En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
Äldreomsorgens måltider – hur knäcker vi stuprören?
Fokusgrupp Äldreomsorg

Webbinarium 9 februari

Hem > Äldreomsorgens måltider – hur knäcker vi stuprören?

Omsorg, kök, matgäst
– hur knäcker vi stuprören?

Genom nära samverkan skulle vårdsidan och måltidssidan tillsammans lyfta kvaliteten inom äldreomsorgen – och stärka hälsa och välmående hos äldre såväl i ordinärt som i särskilt boende.

Den 9 februari arrangerade Kost & Näring och föreningens fokusgrupp ett webbinarium riktat till chefer och andra ansvariga inom den kommunala äldreomsorgens vård- respektive måltidsfunktioner.

Här hittar du ta allt material från webbinariet: de medverkandes presentationer, svar i efterhand på de frågor i chatten som inte hanns med i sändning samt – exklusivt för dig som är medlem i Kost & Näring – det inspelade webbinariet i sin helhet.

Du som är medlem har också möjlighet att skicka ett tips om webbinariet till valfri kontakt, som då kan titta i efterhand – också om hen inte är medlem i föreningen.

För att se webbinariet i sin helhet i efterhand krävs medlemskap i Kost & Näring.

Medverkande och innehåll

  • Cecilia Svanberg, dietist i omsorgsförvaltningen i Växjö kommun och Sofia Herbertsson, i dag enhetschef inom omsorgen och tidigare enhetschef för måltidsorganisationen i i samma kommun.
  • Martin Blom och Gustav Lindhé, tidigare respektive nuvarande kökschef på Restaurang Himmel och Pannkaka i Upplands Väsby kommun.
  • Karin Henningsson, verksamhetschef för vård och social omsorg i Nordanstigs kommun med över 15 års tidigare erfarenhet som kostchef inom både kommun och region.
  • Representanter från Kost & Närings fokusgrupp Äldreomsorg.

Under webbinariets gång delade de fem inbjudna gästerna med sig av erfarenheter, perspektiv och goda exempel från tre olika kommuner.

I Växjö har vård och kök visat hur det är möjligt att driva utvecklingen av måltider och måltidsmiljö framåt tillsammans. Från Upplands Väsby kommer en rapport om möjligheterna – och utmaningarna – kopplade till uppbyggnad av måltidslösningar på omsorgsboenden. Och från Nordanstig förklaras individanpassningens avgörande betydelse.

De medverkades presentationer i PDF-format

Svar på frågor ställda i chatten

Växjö: Cecilia Svanberg och Sofia Herbertsson

FRÅGA: Är det ett centralkök i Växjö som skickar till alla enheter eller hur ser det ut?
SVAR: Kinnevaldsgården i Vederslöv har ett tillagningskök, som förutom att laga mat till de 23 omsorgstagarna även lagar mat till skola och förskolor i Vederslöv med omnejd. Det finns ett centralt kylmatkök i Växjö. Där tillagas alla måltider till kommunens matdistribution och kylda måltider till de två särskilda boenden som saknar kök. Utöver dessa båda kök finns nio tillagningskök och två mottagningskök som erbjuder måltider för äldreomsorgens behov. Samtliga kök bedrivs i kommunal regim.

Hur många bor på ert boende?
På Kinnevaldsgården i Vederslöv finns det plats för 23 omsorgstagare. Det är Växjö kommuns minsta särskilda boende.

Upplands Väsby: Martin Blom och Gustav Lindhé

FRÅGA: Vad tyckte era hyresgäster/kunder om att få trerätters till både lunch och kvällsmat
SVAR: De har varit uppskattat bland de boende. När vi är ute och träffar dem så har vi kunnat prata tillsammans både med kunder och personal som berättat att de är uppskattat. Att servera en aptitretare, varmrätt och efterrätt till lunch och middag följer även Livsmedelsverkets rekommendationer.

Trerätters system med en rullande meny?
Vi har idag en rullande meny på 6 veckor. Under dessa veckorna är det så att varmrätterna byts ut varje vecka. Aptitretare och efterrätt ändras med men återkommer lite mer frekvent än varmrätterna.

Hur många dagar i veckan kör ni ut måltiderna? För jag antar att ni inte levererar varje dag?
Vi levererar mat måndag – fredag. Personalen jobbar inte helger utan då vi jobbar med ett kallmatssystem så förbereds maten i tillagningsköket och på torsdagar och fredagar så levereras det mat för fredag – måndag. Sedan på måndagen drar leveranserna igång igen med att maten för tisdagen kommer ut till enheterna.

Är det personal anställda av kostenheten eller är det äldreomsorgens personal som bereder tillbehören lokalt på plats?
I Upplands Väsby kommun så har vi ingen kostenhet. Utan personalen som jobbar i köket är anställda under Väsby stöd och omsorg. Vi är åtta stycken totalt i köket som arbetar och förbereder maten. Sedan när den levereras till enheterna så är det omsorgspersonal på plats som värmer upp och serverar maten. Denna personal har vi i köket utbildat och visat dem hur ugnar fungerar.

Hur många personer (funktion, sysselsättningsgrad) arbetar i måltidsproduktionen inkl restaurang och chaufför? Schema mån-sön?
Den dagliga verksamheten som jobbar i köket består av 4 handledare och c:a 10-14 deltagare. Alla deltagare är inte på plats varje dag utan det varierar beroende på deras schema. De jobbar precis som vi måndag – fredag.

Hur många portioner/avdelningar skickar ni till per dag?
Vi skickar ut c:a 400 portioner till Äldreomsorgen idag fördelat på 16 avdelningar, då är det lunch och middag. Sedan har vi c:a 80 portioner som skickas till LLS som är fördelat på 4 enheter. Samt vi har c:a 75 ätandes gäster i vår restaurang kopplat till tillagningsköket.

Vad ligger portionspriset på per dag ungefär?
Vi har ett budgeterat råvarupris på 65 kr per boende och dag, då ingår all mat som de konsumerar under dagen.

Erbjuder ni alla konsistenser t.ex. timbal, grovpaté?
Vi kan erbjuda alla konsistenser till den som behöver. Idag har vi endast timbalkost i vår verksamhet.

Varför valde politiken att ha det i egen regi? Vilken gemensam förvaltning tillhör ni?
Vi tillhör Väsby stöd och omsorg inom Upplands Väsby kommun. Politiken gjorde en gemensam utvärdering och kom fram till att de ville satsa på att gå i egen regi efter att tidigare ha upphandlat maten från andra leverantörer.

Hur många olika leveransställen/boenden tar del av måltiderna? Sker produktion respektive leverans varje dag?
Det är 3 stycken Äldreboende samt 6 stycken daglig verksamheter som dagligen får måltidsleveranser av oss. Produktionen ligger alltid några dagar före då vi endast jobbar måndag till fredag, så för att kunna leverera mat till helgen inom äldreomsorgen behöver produktionen ligga före. Att jobba med kallmatssytem tillåter oss att göra det med då vi enbart leverera kall mat till våra enheter.