Skriv ut detta Sida

Seminariedagar livsmedelsupphandling, sept -17

Inbjudan till seminariedagar om livsmedelsupphandling i september

Hållbarhetstider kontra matsvinn – och ekonomi

Klicka för att komma direkt till …

• Program 
• Praktisk information
• Anmälan

Inom offentlig livsmedelsupphandling finns en tydlig växelverkan mellan matsvinn och de offentliga verksamheternas krav på hållbarhetstider. Var går det ”gyllene snittet” för klimatsmart, kostnadseffektiv upphandling – med bibehållen säkerhet och kvalitet?

Den frågan står i förgrunden när Kost & Närings fokusgrupp Upphandling i september bjuder in upphandlingskedjans alla aktörer till seminariedagar på tre orter, för konstruktiva diskussioner kring branschens gemensamma utmaningar.

Dagarna, som genomförs i Malmö, Stockholm och Kramfors, vänder sig till företrädare för såväl producenter och grossister som myndigheter och – förstås! – kostchefer, måltidschefer och upphandlare från landets kommuner och landsting. Dagarna är öppna för alla – såväl för medlemmar som icke-medlemmar i Kost & Näring. 

Målsättningen är att gemensamt ringa in konkreta lösningar för rätt balans mellan ekologiska, ekonomiska och praktiska hänsyn. Dina erfarenheter, synpunkter och idéer behövs – och gör skillnad!
.

_

Upphandlingsmyndighetens Eva Edin (längst t.v.) och Monica Sihlén hör tillsammans med Eva Sundberg och Ingela Dahlin, Livsmedelsverket, till de medverkande under seminariedagarna.

Program

9.00 – 9.30
Ankomst, kaffe och smörgås            

9.30 – 9.45
Var står vi – och vart är vi på väg?
Uppstart med syfte och målbild för dagen

9.45 – 11.30
Högre kvalitetskrav, rimliga(re) krav på hållbarhetstider – rätt recept för minskat matsvinn?
Upphandlingsmyndigheten och Livsmedelsverket, med konkreta råd kring avvägningen mellan ekologiska, ekonomiska och verksamhetstekniska hänsyn; i den strategiska inköpsprocessen och i upphandlingshantverkets olika delar.

11.30 – 13.00
Lunch

13.00 – 13.50
Upphandlingssnurra – pass 1-2
Erfarenhetsutbyte och diskussion i mindre grupper – fyra pass om vardera 20-25 minuter, med följande roterande ”gäster” och tillhörande teman:

  • Producenter och leverantörer: Hög tid för översyn? 2/3-principen och dess konsekvenser för leverantörerna
  • Livsmedelsverket och Upphandlingsmyndigheten: Fördjupning och reflektion med utgångspunkt i förmiddagens programpunkt
  • Grossister: Våga fråga på svenskt och närproducerat!
  • Kost & Näring, fokusgrupp Upphandling: Upphandlingsverktyg och branschöverenskommelse – föreningens syn på hållbarhetstiderna

13.50 – 14.10
Eftermiddagsfika

14.10 – 15.00
Upphandlingssnurra – pass 2-4

15.00 – 16.00 (senast)
Så går vi vidare
Återsamling, sammanfattning och gemensamma slutsatser

Praktisk information

Här genomförs seminariedagen (för karta, klicka på respektive plats):

Malmö: tisdag 19 september – Orkla Foods Sverige, Isbergs gata 9B
Stockholm: onsdag 20 september – Ledarna, S:t Eriksgatan 26
Kramfors: torsdag 21 september – First Hotel Kramm, Torggatan 14

Tid: Ankomst, fika och registrering från kl. 9.00. Seminarieprogram mellan kl. 9.30 och 16.00.

Deltagaravgift: 1 100 kr inklusive lunch och fika. Moms tillkommer.

Anmälan: Klicka här för att komma direkt till anmälningsformuläret här nedanför!

Frågor? Tveka inte att ta kontakt med oss via mail till seminarium@kostochnaring.se.

Anmälan

Ja tack!

Jag/vi önskar delta i en av Kost & Närings seminariedagar om livsmedelsupphandling i september!

Mitt namn:

Organisation/företag:

Min e-postadress:


Jag anmäler mig till dagen i...


På samma gång ösnkar jag dessutom anmäla följande personer från min organisation:

(Lämna blankt om du endast vill anmäla dig själv!)

Namn: E-post:
Namn: E-post:
Namn: E-post:
Namn: E-post:


Faktureringsuppgifter

Fakturaadress:

Postnummer och ort:

Eventuell referens/fakturamärkning:


Önskemål om specialkost och övriga upplysningar:


Villkor: Deltagaravgiften är 1 100 kr per person, inklusive lunch och fika. Jag är medveten om att anmälan är bindande och att deltagaravgiften faktureras med betalningsvillkor 20 dagar från anmälningsdatum.

Permalänk till denna artikel: http://www.kostochnaring.se/seminariedagar-livsmedelsupphandling-sept-17