«

»

Jul 24 2017

Skriv ut detta Inlägg

Cornelia Jingerås: ”Den bristande måltidsomsorgen – går den att förbättra?”

Under juli och augusti bjuder Kost & Näring tillsammans med Institutionen för kostvetenskap vid Uppsala universitet på sommarläsning i form av populärvetenskapliga artiklar om aktuell forskning inom offentliga måltider. De sammanlagt 18 artiklarna – en per vardag med start onsdagen den 12 juli – är skrivna av studenter på kursen ”Måltidsservice” och publiceras oredigerade.

Cornelia Jingerås

”Den bristande måltidsomsorgen – går den att förbättra?”

Klicka här för att komma till artikeln i PDF-format.

Permalänk till denna artikel: http://www.kostochnaring.se/sommarlasning-2017/cornelia-jingeras-den-bristande-maltidsomsorgen-gar-den-att-forbattra