborgs Stad motsvarande ett nytt boende med 100 platser varje år.

Hur kan vi säkerställa goda, hållbara måltider trots lägre bemanning? Hur tänker arkitekter och leverantörer av storköksutrustning om hur köken ska se ut? Vem gör vad – och kan digitalisering bidra till att underlätta?

Inskickad av: Eva Appelqvist, Göteborgs Stad


11) Hur gör vi fullkorn gott och attraktivt?

FÖRSKOLA OCH SKOLA

Fullkorn är bra för hälsan och i Sverige finns dessutom goda förutsättningar för både stor produktion och hög konsumtion. Men trots det äter svenskarna alldeles för lite fullkorn.

Vad kan offentliga måltidsverksamheter göra för att öka aptiten på – och acceptansen för – fullkorn?

Inskickad av: Maria Micha, MatLust/Södertälje kommun


9.45 – 10.30

Utställarna bjuder till

Branschens mesta mingel-o-rama där utställarna lägger i överväxeln i sina montrar.


10.30 – 11.30

Allt kommunicerar, alltid: Vad kommunicerar du?

Föreläsare och författaren Kjell Dahlin, om retorik i ett nytt perspektiv – där attityder, beteenden och handlingar tillskrivs minst lika stor betydelse som talet och valen av ord.

10.30 – 11.30
KNIVEN
Har du järnkoll på vegetabilierna?

Med en allt större andel substitutprodukter och andra vegetabilier på landets offentliga matsedlar följer nya utmaningar när det kommer till upptag av – och bristproblematik kring – flera mineraler, varav järn är en av de viktigaste.

Vilka livsmedel och rätter främjar respektive försvårar upptaget av järn? Och hur kan menyplanerare och kök arbeta förebyggande? Seminarium med en mix av teori, aktuell forskning och diskussion med utgångspunkt i praktiska exempel hämtade direkt från svenska måltidsverksamheter.

Medverkande:
• Agneta Sjöberg, professor i näringslära vid Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, Göteborgs universitet
• Anna Post, universitetslektor vid Institutionen för kost- och idrottsvetenskap
• David Fredlund, vd och chef för produktutveckling, Hidden in Grains
• Annica Hansson Borg, samtalsledare, Kost & Närings fokusgrupp Hållbarhet

Arrangeras av:
Kost & Närings fokusgrupp Hållbarhet i samarbete med MatLust Utvecklingsnod

10.30 – 11.30
GAFFELN
Att äta: SÅ svårt kan det vara

Såväl årsrikedom som en lång rad sjukdomstillstånd kan medföra svårigheter i mat- och måltidssituationen. Allt ifrån bristande aptit och problem med att tugga och svälja, till hanteringen av maten på tallriken och matens väg från tallrik till mun.

Vilka är metoderna för att upptäcka ät- och måltidssvårigheter? Varför är det så viktigt med tidiga insatser? Och hur kan måltids- och omsorgsfunktionerna bidra till att underlätta i praktiken?

Medverkande:
• Albert Westergren, professor i omvårdnad och Sarah Forsberg, postdoktor i mat- och måltidsvetenskap, båda verksamma vid Högskolan Kristianstad

Arrangeras av:
Kost & Närings fokusgrupp Äldreomsorg


11.30 – 11.45

Paus


11.45 – 12.45

Det omöjligas konst – hur svårt kan det va?

Konstnären och entreprenören Mikael Genberg om drivkrafter, resan som egenvärde och tillsammanskap: energin som frigörs när vi låter starka – ibland ”omöjliga” – idéer bäras framåt av kunskaperna och styrkorna hos varandra.


12.45 – 13.00

Avslutning av Kostdagarna 2023 följt av sittande lunch

… som serveras från och med kl. 13.00.

Medverkande Stora scenen

En innovationsdriven konstnär, en föreläsare och författare som ägnat större delen av sitt yrkesliv åt kommunikationsfrågor och retorik och så en triss i hungriga debattörer, redo att med vässade argument ta sig an diskussionen om kött kontra växtbaserat på de svenska offentliga tallrikarna. Det – och mycket annat – är vad som väntar när Kostdagarna och Stora scenen slår upp portarna. Stifta bekantskap med våra medverkande!

Kostdagarnas stora scen. Överst fr.v. Kjell Dahlin, föreläsare och författare med inriktning mot mellanmänsklig kommunikation; Mikael Genberg, konstnär och entreprenör; Lena Skogholm (foto: Jini Sofia), beteendevetare, pedagog och författare; Arvid Axland, inspiratör och föreläsare; Peter Borring, lantbrukare, lärare i lantbruksteknik och hållbarhetsambassadör för LRF. I en paneldebatt om kött vs. växtbaserat möts dessutom Anna Richert (foto: Saga Sandin), hållbarhetsexpert vid WWF, Isabel Moretti, vd för Svenskt Kött samt Gustav Johansson, som driver Sveriges största veganska matsajt, ”Jävligt Gott”.

Kjell Dahlin: Erbjudande 25 % rabatt

Få 25 % Kostdagarna-rabatt på allt i Kjell Dahlins bok-webbshop. För att ta del av erbjudandet, ange ”Kost” i meddelanderutan eller efter ditt namn i samband med beställning.

Kjell Dahlin

Kjell Dahlin

Föreläsare med grundmurad erfarenhet av kommunikationsfrågor inom näringslivet, som även skrivit böckerna ”Popretorik – Upplevelsekommunikation som övertygar” och ”Du är en storyteller – vare sig du vill eller inte”.

Till Kostdagarna kommer Kjell för att dela med sig av insikter och perspektiv kring mellanmänsklig kommunikation – ett utbyte där attityder, beteenden och handlingar spelar minst lika stor roll som vilka ord som används.

Mikael Genberg
Foto: Jacob Sjöman

Mikael Genberg

Konstnär och entreprenör som under årens lopp breddat ett mer traditionellt konstnärskap till att omfatta minst sagt innovativa hotellprojekt – bland dem trädhushotellet Hotell Hackspett och undervattenshotellet Utter Inn – och andra kommentarer till mänskliga basbehov.

Till Kostdagarna kommer Mikael för att diskutera framgång respektive misslyckande, och visa på möjligheterna i att våga ifrågasätta och omvärdera dessa båda begrepp.

Anna Richert, Isabel Moretti, Gustav Johansson

Anna Richert, Isabel Moretti, Gustav Johansson

I en paneldebatt om kött vs. växtbaserat möts Anna Richert (foto: Saga Sandin), hållbarhetsexpert vid WWF, Isabel Moretti, vd för branschorganisationen Svenskt Kött samt Gustav Johansson, grundare av Sveriges största veganska matsajt, ”Jävligt Gott”.

Peter Borring

Peter Borring

Lantbrukare med konventionell och ekologisk växtodling, lärare i lantbruksteknik, odling och ekonomi, samhällsdebattör och hållbarhetsambassadör för LRF – bland mycket annat.

Till Kostdagarna kommer Peter för att ge sin bild av de biologiska, praktiska och ekonomiska förutsättningar som den svenska bönder har att utgå ifrån – och hur detta i sin tur påverkar vad som kan ses som hållbar mat.

Här kan du ta del av en intervju med Peter Borring inför Kostdagarna 

Lena Skogholm
Foto: Jini Sofia

Lena Skogholm

Beteendevetare, pedagog och författare med specialisering på hur hjärnforskning kan skapa nytta på ett konkret sätt – såväl i utbytet människor emellan som i individens förståelse av sig själv och sitt agerande.

Till Kostdagarna kommer Lena, mottagare av Stora Talarpriset 2021, för att ta deltagarna med på en nyfiken upptäcksfärd genom hjärnans fantastiska landskap.

Arvid Axland

Arvid Axland

Inspiratör, trendspanare och författare som vikt sin professionella gärning åt utmaningen i att skapa meningsfulla mervärden för medarbetare och kunder/gäster, bortom den konventionella köp-sälj-relationen.

Till Kostdagarna kommer Arvid för att strukturera, entusiasmera – och förklara vad han egentligen menar med begreppet ”upplevelsevärde”.

Stephan Wilson
Foto: Karin Törnblom

Stephan Wilson

Programledare, ”Sveriges räddaste äventyrare” – och moderator för Kostdagarnas stora scen.

De ställde ut under Kostdagarna 2023

Från A som i Arla Foods till X som Xarc Sweden – det här är de över 50 företag från måltidsbranschens alla hörn som fanns på plats i Kostdagarnas utställning. Ta del av deras presentationer och kontaktuppgifter genom att klicka här eller på rullgardinen under logotyperna.

 • Arla Foods

  1. Kost & Närings branschsamarbetspartner Guld

  Visste du att 48 % av alla föräldrar inte äter frukost med sina barn. Samtidigt säger barnen att de uppskattar vuxnas närvaro vid frukosten. En bra frukost kan ge både en lugnare arbetsmiljö och ett bättre skolresultat. Kom till vår monter och prata frukost i skolan, ekologiska produkter och framtidens hållbara mejeri.

  Arla är världens största producent av ekologiska mejeriprodukter. Vår vision är att skapa framtiden inom mejeri för att sprida hälsa och inspiration i världen, helt naturligt.

  Kontaktperson: Ida Margareta Peyre Charpentier
  E-post: chari@arlafoods.com
  Telefon: 073-501 91 60
  Hemsidahttps://kund.arla.se/

  Arla Foods
 • Atria Foodservice

  Atria Sweden är ett av norra Europas ledande matföretag med välkända varumärken som Lönneberga, Lithells, Ridderheims, Pastejköket och Gourmet Service. Vi tror på “Good food – better mood”, vilket innefattar hela livsmedelskedjan – från primärproduktion till konsumentens bord.

  Vi levererar trygg mat som producerats på ett ansvarsfullt sätt och som ger välmående och inspiration till våra kunder. Atria Sweden har 810 medarbetare och 7 produktionsanläggningar.

  Kontaktperson: Pernilla Andersson
  E-post: pernilla.andersson@atria.com
  Telefon: 070-294 69 40
  Hemsidawww.atriafoodservice.se

  Atria Foodservice
 • Aviko

  1. Kost & Närings branschsamarbetspartner Guld

  Roots by Aviko – Höj smaken med rotfrukter! Hur kan vi sätta bättre smak på maten med rotfrukter i de professionella köken? Nu går startskottet för Roots by Aviko, ett gastronomiskt innovationsinitiativ i samarbete med Marcus Nemrin, meriterad kock vid Sofiero Slottsrestaurang.

  Vi hoppas kunna sätta fart på era tankar och erbjuder en lösning som kommer med fördelar i form av bättre ekonomi, smak och innovation. Med Roots har vi skapat välbalanserade mixer som lyfter smakerna i många rätter till nya nivåer, utan att exkludera någon.

  Kontaktperson: Rikard Bellin
  E-post: rikard.bellin@aviko.se
  Telefon: 076-637 94 71
  Hemsidahttps://www.avikonorden.se/inspiration/hoj-smakerna-med-rotfrukter/

  Aviko
 • Barilla

  Barilla grundades 1877 i Parma och är idag Italiens främsta pastaproducent. Företaget drivs av fjärde generations syskon och sprider passion för italiensk mat världen över.

  Wasa grundades 1919 i Skellefteå och är idag världens största tillverkare av knäckebröd med försäljning i över 40 länder. Företaget har bagerier i Filipstad och tyska staden Celle. Wasa är 100 % klimatkompenserat.

  Kontaktperson: Madeleine Nyberg
  E-post: madeleine.nyberg@barilla.com
  Telefon: 076-262 35 22
  Hemsidahttps://www.wasa.com/sv-se/

  Barilla
 • Bergström & Hellqvist AB

  Säker mat – hur svårt kan det va? Kom och prata med oss för att få inspiration som är aktuell och anpassad för er. Passa på att kasta korv och vinn goda priser. Vi är utbildare och konsulter inom till exempel: • Matallergi och allergikost • Livsmedelshygien • Egenkontroll • HACCP.

  Vi erbjuder digitala utbildningar på det sätt som passar bäst för er.

  Kontaktperson: Magnus Bergström
  E-post: magnus@bergstrom-hellqvist.com
  Telefon: 070-869 65 30
  Hemsidahttps://www.bergstrom-hellqvist.com/

  Bergström & Hellqvist AB
 • Blentagruppen

  Blentagruppen är ett familjeägt företag vars vision är att genom närhet och omtanke skapa de godaste matupplevelserna av svensk kyckling och kalkon. Vi är den kompletta matfågelleverantören som erbjuder både kyckling, höns och kalkon genom våra varumärken Guldfågeln och Ingelsta Kalkon.

  Kontaktperson: Nellie Wedin
  E-post: nellie.wedin@blentagruppen.se
  Telefon: 0730-75 81 83
  Hemsidahttps://blentagruppen.se/

  Blentagruppen
 • Brandeye Sales & Partner

  Vi brinner för allas rätt till god, näringsrik och tilltalade mat. Vår kollega Anna Philipsson arbetar med utbildning och recept för dig som jobbar med konsistensanpassad kost. Vi erbjuder också ett brett sortiment av puréer och praktiska formar för att ni ska kunna göra era egna timbaler och patéer.

  Kontaktperson: Henrik Mauritzon
  E-post: henrik@brandeyesales.com
  Telefon: 072-576 55 09
  Hemsidahttps://www.brandeyesales.com/

  Brandeye Sales & Partner
 • Buhr Agenturer AB

  Specialporslin från Bauscher och Schönwald för vård och omsorg framtaget att fungera i samtliga mattransport system. Vi tillverkar modernt, certifierat porslin för professionellt bruk i Tyskland enligt ISO 14001 samt ISO 50001, och har även porslin med inbyggda hjälpmedel för synskadade och dementa. Vi kan och förstår hantering där temperatur, transport, hygien och kompletteringar är avgörande.

  Kontaktperson: Marcus Johansson
  E-post: marcus@buhr.se
  Telefon: 070-988 66 01
  Hemsidahttps://www.buhr.se/

  Buhr Agenturer AB
 • CGI Suomi Oy

  CGI Aromi är ett intelligent kostdatasystem som använder realtidsdata för att optimera alla processer i ett storkök för att sänka kostnaderna, minska svinnet och förbättra matkvaliteten. Aromi stöder hela processen i ett storkök från menyplanering, beställning, tillagning, leverans, servering till fakturering och uppföljning, och det är också lätt att publicera aktuell matinformation till matgäster.

  Kontaktperson: Tero Pollari
  E-post: tero.pollari@cgi.com
  Telefon: +358 50 4102450
  Hemsidahttps://www.cgi.com/se/sv/aromi

  CGI Suomi Oy
 • Conaxess Trade AB

  Conaxess Trade AB är ett av de ledande säljbolagen inom FMCG. Vi representerar Kavli, Planti, Druvan, Erik’s, Johnny’s, Kockens, Fria Bröd, Norrmejerier, Västerbottensost, Verum, B&P Naturens skafferi, Thise mejeri, Jozo, AB Svenska Färsodlarna, Darbo, Hermesetas, Ben’s Original, Mc Vitie’s, In med Degen, Basic American, Elizabeth Shaw, El Taco Truck, Tartex, Whole Earth. Välkommen till vår monter för information, inspiration & provsmakning.

  Kontaktperson: Nynon Rossing
  E-post: nynon.rossing@conaxesstrade.com
  Telefon: 070-318 73 39
  Hemsidahttp://conaxestrade.online/

  Conaxess Trade AB
 • Danish Crown Professional

  Danish Crown erbjuder dig som kund inom offentlig verksamhet svenska, smarta, spännande och nya produkter för en god och varierad matsedel. Förutom att leverera produkter av högsta kvalitet, kan vi erbjuda ett brett sortiment med noga utvalda ingredienser. Vi är glada att kunna presentera flertalet artiklar i vårt sortiment utan allergener i recepturen.

  Vi ser fram emot att få träffa dig under Kostdagarna 2023 för att prata och inspireras.

  Kontaktperson: Stefan Backman
  E-post: stbac@danishcrown.com
  Telefon: 0730-49 33 78
  Hemsidahttps://www.danishcrownprofessional.se/

  Danish Crown Professional
 • Di Luca & Di Luca

  För Fernando Di Luca som grundade familjeföretaget Di Luca & Di Luca är en sak given – mat som inte smakar gott blir inte äten, hur nyttig den än är. Kanske är just det styrkan i vår medelhavsportfölj, att den traditionella medelhavsmaten både smakar gott och är hälsosam. På medelhavstallriken får oftast grönsakerna huvudrollen och köttet är mer ett tillbehör. Låt måltiden bli en paus, en stund av närvaro och glädje i gott sällskap med andra. Välkomna att besöka vår monter!

  Kontaktperson: Karin Almonte
  E-post: karin.almonte@diluca.se
  Telefon: 070-992 92 52
  Hemsidahttps://dilucafoodservice.se/

  Di Luca & Di Luca
 • Ekologiska säljbolaget AB

  Vi vill vara den självklara säljpartnern. Med gedigen kunskap och erfarenhet inom storköksmarknaden har vi arbetat mot foodservice sedan 2015. Vi arbetar rikstäckande och bearbetar kommuner, caféer och restauranger som vill utveckla sitt arbete av ekologiska produkter.

  I vår portfölj hittar ni varumärkena Saltå Kvarn, YiPin, Magnihill, DAVA och Nordisk Råvara som erbjuder ekologiska produkter.

  Kontaktperson: Sandra Lund
  E-post: sandra@ekologiskasaljbolaget.se
  Telefon: 070-757 92 46
  Hemsidahttps://www.ekologiskasaljbolaget.se

  Ekologiska säljbolaget AB
 • Feldt's Fisk & Skaldjur AB

  På västkusten, bara några meter från havet med en fantastisk utsikt över det gamla fiskesamhället Smögen, ligger familjeföretaget Feldt’s Fisk & Skaldjur.

  Feldt’s är idag en av de ledande fisk- och skaldjursleverantörerna i Sverige. Sortimentet omfattar opanerade, panerade och förstekta produkter från havet. Feldt’s kan dessutom presentera marknadens kanske största sortiment av lakeprodukter samt rökta och gravade produkter från eget rökeri.

  Kontaktperson: Erica Haglund
  E-post: erica@feldts.se
  Telefon: 076-858 95 25
  Hemsida: www.fisk.se

  Feldt's Fisk & Skaldjur AB
 • Findus Sverige AB

  1. Kost & Närings branschsamarbetspartner Guld

  Välkomna till Findus monter! Ni kommer att få se en teaser för våra nya webbaserade utbildningar från Special Foods samt presenterar vi vårt nya skolkoncept. Och självklart bjuder vi även på smarriga smakprover från våra nya recept. Hoppas vi ses!

  Kontaktperson: Ewa Hansson
  E-post: ewa.hansson@se.findus.com
  Telefon: 076-117 33 75
  Hemsidawww.findusfoodservices.se

  Findus Sverige AB
 • Fontana Food AB

  Fontana är ett svenskt familjeföretag. Sedan 1978 har vi delat med oss av grekisk matkultur, matglädje och hälsosam medelhavsmat. Lika länge har vi arbetat för ett hållbart samhälle som värnar om människa, djur och natur.

  Numera är halloumi, fetaost, goda oliver och grekisk olivolja nästan lika självklart på svenska som på grekiska matbord. Det är vi stolta över. Våra produkter gör det enklare att äta gott till vardags och bjuda in till fest. Dela det goda med Fontana.

  Kontaktperson: Peter Persson
  E-post: peter@fontanafood.se
  Telefon: 073-708 48 27
  HemsidaFontana.se

  Fontana Food AB
 • GB Foods Sverige

  Ett nytt år betyder en nystart för många av oss. För oss är det självklart att inspirera och hjälpa kök att titta på saker ur ett nytt perspektiv. Och det behöver inte vara speciellt svårt – utgå från de råvaror du har att jobba med och använd din kreativitet. Vår förhoppning är att vi kan inspirera er under Kostdagarna för att ge er bra förutsättningar att lyckas i köken över tid.

  Kontaktperson: Johan Rimmenstedt
  E-post: johan_rimmenstedt@thegbfoods.com
  Telefon: 070-256 60 65
  Hemsidahttps://thegbfoodservice.se/

  GB Foods Sverige
 • Getinge Storkök AB

  50 år av förbättringar. Getinge Storkök har verkat i branschen sedan 1967 och är idag marknadsledande tillverkare av grytor till storkök. Vårt goda renommé beror på produkternas höga materialkvalitet och våra sinnrika konstruktioner. Varje ny modellgeneration av grytor har uppmärksammats för hur våra genomtänkta nyheter förenklar det dagliga arbetet.

  Kontaktperson: Krister Nilsson
  E-post: krister@gsab.nu
  Telefon: 035-17 99 96
  Hemsidahttps://www.gsab.nu/

  Getinge Storkök AB
 • Greenfood

  1. Kost & Närings branschsamarbetspartner Guld

  En möjliggörare i det varma offentliga köket: Vegansk, fri från laktos och gluten – och även kombinerbar med animaliska proteiner.

  Vi bjuder på en introduktion av Salla Cartes nya koncept baserat på hirs, och visar hur det öppnar dörren till oändliga variationsmöjligheter i det varma offentliga köket.

  Kontaktperson: Lövström Widell
  E-post: paul.widell@ewerman.se
  Telefon: 070-401 73 69
  Hemsidawww.greenfood.se

  Greenfood
 • Gudruns AB

  Gudruns är ett av de få helsvenskägda kött- och charkföretagen med eget slakteri. Gudruns koncept ”Från Hage Till Mage” innebär just det, att alla steg från slakt, styckning, vidareförädling, förpackning och slutligen transport sker i egen regi. Tack vare det har man full kontroll på alla led och kan garantera produkter av högsta kvalitet.

  Kontaktperson: Anna Lindberg
  E-post: anna.lindberg@gudruns.se
  Telefon: 073-536 18 74
  Hemsidawww.gudruns.se

  Gudruns AB
 • Haglund Industri AB

  Haglund Industri tillverkar professionella kyl- och fryslösningar för restauranger och storkök. Designade och producerade i Gällstad, Sverige.

  Vi har ett ständigt fokus och engagemang för att göra våra produkter så energieffektiva och hållbara som möjligt och har ett brett sortiment av produkter för professionell livsmedelskonservering, så som kyl-frysskåp snabbnedkylningsskåp, serveringsenheter m.m.

  Kontaktperson: Staffan Haglund
  E-post: staffan@haglundindustri.se
  Telefon: 070-560 16 04
  Hemsidahttps://www.haglundindustri.se/

  Haglund Industri AB
 • Haugen Gruppen AB

  Ett av Skandinaviens starkaste dagligvarubolag som marknadsför och säljer internationellt välkända och starka varumärken. Vi berikar matkulturen i Sverige, Norge, Danmark och Finland med internationella smaker och trender. Vår målsättning är att vara ledande i att introducera samt vidareutveckla spännande varumärken för både dagligvarumarknaden, restaurang och storhushåll. Vi strävar efter att vara en långsiktig partner för alla era affärer.

  Kontaktperson: PA Abrahamsson
  E-post: pa.abrahamsson@haugen-gruppen.com
  Telefon: 070-639 89 06
  Hemsidawww.haugen-gruppen.se

  Haugen Gruppen AB
 • HKScan

  1. Kost & Närings branschsamarbetspartner Guld

  Det finns många anledningar att välja svenska proteiner till de offentliga måltiderna; klimatsmarta gårdar, naturliga kretslopp och hög djurvälfärd är några av dem. Det är inte alltid lätt att lyckas med detta inom mål för budget och klimat. Vi vet att det går, ta del av våra recept som är kostnads- och klimatberäknade.

  Följ med oss på resan för det svenska proteinets plats på tallriken. För näringsriktig och omsorgsfullt producerad mat, en levande landsbygd och en trygg, inhemsk matförsörjning.

  Kontaktperson: Charlotte Eke-Göransson
  E-post: charlotte.eke-goransson@hkscan.com
  Telefon: 0730-89 77 71
  Hemsidahttps://www.hkscanfoodservice.se/

  HKScan
 • HÄLLDE

  1. Kost & Närings branschsamarbetspartner Guld

  Vill du spara tid och pengar? Effektivisera matberedningen med HÄLLDE!

  • Grönsaksskärarna skivar, strimlar, tärnar, river, räfflar och skär pommes frites och bereder från 2 kg/min, upp till 60 kg/min. Alla med ett brett skärverktygssortiment. • Snabbhackarna har alla effektiva avskrapare för att förkorta beredningstiden och ge ett jämnt resultat. • CombiCutter – Grönsaksskärare och Snabbhack i en maskin, för det lilla köket. • Blender SB-4 lysande för lättflytande beredningar, rymmer 4 liter.

  Kontaktperson: Kristina Nygård
  E-post: kristina.nygard@hallde.com
  Telefon: 070-587 73 41
  Hemsidahttps://www.hallde.com/sv/

  HÄLLDE
 • IntelliMeal

  Vi tar måltidsgästernas perspektiv. Vi utgår från feedback och skapar den bästa måltidsupplevelsen med lajkamaten – ett enkelt digitalt verktyg. Vi ger gästerna möjlighet att dagligen tycka till och ge värdefull feedback tillbaka till måltidsverksamheten.

  Lajkamaten ger pedagogerna en möjlighet att skapa engagemang och intresse för maten i linje med Livsmedelsverkets vision för den pedagogiska måltiden. Lajkamaten skapar en godare måltid och mer nöjda matgäster.

  Kontaktperson: Sandra Owe
  E-post: sandra@intellimeal.se
  Telefon: 070-720 98 09
  Hemsidahttps://intellimeal.se

  IntelliMeal
 • iPinium

  Har ni utmaningar med energiåtgång, att få tiden att räcka till i köket och är dessutom intresserade av att begränsa användandet av hälso- och miljöfarliga PFAS-ämnen?

  Kom då förbi vår monter så ska vi berätta mer om oss och hur ni med iPiniums produkter kan • Sänka er energiförbrukning • Jobba PFAS-fritt • Ingå i ett unikt cirkulärt system. iPinium – Hållbara köksinnovationer från Sverige.

  Kontaktperson: Peter Nordström
  E-post: peter@ipinium.se
  Telefon: 076-828 29 00
  Hemsidahttps://ipinium.com/

  iPinium
 • Kalino Food AB

  Ärt & Bondböna ger Dig i det offentliga köket möjlighet att laga en hållbar, protein- och variationsrik måltid varje dag. Vår Ärt & Bondböna är grunden i måltiden och det är du själv som bestämmer vad som skall lagas och hur det skall smaka. Dessutom ger den dig möjlighet att proteinberika alla måltider under dagen, inklusive mellanmål och fika. I vår monter ser du vilka möjligheter du har. Ärt & Bondböna är gjord på ekologisk gul ärta, bondböna och salt.

  Kontaktperson: Maria Käll
  E-post: Maka@kalino.se
  Telefon: 073-819 73 37
  Hemsidakalino.se

  Kalino Food AB
 • Kockens AB

  Kom och häng med oss i vår kryddhörna på Kostdagarna! Vår monter är självklart laddad med massor av kryddor och inspiration. Med över 100 års erfarenhet av att odla och mixa kryddor vågar vi säga att vi lärt oss hur man får till den bästa kryddan.

  Våra kryddor ska inte bara smaka bra, de ska också kännas bra. Allt vi gör har sitt ursprung i naturen och därför tar vi ansvar för hela flödet – våra kryddor ska göra gott både för maten och själen, det är bästa receptet enligt oss.

  Kontaktperson: Cecilia Holmberg
  E-postcecilia.holmberg@kockens.se
  Telefon: 073-384 20 63
  Hemsidakockensfoodservice.se

  Kockens AB
 • Kronfågel

  1. Kost & Närings branschsamarbetspartner Guld

  Hos oss står god smak, enkelhet och hållbarhet i fokus. Vår gårdskyckling är omsorgsfullt uppvuxen hos våra svenska uppfödare. Här får den alla förutsättningar till att bli ett smakrikt, hälsosamt och klimatvänligt protein på tallriken.

  Kyckling går troligtvis att variera på lika många sätt som det finns kockar inom det offentliga köket i Sverige, vilket gör den till favorit hos många. Låt oss inspirera till att servera landets yngsta och äldsta invånare godare, mer näringsrik och mer hållbar mat.

  Kontaktperson: Erika Dani
  E-post: erika.dani@kronfagel.se
  Telefon: 072-248 04 69
  Hemsidahttps://www.kronfagel.se/

  Kronfågel
 • Lagerblad Foods

  Lagerblad Foods har nu funnits i Sverige sedan 2015 och igenkänningen för våra produkter ökar. Med våra produkter vill vi tillföra goda produkter som ska se hemlagade ut.

  Vi sätter en ära i att hålla våra produkter så rena som möjligt ifrån tillsatser och allergener samtidigt som de ska smaka gott. Vi lyssnar på våra kunder och är flexibla i det vi gör, men vi ger aldrig efter för att tillföra allergener som soja, nötter eller sesamfrön i vår produktion. Det skapar trygghet i våra produkter.

  Kontaktperson: Ewa-Lotte Hoffsümmer
  E-post: lotta@lagerbladfoods.se
  Telefon: 073-447 98 15
  Hemsidawww.lagerbladfoods.se

  Lagerblad Foods
 • Lantmännen Cerealia

  1. Kost & Närings branschsamarbetspartner Guld

  Välkomna till oss på Lantmännen Cerealia. Vi presenterar produkter från våra svenska bönder. Hos oss hittar ni råvaror för hållbar matlagning som även tar hänsyn till biologisk mångfald.

  Vill ni minska klimatavtrycket, kom till oss för inspiration. Passa även på att smaka våra nya produkter i Crispy-serien, Filé och Nuggets.

  Kontaktperson: Peter Skoog
  E-post: peter.skoog@lantmannen.com
  Telefon: 070-927 80 77
  Hemsidahttps://www.lantmannencerealia.se

  Lantmännen Cerealia
 • Magnihill

  Magnihill ligger i Skåne och är ett svenskt familjeföretag sedan 1957. Vi odlar, producerar och importerar frysta grönsaker, bär och frukt. I nära samarbete med våra producenter, i Sverige och i andra länder, tar vi fram produkter med fokus på ekologiskt och bekvämt.

  Kontaktperson: Daniel Borg
  E-post: daniel@magnihill.se
  Telefon: 073-207 26 67
  Hemsidahttps://www.magnihill.se

  Magnihill
 • Martin & Servera Restauranghandel AB

  På Martin & Servera tror vi att framtidens mat är grön, svinnsmart och hållbar. Med Förskolekokboken vill vi lyfta några av de kockar som arbetar hårt med just de områdena – nämligen landets förskolekockar. De som skapar barnens favoriträtter och ständigt hittar nya sätt att locka fram deras nyfikenhet och matglädje.

  Kom till vår monter och ta del av den bok som alla pratar om just nu – Förskolekokboken!

  Kontaktperson: Åsa Ringvall
  E-post
  : asa.ringvall@martinservera.se
  Telefon
  : 0730-98 51 24
  Hemsidawww.martinservera.se

  Martin & Servera Restauranghandel AB
 • Matilda FoodTech

  Matilda FoodTech hjälper måltidsorganisationer att leverera kostnadseffektiva och hållbara måltider på ett sätt som är bra för människor, ekonomi och vår planet.

  Plattformen binder samman samtliga funktioner i måltidsprocessen, från livsmedelsupphandling, måltidsplanering, egenkontroll och uppföljning. Tack vare att systemen stöttar planering och uppföljning ända ner på detaljnivå är det möjligt att nå de globala hållbarhetsmålen, minska kostnader och öka kvalitet.

  Kontaktperson: Sandra Vindehav
  E-post: sandra.vindehav@matildafoodtech.com
  Telefon: 073-680 26 91
  Hemsidahttps://www.matildafoodtech.com/sweden/start

  Matilda FoodTech
 • Matkompaniet AB

  För snart ett kvarts sekel sedan startades Matkompaniet av två drivna och målinriktade ledare. Visionen var att erbjuda marknaden prisvärda produkter med en hög känsla för service och kvalitet.

  Matkompaniet är i dag en privatägd och helt oberoende importör och återförsäljare, vilket ger en flexibilitet och snabbhet i alla led. Med huvudkontor och lager i Borås, som är en av Sveriges logistiktätaste städer, har vi skapat ett väl anpassat distributionsnät som täcker hela Skandinavien.

  Kontaktperson: Maurizio Bonomo
  E-post: maurizio@matkompaniet.se
  Telefon: 070-321 49 01
  Hemsidawww.matkompaniet.se

  Matkompaniet AB
 • Midsona

  Midsona Foodservice arbetar för en hälsosammare värld genom att inspirera till kulinarisk och hållbar växtbaserad matlagning. Vårt fokus är att stödja dig och din verksamhet genom att erbjuda hållbara måltidslösningar till din gäst.

  Ingredienser från Midsona Foodservice ger dig en garanti om att den maträtt som serveras framför din gäst är i framkant för en sundare matkultur både för gästen men också för den värld vi lever i.

  Kontaktperson: Rikard Elwing
  E-post: rikard.elwing@midsona.se
  Telefon: 070-490 77 62
  Hemsidahttps://www.midsonafoodservice.se

  Midsona
 • Nenosys AB

  Vi erbjuder färdiga system för hantering/administration av pedagogiska måltider som också är anpassningsbart efter era behov. Vårt motto är att företag inte skall behöva anpassa sitt arbetssätt till ett färdigt affärssystem, det ska vara tvärtom!

  Kontaktperson: Laszlo Csiszer
  E-post: laszlo@nenosys.se
  Telefon: 070-320 10 74
  Hemsidahttps://www.nenosys.se/

  Nenosys AB
 • Orkla Foods Sverige

  1. Kost & Närings branschsamarbetspartner Guld

  Hållbarhet står högt på vår dagordning. Vi på Orkla Foods Sverige vill ta vår del av ansvaret och bidra till att lösa de globala hälso- och hållbarhetsutmaningarna, tillsammans med er!

  Vi på Orkla FoodSolutions vill vara den bästa tänkbara mat- och måltidspartnern för alla kockar och kök. Våra helhetslösningar och trendsäkra koncept hjälper dig att skapa nyfikenhet och variation på menyn. Kom till vår monter och smaka på nya Lecora® Vegetarisk Nuggets, samt ta del utav Fast Fusion Climate Week!

  Kontaktperson: Henrik Öhman
  E-post: henrik.ohman@orklafoods.se
  Telefon: 070-602 55 90
  Hemsidahttps://www.orklafoodsolutions.se/

  Orkla Foods Sverige
 • Pågen AB

  Vi på Pågen älskar bröd och det präglar allt vi gör. Vi är ett familjeföretag vars bagartradition sträcker sig tillbaka till 1878. Vårt mjöl mals av spannmål som odlas på̊ några få mils radie från både kvarn och bageri. Lilla Harrie Valskvarn finns på två platser, i Göteborg och i Lilla Harrie norr om Malmö.

  Kontaktperson: Dennis Livgren
  E-post: dennis.livgren@pagen.se
  Telefon: 076-535 39 53
  Hemsidawww.pagen.se

  Pågen AB
 • Royal Greenland

  1. Kost & Närings branschsamarbetspartner Guld

  Royal Greenland är en dedikerad partner till dem som arbetar inom foodservice. Vi levererar relevanta, hållbara fisk- och skaldjursprodukter som skapar värde för dina gäster.

  Under Kostdagarna kan du se och höra om flera av våra spännande produktnyheter, som vi har utvecklat speciellt för kök som fokuserar på hållbara produkter som är lämpliga för portionsservering och där beräkning per portion är avgörande. I vår Royal Greenland-monter under Kostdagarna bjuder vi på smakprover samt inspiration.

  Kontaktperson: Eva Öhrn
  E-post: evoh@royalgreenland.com
  Telefon: 070-238 33 34
  Hemsidawww.royalgreenland.com/sv/foodservice

  Royal Greenland
 • Sales Support

  Välkomna till vår monter från Sales Support. Vi arbetar med flera varumärken: Philadephia ost, Lagerblad Foods, Carlshamn, Marabou, Smakis, Pyramidbageriet, Mjälloms Tunnbröd, Fazer, Skogaholm, Annas, Lipton, Bong touch of taste, Oumph, Like meat och Buy the box.

  Kontaktperson: Isabelle Bengtsson
  E-post: isabelle.bengtsson@salessupport.se
  Telefon: 076-645 95 34
  Hemsidawww.salessupport.se

  Sales Support
 • Santa Maria

  1. Kost & Närings branschsamarbetspartner Guld

  Historien om Santa Maria började 1911, då en liten kryddbod öppnades i Göteborg. Sedan dess har vi som representerar varumärket rest många varv runt jorden i jakt på nya smakupplevelser. Vi har doftat och smakat på allt som kommit i vår väg – och det bästa har vi tagit med oss till dig och dina gäster!

  Kontaktperson: Mikael Klemetz
  E-post: mikael.klemetz@paulig.com
  Telefon: 0700-85 22 01
  Hemsidahttps://pauligpro.com/se

  Santa Maria
 • ScanBox

  ScanBox är en lösningsorienterad tillverkare av mattransportvagnar för att hålla och transportera varm och kall mat med bevarad kvalité. Vi har 30 års erfarenhet av att leverera lösningar till skolor, restauranger och institutioner över hela världen.

  Våra produkter är flexibla, lätta och byggda i ett modulärt koncept som gör att vi har den bredaste produktlinjen på marknaden.

  Kontaktperson: Joakim Nilsson
  E-post: joakim.nilsson@scanbox.se
  Telefon: 0454-20 38 23
  Hemsidawww.scanbox.se

  ScanBox
 • Signal & Andersson Charkuterifabrik AB

  Signal & Andersson är ett familjeföretag i femte generationen med ursprung från saluhallen i Göteborg. Vi tillverkar alla våra charkuteriprodukter själva i vår produktionsanläggning i Göteborg. Råvaran till våra produkter kommer från vårt egna slakteri A.J. Dahlberg i Dalsland som vi blev delägare i 2020. En långsiktig satsning på utveckling av svensk köttråvara.

  Kontaktperson: Veronica Steffensen
  E-post: veronica.steffensen@signal-andersson.com
  Telefon: 070-730 22 04
  Hemsidahttps://www.signal-andersson.com/

  Signal & Andersson Charkuterifabrik AB
 • Skånemejerier Storhushåll

  1. Kost & Närings branschsamarbetspartner Guld

  Välkommen till vår monter och smaka på en riktig sensation – Pannoumi Stek&Grillost. Vid vårt mejeri i Kristianstad tillverkar vi en stek&grillost som utvecklats av våra duktiga ostmästare, hårdtestats av krävande kockar och provsmakats av kräsna gäster. Efter alla kommentarer vi fått under resan, vågar vi påstå att det här är en riktigt bra ost!

  Pannoumi kan både stekas, grillas, friteras och varieras till en mängd olika rätter. Ett perfekt alternativ på en köttfri meny.

  Kontaktperson: Madelene Risén
  E-post: madelene.risen@skanemejerier.se
  Telefon: 040-619 31 54
  Hemsidahttps://storhushall.skanemejerier.se/

  Skånemejerier Storhushåll
 • Standardbox AB

  SDX® Thermobox® – originalet sedan 1969. Vi på SDX® Thermobox® har varit en trygg partner till professionella matlagare och dess mattransport i över 50 år. Vår del i ditt arbete är att skapa trygghet.

  Du ska kunna fokusera på matlagningen och veta att de fräscha råvarorna och den goda maten håller samma kvalité när den serveras som när den tillagades. Du ska också känna dig trygg i att tekniken fungerar. Att temperaturen är exakt den rätta och att boxarna tål den ibland oömma behandlingen.

  Kontaktperson: Benny Berlin Wretling
  E-post: benny.berlinwretling@sdx.se
  Telefon: 076-760 75 44
  Hemsidawww.sdx.se

  Standardbox AB
 • Svenska Retursystem AB

  Svenska Retursystem driver livsmedelsbranschens gemensamma och cirkulära system för distribution av varor. Livsmedelsproducenter, grossister, butiker och restauranger delar på våra pallar och lådor, som används om och om igen.

  Vi finns på plats på Kostdagarna för att berätta mer om hur man kan göra cirkulära upphandlingar genom att ställa krav på returlådor. Tillsammans arbetar vi för en hållbar livsmedelskedja!

  Kontaktperson: Kjell Frykenstam
  E-post: kjell.frykenstam@retursystem.se
  Telefon: 073-325 16 37
  Hemsidahttps://www.retursystem.se/sv

  Svenska Retursystem AB
 • Svenskmärkning AB

  Från Sverige-märkningen på råvaror, livsmedel och växter visar att produkten är odlad, född och uppfödd, förädlad, förpackad och kontrollerad i Sverige. Hållbarhetskriterierna gör att du kan upphandla i nivå med svensk lagstiftning. Från Sverige fungerar då som verifikat.

  En ökning av svenskt i den offentliga måltiden är i linje med livsmedelsstrategin och bidrar till försörjningsförmågan.

  Kontaktperson: Ulrika Norvell
  E-post: ulrika.norvell@svenskmarkning.se
  Telefon: 070-942 35 71
  Hemsidahttps://fransverige.se/foretag/regler-och-ansokan/offentlig_mat_och_ursprungsmarkningen_fran_sverige/

  Svenskmärkning AB
 • Unilever Food Solutions

  1. Kost & Närings branschsamarbetspartner Guld

  På Unilever Food Solutions förser vi kockar med produkter, recept, inspiration och utbildningar som både lyfter resultatet på tallriken och stämningen i köket. I vårt sortiment finns många välkända varumärken; Knorr, HELLMANN’S, Maizena, The Vegetarian Butcher, m.fl.

  Vi är på Kostdagarna för att ta del av besökarnas erfarenheter och åsikter. Utöver detta tänkte vi berätta om våra nyheter, dela med oss av våra bästa tips gällande fond och buljong, samt fresta med en välsmakande ramen. Välkommen!

  Kontaktperson: Marie Hjort
  E-post: marie.hjort@unilever.com
  Telefon: 072-994 51 03
  Hemsidahttps://www.unileverfoodsolutions.se/

  Unilever Food Solutions
 • UNOX Scandinavia AB

  Ledande leverantör av professionella kombiugnar, bageriugnar, bake-off-ugnar samt smarta system för varm mat.

  Kontaktperson: Sebastian Scholze
  E-post: sebastian.scholze@unox.com
  Telefon: 070-424 85 84
  Hemsidahttps://www.unox.com/en_se/

  UNOX Scandinavia AB
 • Valio Sverige AB

  Valio Sverige gör det bästa i mjölken ännu bättre. Vår expertis, erfarenhet och passion av att driva och utveckla produkter för människors hälsa samt välmående har anor sedan början av 1900-talet. Detta har genererat gedigen kunskap inom näringslära och ett Nobelpris i kemi till en av Valios forskare.

  Valio är Finlands största mejeriföretag och har funnits i Sverige sedan 1994. Valio var först i Sverige med laktosfria produkter och har idag ett av marknadens bredaste sortiment.

  Kontaktperson: Frida Richter
  E-post: frida.richter@valio.se
  Telefon: 070-225 08 09
  Hemsidahttps://www.valio.se/

  Valio Sverige AB
 • Vikan

  Vikan – producent av manuella rengöringsredskap för miljöer där livsmedel hanteras.

  Vi hjälper kök och restauranger kostnadsfritt att höja hygiensäkerheten genom färgkodning och zonplanering. Denna dokumentation underlättar också vid inspektion från undersökande myndigheter som en del i ert Egenkontrollprogram och understöder HACCP principer. Välkommen att träffa Vikans experter, prata hygien och upplev Vikans produkter.

  Kontaktperson: Krister Johansson
  E-post: krister.johansson@vikan.com
  Telefon: 070-222 10 43
  Hemsidahttps://www.vikan.com/se

  Vikan
 • Xarc Sweden AB

  Vi är helhetsleverantör av skrivare, material och support till kökspersonal i arbetet kring märkning då daglig support ingår. Det ger trygghet för produktionen, kostansvariga, IT-avdelningen, leverantörer av kostprogram och framförallt kökspersonal som hanterar etikettering.

  Vi garanterar att skrivare, material och kostprogram fungerar tillsammans. Vi sköter installation och utbildning för kökspersonalen på plats i köken. Våra material är framtagna för köksbranschen.

  Kontaktperson: Tobias Rabenius
  E-post: tobias.rabenius@xarc.se
  Telefon: 076-066 61 60
  Hemsidawww.xarc.se

  Xarc Sweden AB

Myndigheter och organisationer på Dialogtorget

I en särskild del mitt i Kostdagarnas utställning ligger 2022 Dialogtorget – en plats för inbjudna myndigheter, ideella organisationer och andra non-profit-aktörer med anknytning till offentliga måltider. Ta pulsen på 2023 års Dialogtorget-utställare genom att klicka här eller direkt på rullgardinen här nedanför!

 • Kost & Näring – En branschförening inom Ledarna

  1. Dialogtorget

  Vill du veta vad som är på gång inom Ledarna och i Kost & Närings sex fokusgrupper – Hållbarhet, Förskola och skola,
  Sjukhus, Upphandling, Utrustning och lokaler samt Äldreomsorg? Eller funderar du på att engagera dig aktivt i föreningen? Oavsett vilket – varmt välkommen att titta förbi hos oss på Dialogtorget. Vi ses!

  E-post: info@kostochnaring.se
  Telefon: 0200-87 11 11
  Hemsida: https://www.kostochnaring.se/

  Kost & Näring – En branschförening inom Ledarna
 • MatLust Utvecklingsnod

  1. Dialogtorget

  MatLust Utvecklingsnod drivs av Södertälje kommun i samverkan med näringsliv, akademi och andra offentliga aktörer. Vi är en nod och motor för utveckling av ett hållbart och innovativt livsmedelssystem med utgångspunkt i hållbara, hälsosamma och välsmakande offentliga måltider.

  Tillsammans med Kost & Närings fokusgrupp Hållbarhet arrangerar vi seminariet ”Har du järnkoll på vegetabilierna?” fredag 31/3 kl. 10.30. Välkommen dit och till vår monter!

  Kontaktperson: Maria Micha
  E-post: maria.micha@sodertalje.se
  Telefon: 076-648 26 03
  Hemsidawww.matlust.eu

  MatLust Utvecklingsnod
 • MATtanken

  1. Dialogtorget

  MATtanken tar tempen på offentliga måltidssverige med Heta frågan. Kom gärna förbi och häng med oss på Dialogtorget. Vi vill höra vad som är på gång hos dig/i din verksamhet. Var med i vår ”gallup”.

  Prata med oss om exempelvis: • Offentliga måltidens dag 2023. • Arbetet som pågår ihop med Livsmedelsverket med syfte att stödja kommunerna i  beredskapsplaneringen. • Erfarenhetsbanken/Ett nytt recept för skolmåltider. • Läget i Silo-projektet, om nationell livsmedelsstatistik.

  Kontaktperson: Eva Sundberg
  E-post: eva.sundberg@jordbruksverket.se
  Telefon: 073-232 55 70
  Hemsidahttps://mattanken.se

  MATtanken
 • Relivs

  1. Dialogtorget

  Relivs (Resurseffektiv livsmedelshantering) är ett nätverk som verkar för energieffektivisering i storkök och livsmedelshandel via kunskapsspridning och utvecklingsprojekt inom utrustning, fastighetsteknik, beteende, livsmedelskyla m.m.

  Nätverket koordineras av CIT Renergy (Chalmers Industriteknik) och finansieras av Energimyndigheten. Relivs är öppet för alla som förvaltar eller arbetar i lokaler där livsmedel tillagas eller hanteras. Tillsammans skapar vi mer energieffektiva verksamheter!

  Kontaktperson: Josep Termens
  E-post: josep.termens@chalmersindustriteknik.se
  Telefon: 073-411 74 59
  Hemsidahttps://relivs.se/

  Relivs
 • RISE

  1. Dialogtorget

  Besök RISE utställning på Kostdagarna för att höra mer om hur du kan använda våra verktyg klimatdatabasen och klimatskalan i din verksamhet som en del i ert arbete med klimatsmarta måltider. Passa också på att säga hej till det nationella kunskapsnätverket Måltid Sverige som höjer kompetensen i offentlig måltidsbransch genom livslångt lärande, nätverk samt forsknings- och utvecklingsprojekt samt Skolmatsakademin, en samlande kraft för skolmatsfrågor i Västra Götaland.

  Kontaktperson: Elin Backlund
  E-post: elin.backlund@ri.se
  Telefon: 010-516 66 70
  Hemsidahttps://www.ri.se/sv

  RISE
 • Världsnaturfonden WWF

  1. Dialogtorget

  WWF arbetar med att bevara naturen och bygga en framtid där människan lever i harmoni med naturen. Besök oss för att höra mer om hur vi stöttar skolor i både Sverige och EU att nå ut med budskap om hållbar mat i klassrummet, matsalen och hemmen. Och hur din kommun kan sätta mål för maten som är bra för planeten och människor. Passa på att göra vårt quizz kring Köttguiden, Fiskguiden, Vegoguiden och One Planet Plate. Tillsammans för hållbar mat – en måltid i taget!

  Kontaktperson: Ulrika Backlund
  E-post: ulrika.backlund@wwf.se
  Telefon: 08-624 74 00
  Hemsidahttps://www.wwf.se/mat-och-jordbruk/

  Världsnaturfonden WWF

Kostdagarna Forum:
Deltagarnas eget programpass

Vilka frågor inom offentliga måltider engagerar just dig? Du som är anmäld deltagare till Kostdagarna är varmt välkommen att skicka in dina frågeställningar till Kostdagarna Forum, fredagens timslånga program- och diskussionspass fördelat på 3 x 15 minuter, där det är deltagarna själva som sätter agendan.

Osäker på hur det hela går till? Ta en titt i vår trestegs-guide här nedanför!

Uppdaterad: 2023-03-29


1) IDDSI i våra kök: Förvirrande eller glasklart?

ÄLDREOMSORG

Hur kan köken använda sig av IDDSI i praktiken? Är Konsistensguiden utkonkurrerad eller kan den gå hand i hand med införandet av det internationella måtten på konsistensanpassning, IDDSI?

Vi vill diskutera och lyfta erfarenheter och diskutera hur kök och avdelningar/mottagare kan använda detta på ett sätt som underlättar för alla som är inblandade i hela måltidskedjan från den som skriver en ordination till den som ska äta maten.

Inskickad av: Kost & Närings fokusgrupp Äldreomsorg


2) Måltider och pedagoger: Hur gör ni när det uppstår problem?

FÖRSKOLA OCH SKOLA

Måltidsverksamheter har inte mandat att driva in pengar för medarbetare inom annan förvaltning. Vad och hur gör man när pedagoger inte betalar för sig i matsalarna, när uppdraget kring pedagogiska måltider inte hanteras korrekt och/eller när tillämpningsanvisningar inte fungerar i praktiken? Hur kan ”skavet” minskas mellan olika måltidsverksamheten och den pedagogiska verksamheten?

Inskickad av: Anonym


3) Använder ni er av hållbarhetstidstrappan – och finns behov av justeringar?

UPPHANDLINGHÅLLBARHET

Tillsammans med leverantörer och grossister har Kost & Närings fokusgrupp Upphandling tagit fram en hållbarhetstidstrappa. Trappan tar hänsyn till att livsmedel med olika lång hållbarhetstid ska ha olika lång tid kvar när den kommer ut till kunden. Att till exempel ställa krav på 2/3 kvar på pasta eller andra kolonialvaror är inte rimligt.

I vilken utsträckning och på vilket sätt används hållbarhetstidstrappan vid livsmedelsupphandling? Och om den inte används, vad beror det på? Finns behov av justeringar i trappan?

Inskickad av: Kost & Närings fokusgrupp Upphandling


4) Vilka är de viktigaste aspekterna vid inköp av storköksutrustning?

UPPHANDLINGUTRUSTNING OCH LOKALER

Upphandling av storköksutrustning är ett komplext område med en lång rad – och där besluten som verksamheter fattar i dag får praktiska konsekvenser i köken för många år framåt.

Vilka framgångsrecept kan din verksamhet dela med sig av till andra? Och i vilka delar är utmaningarna som störst just hos er?

Inskickad av: David Vestberg, Adda Inköpscentral
Redigerad av: Kost & Näring


5) Hur parerar vi de ökade livsmedelskostnaderna – och var ska gränsen dras gentemot politiken?

EKONOMIPOLITIK

Otydlighet från kommunledningen kring hanteringen av de ökande livsmedelskostnaderna skapar oro och ställer verksamheterna inför nya, tuffa utmaningar.

Behovet av vassa argument för varför våra verksamheter är viktiga är stort. Vilka besparingar gör andra? Hur argumenterar ni från måltidsverksamheternas sida i era respektive kommuner? Är det möjligt – och i så fall till vilken gräns – att minska kostnaderna i verksamheterna utan att samtidigt sänka kvalitetskraven?

Frågeställningar på detta tema inskickade av: Marianne Backrud-Hagberg, verksamhetschef måltidsservice, Nyköpings kommun och ordförande i Kost & Näring, samt Anonym


6) Ska vi rekrytera måltidsbiträden i större utsträckning än kockar?

KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Konjunkturen till trots är vi många som har utmaningar med att rekrytera. Många har kockar i köken som får variera arbetsuppgifter.

Är det dags att renodla kockarnas arbetsuppgifter, och i så fall hur? I vilken utsträckning görs detta redan i dag?

Inskickad av: Anonym


7) Hur gör ni för att synliggöra måltidernas klimatbelastning?

HÅLLBARHET

I dag finns en rad olika tjänster, verktyg och lösningar för att göra de offentliga måltidernas klimatbelastning greppbar för matgästerna.

Vad har visat sig fungera bäst i er verksamhet? Vilka grepp hör till de mindre lyckade? Och hur viktigt bedömer ni att synliggörandet av klimatbelastningen är i strävan mot den överordnade målsättningen: klimatsmarta måltider som minskar de offentliga matens klimatavtryck?

Inskickad av: Thomas Angervall, RISE (Utställare på Dialogtorget)
Redigerad av: Kost & Näring


8) Vem bär ansvaret för ordning och trivsel i skolrestaurangen?

FÖRSKOLA OCH SKOLA

Vi upplever att en stor del av pedagogerna inte orkar/kan/vågar ta ansvar för ordning och trivsel i skolrestaurangen. Sedan pedagogerna abdikerat från detta är det istället vår måltidspersonal som får försöka hålla ordningen.

Vem tar det praktiska ansvaret för ordning och trivsel i era skolrestauranger? Hur tillfreds är ni från måltidsverksamhetens sida med den ansvarsfördelningen? Behöver situationen förändras/förbättras, och i så fall hur?

Inskickad av: Anonym


9) Laga mat från grunden vs. färdiga rätter: Hur resonerar ni hos er?

ÖVRIGT

Matlagning från grunden ses ofta som ett arbetssätt för höjd måltidskvalitet inom offentliga måltider, som även är mer stimulerande för personal och ger en billigare portionskostnad.

Hur går tankarna kring lagat från grunden i olika kommuner? Hur långt har andra har kommit? Vilka hinder finns? Och varför köper vi egentligen färdiga rätter överhuvudtaget?

Inskickad av: Anonym


10) Välfärdsutmaningen: Hur ska färre leverera mer service?

ÄLDREOMSORG

Under kommande år kommer äldreomsorgen att växa kraftigt – i Göteborgs Stad motsvarande ett nytt boende med 100 platser varje år.

Hur kan vi säkerställa goda, hållbara måltider trots lägre bemanning? Hur tänker arkitekter och leverantörer av storköksutrustning om hur köken ska se ut? Vem gör vad – och kan digitalisering bidra till att underlätta?

Inskickad av: Eva Appelqvist, Göteborgs Stad


11) Hur gör vi fullkorn gott och attraktivt?

FÖRSKOLA OCH SKOLA

Fullkorn är bra för hälsan och i Sverige finns dessutom goda förutsättningar för både stor produktion och hög konsumtion. Men trots det äter svenskarna alldeles för lite fullkorn.

Vad kan offentliga måltidsverksamheter göra för att öka aptiten på – och acceptansen för – fullkorn?

Inskickad av: Maria Micha, MatLust/Södertälje kommun

Kostdagarna Forum i 3 steg
– Så funkar det

1Dina frågor i centrum

Du som deltar i Kostdagarna kan via det enkla Forum-formuläret skicka in en eller flera frågeställningar rörande offentliga måltider, som just du vill få möjlighet att ventilera tillsammans med andra deltagare i Kostdagarna Forum-passet . Du väljer själv om du vill synas med namn eller vara anonym.

2Publicering av inkomna frågeställningar

Efter att Kost & Näring gått igenom alla inkomna frågeställningar, och slagit samman de som eventuellt är snarlika varandra, publiceras de här på kostdagarna.se. Är frågeställningarna fler än vad lokaler och annan logistik tillåter så genomförs en omröstning där det de allra hetaste frågorna vaskas fram.

3Valet är ditt!

Kostdagarna Forum äger rum i de sammanslagna seminarielokalerna Kniven och Gaffeln, parallellt med ett av föreläsningspassen på Stora scenen. Inför vart och ett av de tre, drygt 15 minuter långa samtalspass kan du som deltagare fritt välja de frågeställningar som du vill vara med och diskutera med andra. Förutsättningarna för samtal, erfarenhetsutbyte och nya kontakter är med andra ord på topp! Någon föranmälan behövs inte till Kostdagarna Forum – alla deltagare är varmt välkomna.

Om Kostdagarna 2023

I en orolig tid, då problemen hopar sig och de dystra prognoserna avlöser varandra, är det minst sagt mänskligt om känslorna av tillförsikt, hoppfullhet och framtidstro får sig en törn. Men behöver det faktum att mycket just nu är tufft verkligen betyda att allt är – och måste – vara det?

Inte nödvändigtvis, menar vi i Kost & Näring. Med årets tema, tillika den retoriska frågan: Hur svårt kan det va? riktar Kostdagarna 2023 välförtjänt strålkastarljus mot det offentliga Måltidssveriges samlade förmåga och potential att stå starkt och utvecklas – också när det skakar i omvärlden.

Foto: Karin Törnblom.
Moderator för Kostdagarna 2023 är Stephan Wilson, programledare, ”Sveriges räddaste äventyrare” – och moderator för Kostdagarnas stora scen.

Tillsammans med lika kunniga som inspirerande föreläsare – och med Stephan Wilson som moderator och ciceron – går Kostdagarna 2023 en match mot inställningen att ”det är omöjligt”. Under två intensiva konferensdagar riktas fokus istället mot möjligheterna, kreativiteten och de innovativa lösningarna.

Det här är Kostdagarna

Kost & Närings ”lunch-till-lunch”-konferens Kostdagarna riktar sig exklusivt till kost- och måltidschefer, kostekonomer, livsmedelsupphandlare och andra ledare och medarbetare med anknytning till de offentligt finansierade måltiderna inom skola och förskola, vård och äldreomsorg. För studerandemedlemmar i Kost & Näring är deltagandet kostnadsfritt.

I ett omfattande konferensprogram – parallellt på Stora scenen och i de dubbla seminarielokalerna Kniven och Gaffeln – förenas forskning, inspiration och aktuella ämnen och utmaningar med perspektiv och nycklar till det goda ledarskapet.

Dialogtorget och Forum – två av flera arenor för utbyte, diskussion och interaktion.

På plats under dagarna finns dessutom fler än 50 utställande branschföretag, tillsammans med myndigheter och andra, icke-kommersiella aktörer på Dialogtorget. Vid fredagsförmiddagens Kostdagarna Forum finns möjlighet till utbyte och diskussion direkt mellan deltagarna – kring just de frågor som engagerar allra mest.

För andra året i rad äger Kostdagarna rum på Malmömässan, en kort promenad från pendeltågsstationen Hyllie.

Här på Kostdagarnasidan hittar du alltid den kompletta informationen om dagarna. Under de kommande veckorna och månaderna fylls sidan löpande på med alltifrån praktisk information och program till presentationer av både medverkande och utställare.

Praktisk information


När: Torsdag–fredag den 30–31 mars 2023. Registrering och utställning från kl. 10.00, programmet på Stora scenen inleds kl. 12.30. Avslutning med sittande lunch från och med kl. 13.00 på fredagen.

Var: Malmömässan (klicka för karta), en kort promenad från pendeltågsstationen Hyllie.

Hur: Kostdagarnas konferensprogram sträcker sig från lunch-till-lunch, med trerättersmiddag och underhållning på kvällen den 30 mars.

Anmälan: Klicka här eller på knappen ”Anmälan” i högerspaltens navigeringsmeny. Sista anmälningsdag är den 14 mars. Via anmälningsformuläret har du möjlighet att utöver dig själv anmäla upp till 9 kollegor/medarbetare. Deltagaranmälan är nu stängd.

Deltagaravgift: Medlemmar i Kost & Näring eller andra föreningar inom Ledarna: 5 000 kr, övriga 6 000 kr. Moms tillkommer. Samtliga måltider och middagen inklusive dryck ingår i deltagaravgiften.

 • Ny medlem: Är du ännu inte medlem i föreningen men väljer att gå med i samband med anmälan till Kostdagarna, välj anmälningskategorin ”Ny medlem i Kost & Näring”, så betalar du det reducerade medlemspriset. Klicka för information om de olika typerna av medlemskap.
 • Rabatt upp till 40 procent: Kom fler – betala mindre. Organisationer (kommuner/regioner/företag) som anmäler fler än 5 deltagare erbjuds fr.o.m. deltagare nr 6 en rabatt på deltagaravgiften om 2 000 kr exkl. moms. Erbjudandet är inte tidsbegränsat, utan gäller så länge anmälan är öppen.
 • Studerandemedlemmar i Kost & Näring erbjuds att delta kostnadsfritt i Kostdagarnas dagprogram. (Middagen på kvällen den 30 mars ingår inte.) Klicka här för att komma direkt till studerandeanmälan (kräver medlemsinlogg) – eller läs mer om hu du blir studerandemedlem här.

Boende: Bokas av varje deltagare. I Malmömässans direkta närhet finns två hotell, Best Western Malmö Arena Hotel och Quality Hotel View. Ett stort utbud av andra hotell i olika prisklasser finns också i centrala Malmö, på bara några minuters pendeltågsavstånd.

 • Boendeerbjudande: Bokar och betalar ditt boende själv? Ta del av Best Western Malmö Arena Hotels boendeerbjudande till Kostdagarnas deltagare: Boendeerbjudandet från Best Western är nu fulltecknat och vi hänvisar därför till boendebokning via hotellens respektive hemsidor.

Bokningsvillkor: För ömsesidig trygghet och transparens har Kost & Näring ställt upp ett antal bokningsvillkor som gäller vid anmälan till Kostdagarna 2023. För att ta del av villkoren, klicka på dokumentet här nedanför.

Frågor?

Skriv till oss så hjälper vi gärna till: info@kostdagarna.se.

Väl mött igen 2024!