En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
kostdagarna-header
Hem > Event > Kostdagarna 2020 > Program

Program

Från struktur till framtidsspaning, hållbarhet till identitet. Här hittar du det kompletta programmet för Digitala Kostdagarnas stora scen.

Stora scenen

10.00 – 12.30
Digital utställartid på kostdagarna.se och tid för lunch
12.30 – 12.45
Inledning

Kost & Närings ordförande Marianne Backrud-Hagberg kastar loss Digitala Kostdagarna tillsammans med Stora scenens moderator Johan Wester.

12.45 – 13.45
Från krångel till Kostdagarna – och tillbaks igen på måndag

David Stiernholm, Sveriges ende struktör, om hur rätt struktur kan göra jobbet och livet betydligt enklare.

13.45 – 14.00
Paus
14.00 – 14.45
Klimatsmart! Var det bra så..? Hållbar mat för 2020-talet

Elin Röös, forskare vid SLU med inriktning mot minskning av matens miljöpåverkan, om en breddad syn på hållbarhetsbegreppet.

14.45 – 15.30
Tid för besök bland Kostdagarnas alla digitala utställare
15.30 – 16.15
Varning för ”vetenskap” – fejk och fakta i det digitala matslaget

Jacob Gudiol, leg. fysioterapeut, författare och nätfenomen, om att ställa rätt frågor och hålla huvudet kallt – i en alltmer polariserad mat- och måltidsdebatt.

16.15 – 17.15
Back to basics – eller full fräs mot framtiden?

Fredrik Andersson, kock och lagledare för Svenska Kocklandslaget tillsammans med Lennart Wallander, vd för kommunikationsbyrån Food & Friends, om de trender och tendenser som framöver väntas sätta tonen i det offentliga och privata Måltidssverige.

17.15 – 17.30
Det var Kostdagarna torsdag

Stora scenen

08.30 – 08.45
Inledning
08.45 – 09.45
Prognoser på goda grunder – i huvudet på en seniorrådgivare

Anders Ekholm vid Institutet för framtidsstudier, om vart samhället och det offentliga Sverige är på väg, vilka effekter det får – och om hur denna utveckling påverkar vägval, prioriteringar och strategiska beslut redan i dag.

09.45 – 10.30
Digitala utställningen – slutspurten

Grande Finale i digitala utställningen.

10.30 – 11.30
Ensam genom Iran – 184 mil av tillit

Kristina Paltén om att inse sin egen förmåga och förverkliga sina drömmar.

11.30 – 11.45
Paus
11.45 – 12.45
Var det bättre förr – eller var det bara enklare?

Samtal mellan SaraClaes Schmidt och Johan Wester om normer och identitet i ett samhälle präglat av allt snabbare förändring.

12.45 – 13.00
Avslutning av Kostdagarna 2020

Kniven & Gaffeln

14.00 – 14.45
Delaktighet, lagar och rätter

Hur kan måltidspedagogik kopplas samman med FN:s konvention om barnets rättigheter? Dialog mellan Johanna Bothén, kostekonom och måltidspedagog, och finalisterna i årets upplaga av Kök & Pedagogik med avstamp i Barnkonventionen – en del av svensk lag sedan 1 januari 2020.

Arrangeras av: Kost & Närings fokusgrupp Förskola och skola.

14.00 – 14.45
Ursprung och den offentliga maten – dagens problem och köparsidans lösningar

Lansering och presentation av ”Härifrån kommer maten”, en trepunkts-policy för tydligare information om livsmedelsursprung. Men varför är allt överhuvudtaget så krångligt? Diskussion mellan producenter, grossister, myndigheter, systemleverantörer och offentliga kunder.

Arrangeras av: Kost & Närings fokusgrupp Upphandling tillsammans med Jordbruksverket/MAT-tanken.

15.30 – 16.15
Lokalt, regionalt och nationellt – hur mäter vi hållbarhet?

De offentliga måltiderna spelar en viktig roll i arbetet för en hållbar utveckling – socialt såväl som ekologiskt och ekonomiskt. Men hur står det till med kartläggning och uppföljning? Tillsammans med Livsmedelsverket bjuder fokusgrupp Hållbarhet in till aktiv dialog och erfarenhetsutbyte med – och mellan – Kostdagarnas deltagare. Vilka indikatorer mäts i din kommun eller region? Hur kan vi dra nytta av varandra? Och vad behöver följas upp på nationell nivå?

Arrangeras av: Kost & Närings fokusgrupp Hållbarhet tillsammans med Livsmedelsverket.

15.30 – 16.15
Nationella rekommendationer – delsummering och kommande steg

En dryg månad sedan premiären av Kost & Närings nationella rekommendationer för specialkost och anpassade måltider gör fokusgrupp Förskola och skola en första delsummering tillsammans med Kostdagarnas deltagare. Vad blev de omedelbara effekterna av lanseringen? Vilka utmaningar präglar den implementeringsfas som tagit vid sedan dess? Och var ligger prioriteringarna när gruppens arbete nu fortsätter?

Arrangeras av: Kost & Närings fokusgrupp Förskola och skola. I samband med seminariet finns också möjlighet att hämta tryckta exemplar av rekommendationerna.

UTGÅR TILLS VIDARE – Kniven & Gaffeln fredag

08.45 – 09.45
Kostdagarna Forum – dubbla samtalspass

En av årets viktigaste nyheter där Kostdagarnas deltagare själva svarar för innehållet. Vilka specifika frågor och områden vill just du diskutera med kollegor från hela landet? All information om Kostdagarna Forum hittar du snart här på sidan!

10.30 – 11.30
Bästa maten – vad menar vi med det?

Från lokalt till ekologiskt, säsongsanpassat till svenskt, klimatsmart till hållbart. När det kommer till inköp av den offentliga maten har livsmedelsupphandlare och kostchefer att navigera genom en djungel av kriterier och hänsyn – som inte sällan kolliderar med varandra. Vilka prioriteringar är de rimligaste? Vad är hållbarhet ”på riktigt”? Och hur ska svenskt och lokalt kunna upphandlas i enlighet med LOU? Diskussion mellan Maja Forssell, hållbarhetsexpert, LRF, Elin Röös, klimatforskare, SLU, Pernilla Fischerström, MAT-tanken, Linda Bjarle, Kost & Närings fokusgrupp Upphandling samt Karin Lundell, fokusgrupp Hållbarhet .

Arrangeras av: Kost & Närings fokusgrupper Hållbarhet och Upphandling i samarbete.

10.30 – 11.30
Måltider på sjukhus – vad väntar i de reviderade riktlinjerna?

Efter en remissrunda sent 2019 rycker lanseringen av Livsmedelsverkets riktlinjer Bra måltider på sjukhus allt närmare. Vilka är de viktigaste nyheterna? Vad betyder personcentrerade måltider i praktiken? Och vad är status i det viktiga samarbetet mellan Livsmedelsverket och Socialstyrelsen? På plats i Gaffeln för att presentera, diskutera och svara på frågor finns Ulrika Backlund, projektledare för revideringen av riktlinjerna vid Livsmedelsverket och verksam vid myndighetens nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg.

Arrangeras av: Kost & Närings fokusgrupp Sjukhus.