«

»

nov 17 2010

Skriv ut detta Inlägg

Matrikel och styrelse

 

 

 

 

 

Ulla Ahlin
Kostekonom
Örebro läns landsting, LOVS kostenheten
Universitetssjukhuset kostenheten
701 85  Örebro
Tel arbete: 019-6023123
E-post: ulla.ahlin@orebroll.se

Carina Andersson
Kostchef
Örebro kommun, Skolförvaltning sydost
Box 31200
701 35 Örebro
Tel arbete: 019–212257
E-post: carina.andersson@orebro.se

Patrice Graner
Kostchef
Örebro kommun, Skolförvaltning nordväst
Box 31400
701 35 Örebro
Tel arbete: 019–214344
Mobil: 070–5553347
E-post: patrice.graner@orebro.se

Inger Hagberg
Kostekonom
Örebro läns landsting, LOVS kostenheten
Universitetssjukhuset kostenheten
701 85 Örebro
Tel arbete: 019–6026566
E-post: inger.hagberg@orebroll.se

Marie Hesselmyhr
Kostekonom
Örebro läns landsting, LOVS kostenheten
Universitetssjukhuset kostenheten
701 85 Örebro
Tel arbete: 019-6021504
E-post: marie.hesselmyr@orebroll.se

Barbro Johansson
Kostchef
Örebro kommun, Skolförvaltning sydväst
Box 31500
701 35 Örebro
Tel arbete: 019-212511
Mobil: 070-3802511
E-post: barbro.c.johansson@orebro.se

Ulrika Lundgren
Förvaltningschef
Karlskoga kommun
Folkhälso- och kostförvaltningen 15
691 83 Karlskoga
Tel arbete: 0586–61086
Mobil: 070–4161086
E-post: ulrika.lundgren@karlskoga.se

Gun-Inger Lundmark
Kostekonom
Örebro läns landsting, LOVS kostenheten
Universitetssjukhuset kostenheten
701 85 Örebro
Tel arbete: 019-6023550
E-post: gun-inger.lundmark@orebroll.se

Åsa Sandholm
Kostchef
Örebro kommun, Skolförvaltning nordost/Östernärke skol- och områdesförvaltning
Box 31200
701 35 Örebro
Tel arbete: 019-214025
E-post: asa.sandholm@orebro.se

Eva Sjögren
Kostchef
Kumla kommun, Tekniska kontoret
692 80 Kumla
Tel arbete: 019-588212
Mobil: 070-6632425
E-post: eva.sjogren@kumla.se

Styrelse

Ordförande

Åsa Sandholm
Kostchef
Örebro kommun, Skolförvaltning nordost/Östernärke skol- och områdesförvaltning
Box 31200
701 35 Örebro
Tel arbete: 019-214025
E-post: asa.sandholm@orebro.se

Kassör

Marie Hesselmyhr
Kostekonom
Örebro läns landsting, LOVS kostenheten
Universitetssjukhuset kostenheten
701 85 Örebro
Tel arbete: 019-6021504
E-post: marie.hesselmyr@orebroll.se

Sekreterare

Carina Andersson
Kostchef
Örebro kommun, Skolförvaltning sydost
Box 31200
701 35 Örebro
Tel arbete: 019–212257
E-post: carina.andersson@orebro.se

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/608/2323