Skriv ut detta Sida

Seminariedagar livsmedelsupphandling, sept -17

Seminariedagar om livsmedelsupphandling 19-21 september

Hållbarhetstider kontra matsvinn – och ekonomi

Inom offentlig livsmedelsupphandling finns en tydlig växelverkan mellan matsvinn och de offentliga verksamheternas krav på hållbarhetstider. Var går det ”gyllene snittet” för klimatsmart, kostnadseffektiv upphandling – med bibehållen säkerhet och kvalitet?

Den frågan stod i förgrunden när Kost & Närings fokusgrupp Upphandling i september bjöd in upphandlingskedjans alla aktörer till seminariedagar på tre orter, för konstruktiva diskussioner kring branschens gemensamma utmaningar.

Dagarna, som genomfördes i Malmö, Stockholm och Kramfors, vände sig till företrädare för såväl producenter och grossister som myndigheter och – förstås! – kostchefer, måltidschefer och upphandlare från landets kommuner och landsting.

Målsättningen var att gemensamt ringa in konkreta lösningar för rätt balans mellan ekologiska, ekonomiska och praktiska hänsyn.
.

_

Upphandlingsmyndighetens Eva Edin (längst t.v.) och Monica Sihlén hörde tillsammans med Eva Sundberg och Ingela Dahlin, Livsmedelsverket, till de medverkande under seminariedagarna.

Program

9.00 – 9.30
Ankomst, kaffe och smörgås            

9.30 – 9.45
Var står vi – och vart är vi på väg?
Uppstart med syfte och målbild för dagen

9.45 – 11.30
Högre kvalitetskrav, rimliga(re) krav på hållbarhetstider – rätt recept för minskat matsvinn?
Upphandlingsmyndigheten och Livsmedelsverket, med konkreta råd kring avvägningen mellan ekologiska, ekonomiska och verksamhetstekniska hänsyn; i den strategiska inköpsprocessen och i upphandlingshantverkets olika delar.

11.30 – 13.00
Lunch

13.00 – 13.50
Upphandlingssnurra – pass 1-2
Erfarenhetsutbyte och diskussion i mindre grupper – fyra pass om vardera 20-25 minuter, med följande roterande ”gäster” och tillhörande teman:

  • Producenter och leverantörer: Hög tid för översyn? 2/3-principen och dess konsekvenser för leverantörerna
  • Livsmedelsverket och Upphandlingsmyndigheten: Fördjupning och reflektion med utgångspunkt i förmiddagens programpunkt
  • Grossister: Våga fråga på svenskt och närproducerat!
  • Kost & Näring, fokusgrupp Upphandling: Upphandlingsverktyg och branschöverenskommelse – föreningens syn på hållbarhetstiderna

13.50 – 14.10
Eftermiddagsfika

14.10 – 15.00
Upphandlingssnurra – pass 2-4

15.00 – 16.00 (senast)
Så går vi vidare
Återsamling, sammanfattning och gemensamma slutsatser

Permalänk till denna artikel: http://www.kostochnaring.se/seminariedagar-livsmedelsupphandling-sept-17