«

»

nov 17 2010

Skriv ut detta Inlägg

Info om föreningen

LOKALAVDELNING 608  – NÄRKE

Välkommen till kost- och näring avdelning 608 Närke

I dagsläget är vi ca 20 medlemmar.

Målet med lokalavdelningen är att medlemmarna ska känna gemenskap med kollegor inom samma yrkesområde.

Lokalavdelningen anordnar två träffar om året, en på våren och en på hösten. Med varierande teman på träffarna är det meningen att medlemmarna ska hitta något som verkar intressant och som kan vara till nytta i den egna yrkesrollen. Träffarna   fyller också en viktig social funktion.

Tag gärna kontakt med oss i styrelsen om det är   något Du undrar över.  Tag även kontakt med oss om Du har några bra tips och idéer.

Åsa Sandholm

Ordförande

E-postadress: 608@kostochnaring.se

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/608/info-om-foreningen