En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
Kostdagarna_2021_bakgrund
Hem > Kostdagarna 2021

Spara datumen:
16-17 september 2021

I de offentliga måltidsverksamheterna, liksom i samhället i stort, har 2020 till största del handlat om att klara krisen – och att steg för steg anpassa verksamheterna till en ny, och annorlunda, vardag.

Inför 2021 är frågorna många, både i det stora perspektivet och i det dagliga, lokala. Det är mot den bakgrunden som Kost & Näring – och med både reservplaner och en stor portion ödmjukhet i beredskap – bjuder in till tioårsjubilerande Kostdagarna 2021, på plats på Malmömässan den 16-17 september. Givetvis under förutsättning att genomförandet kan ske både tryggt och coronasäkert.

Med avstamp i temat Laga(t) efter läge tar 2021 års dagar ett grepp om de centrala utmaningarna inom mat, måltider och ledarskap som kommer att prägla det offentliga Måltidssverige framöver. Dessutom ställs frågan om hur vi bäst tar vara på vår allra viktigaste resurs: nämligen varandra. Inte bara i kris – utan kanske ännu mer i den möjligheternas tid som följer därpå.

Spara datumen 16-17 september redan nu – med start i början av 2021 tar dagarna form här på kostdagarna.se och i riktade inbjudningsutskick. På återseende!

Seminarieprogrammet från Kostdagarnas Kniven och Gaffeln sändes från, och spelades in i, Stockholm den 20 oktober.

Sändningarna är avslutade

Tisdag den 20 oktober bjöd Kost & Näring in Digitala Kostdagarnas deltagare till en fullmatad eftermiddag, när seminarieprogrammet från dagarnas Kniven och Gaffeln direktsändes från Stockholm här på kostdagarna.se.

Var du en av deltagarna i 2020 års digitaliserade upplaga av Kostdagarna, den 26-27 mars? Då kan du ta del av de fyra Kniven och Gaffeln-seminarierna i efterhand.

Klicka här för att komma till INSPELNINGARNA PÅ kostdagarna plus. FÖR ATT LÅSA UPP SIDAN, MATA IN DET LÖSENORD SOM DU FÅTT TIDIGARE VIA E-POST.

Om du är medlem i Kost & Näring men inte deltog i Kostdagarna 2020, klicka istället här.

13.00 – 13.15
Inledning

Marianne Backrud-Hagberg, ordförande i Kost & Näring och moderator, startar upp eftermiddagen tillsammans med Karin Henningsson – som under sändningens gång förmedlar seminariedeltagarnas frågor och kommentarer in till studion.

13.15 – 14.00
Måltider på sjukhus – här är de nya riktlinjerna

I början av oktober presenteras Livsmedelsverkets ”Nationella riktlinjer för måltider på sjukhus” – ett uppdaterat kunskapsstöd för sjukhusmåltider som syftar till att främja ett helhetsperspektiv på måltiden, med individen i centrum. Vilka är de viktigaste nyheterna? Och vad kommer den nationella omställningen till personcentrerade måltider att innebära i praktiken – för patienten och, inte minst, för verksamheterna?

Medverkande: Från Livsmedelsverket: Ulrika Backlund, projektledare för revideringen av riktlinjerna, ­Inger Stevén, dietist och Emelie Eriksson, kostvetare vid kompetenscentrum för offentliga måltider. Från Kost & Närings fokusgrupp Sjukhus: Patric Gill.

Arrangör: Kost & Närings fokusgrupp Sjukhus.

14.00 – 14.45
Från ord till handling: ursprungsmärkning och den offentliga marknaden

Med vårens lansering av Härifrån kommer maten utmanade de offentliga livsmedelskunderna övriga branschaktörer att enas kring enhetlig märkning av – och information om – livsmedelsursprung. Vad har hänt i grossist- och producentled sedan dess? Hur går arbetet vidare? Och när beräknas förändringarna slå igenom fullt ut, hela vägen till verksamheterna och deras matgäster?

Medverkande: Eva Sundberg, projektledare MAT-tanken; Peter Skoog, affärschef offentliga kunder, Lantmännen Cerealia; Wiveca Andreasson, försäljningschef anbud och säljkår, Atria; Katarina Ljung, hållbarhets- och kvalitetsansvarig, Martin & Servera; Anna Svartsjö, Kost & Närings fokusgrupp Upphandling.

Arrangör: Kost & Närings fokusgrupp Upphandling i samarbete med Jordbruksverket/MAT-tanken.

14.45 – 15.00
Bensträckare
15.00 – 15.45
Svenskt eller eko – är det nödvändigt att välja?

Många lokal- och regionpolitiker vill öka de offentliga inköpen av inhemskt och lokalt – i synnerhet sedan coronapandemin påmint om den svenska livsmedelsförsörjningens sårbarhet i händelse av kris. Men i gengäld skruvar samma politiker ofta ner ambitionerna för ekologiskt. Vilka är skillnaderna mellan ekologiskt och ”bara” svenskt? Varför innehåller livsmedelsstrategin ett tydligt ekomål för de offentliga inköpen? Och vad kännetecknar egentligen ett hållbart lantbruk?

Medverkande: Magdalena Hermelin, ekolantbrukare; Elin Röös, forskare vid SLU; Magnus Johansson Hessling, senior rådgivare och tidigare politiker inom Miljöpartiet; Karin Lundell, Kost & Närings fokusgrupp Hållbarhet.

Arrangör: Kost & Närings fokusgrupp Hållbarhet.

15.45 – 16.30
Nationella rekommendationer: delsummering och kommande steg

Närmare tre kvartal efter premiären för Kost & Närings nationella rekommendationer för specialkost och anpassade måltider gör fokusgrupp Förskola och skola en delsummering av erfarenheter och reaktioner, tillsammans med Kniven och Gaffelns digitala deltagare. Hur har rekommendationerna fungerat i praktiken? Vad händer framöver? Och har lanseringen bidragit till ”ringar på vattnet” i form av fortsatt dialog?

Medverkande och arrangör: Kost & Närings fokusgrupp Förskola och skola.