«

»

aug 18 2010

Skriv ut detta Inlägg

Kontakt

 

Vi har ingen matrikel här eftersom det visat sig nästan omöjligt att hålla den uppdaterad med korrekta uppgifter. Men vi kan ändå hjälpa dig som är medlem att komma i kontakt med dina kolleger i Skåne. Sänd ett e-brev till <a href=”mailto:601@kostochnaring.se”>601@kostochnaring.se</a> så försöker vi förmedla kontakten med dina kolleger.

För att det ska vara lätt för oss att nå dig som är medlem i Kost och Näring är det viktigt att du uppdaterar dina kontaktuppgifter när förändringar sker. T ex om du flyttar, byter telefon, e-postadress eller arbete.

Du som är medlem även i Ledarna uppdaterar dina uppgifter på Ledarnas hemsida <a href=”http://www.ledarna.se” target=”_blank”>www.ledarna.se</a>

Du som inte är medlem i Ledarna meddelar oss bäst via <a href=”mailto:601@kostochnaring.se”>601@kostochnaring.se</a> eller via ett telefonsamtal till någon av oss i styrelsen.

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/601/lokalavdelning-601-matrikel