En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
Kostdagarna_2021_bakgrund
Hem > Kostdagarna 2021

Spara datumen:
16-17 september 2021

I de offentliga måltidsverksamheterna, liksom i samhället i stort, har det gångna året till stor del handlat om att klara krisen – och att steg för steg anpassa verksamheterna till en ny, och annorlunda, vardag.

Inför 2021 är frågorna många, både i det stora perspektivet och i det dagliga, lokala. Det är mot den bakgrunden som Kost & Näring – och med både reservplaner och en stor portion ödmjukhet i beredskap – bjuder in till tioårsjubilerande Kostdagarna 2021, på plats på Malmömässan den 16-17 september. Givetvis under förutsättning att genomförandet kan ske både tryggt och coronasäkert.

Med avstamp i temat Laga(t) efter läge tar 2021 års dagar ett grepp om de centrala utmaningar inom mat, måltider och ledarskap som kommer att prägla det offentliga Måltidssverige framåt.

Dessutom ställs frågan om hur vi bäst tar vara på vår allra viktigaste resurs: nämligen varandra. Inte bara i kris – utan kanske ännu mer i den möjligheternas tid som följer därpå.

Spara datumen 16-17 september redan nu – med start våren 2021 tar dagarna form här på kostdagarna.se och i riktade informationsutskick. På återseende!