En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
kostdagarna-header

HK Scan ser allvarligt på den rådande situationen och följer utvecklingen noggrant. Vi är en av svensk livsmedelsproduktions stora aktörer och har en central roll i livsmedelskedjan. Med anledning av nuvarande situation genomför vi löpande aktiviteter för att minimera påverkan på vår produktion.

Den offentliga sektorn är för HK Scan ett starkt prioriterat område och vi är målmedvetna i att fortsätta säkerställa en trygg livsmedelsförsörjning till landets kommuner, regioner och statliga myndigheter

HK Scan

HK Scan är ett internationellt livsmedelsföretag med en stark nordisk närvaro. Våra hemmamarknader utgörs av Finland, Sverige, Danmark och Baltikum. Våra produktionsanläggningar finns i Östersjöregionen, vilket möjliggör goda synergier. Vi exporterar till nära 50 marknader och därmed kan konsumenter över hela världen njuta av våra produkter. I Sverige är våra varumärken Scan, Pärssons och Bullens. Där Scan logotypen står är det alltid svensk råvara. Med vårt genomgripande CR-arbete möjliggör vi en god vardag och bygger samtidigt en hållbar framtid i Sverige.

Kontaktperson: Michael Bengtsson
E-postmichael.bengtsson@hkscan.com
Telefon: 072-539 98 20
Hemsidahttp://www.hkscanfoodservice.se