Etikettarkiv: Almedalen 2017

Jul 06 2017

Dialog vägen framåt i upphandlingen

ALMEDALEN Tio mils radie? Inom Sverige? Eller enbart producerat enligt samma lagar och regler som i närområdet? Trots flitigt användande, inte minst från politiskt håll, saknas fortsatt en enhetlig definition för ”närproducerat”.

Permalänk till denna artikel: http://www.kostochnaring.se/nyhet/dialog-vagen-framat-upphandlingen

Jul 04 2017

Helpension vapen mot undernäringen?

ALMEDALEN Diskussionen om hur de äldres möjligheter att äta rätt ska kunna förbättras är långtifrån ny. Men vid Findus Special Foods seminarium på temat, med ansvarig minister som en av panelisterna, lyftes konkreta åtgärdsförslag.

Permalänk till denna artikel: http://www.kostochnaring.se/nyhet/helpension-kampen-mot-undernaringen

Jul 04 2017

Blågult framtiden för LOU?

ALMEDALEN Trenden mot en allt större andel svenskproducerade livsmedel i de offentliga måltidsverksamheterna är fortsatt stark. I och med regeringens länge emotsedda livsmedelsstrategi har frågan aktualiserats än mer – också i Almedalen.

Permalänk till denna artikel: http://www.kostochnaring.se/nyhet/blagul-framtid-lou

Jul 03 2017

Tillsammans för de äldres måltider

ALMEDALEN För Kost & Närings del fick 2017 års Almedalsvecka en flygande start i form av ett rundabordssamtal med företrädare för tre av landets största pensionärsorganisationer. Målsättningen: att om möjligt hitta gemensamma vägar framåt för högre måltidskvalitet inom äldreomsorgen.

Permalänk till denna artikel: http://www.kostochnaring.se/nyhet/tillsammans-de-aldres-maltider